Undersøgelse

Menneskerettigheder på verdens byggepladser

De store danske rådgivende ingeniørvirksomheder har forpligtet deres medarbejdere til at indrapportere brud på menneskerettigheder, når de arbejder på bygge-pladser i for eksempel Mellemøsten eller Afrika. Men foreløbigt har ingen haft noget at fortælle.

For bare et år siden var det ikke sådan. Men i dag har Danmarks fire største rådgivende ingeniørvirksomheder skrevet ind i ansættelseskontrakter og virksomhedspolitikker, at deres medarbejdere er forpligtet til at gribe ind eller orientere overordnede, hvis de konstaterer brud på menneskerettigheder. Også selv om virksomheden ikke er hyret til at have ansvar for arbejdsforhold på byggepladsen.

Rambøll gik i medierne med dette skridt allerede for et år siden i kølvandet på Danwatchs afsløring af Rambølls engagement i byggeprojekter i Dubai. Her blev der anvendt, hvad eksperter i menneskerettigheder har betegnet som ‘moderne slaveri’. Men en ny undersøgelse fra DanWatch viser, at også Cowi, Grontmij og Niras har fulgt trop.

Undersøgelsen er baseret på interview med de fire virksomheders CSR-ansvarlige og tegner et billede af en branche, der har haft travlt med at implementere FN’s retningslinjer for social ansvarlighed, Global Compact, men som stadig har meget få erfaringer. For eksempel kan eller vil ingen af dem give eksempler på, at medarbejdere har indrapporteret brud på menneskerettigheder.

Undersøgelsen viser at:

  • den del af FN’s Guiding Principles on Business and Human Rights, der omhandler virksomheders pligt til at sikre genoprejsning til ofre for brud på menneskerettigheder, er kun i ringe grad anerkendt og implementeret i virksomhedernes procedurer.
  • hvis virksomhederne bliver opmærksomme på brud på menneskerettigheder foretrækker de – med få undtagelser – at indgå i dialog med partnere/kunder frem for at trække sig fra projektet.
  • tre ud af fire af virksomhederne inddrager i dag menneskerettigheder i deres forudgående screeninger af byggeprojekter.
  • Niras har ikke systematiseret medarbejdernes løbende monitorering af projekterne ifht. Menneskerettigheder, men efterlyser retningslinjer fra FN Global Compact.

Virksomhederne har selv en række forklaringer på de manglende indrapporteringer. Søren Vestergaard Andersen, Director Business Process Management hos Grontmij, mener, at det først og fremmest er et udtryk for, at de forudgående screeninger har virket. Man har simpelthen sorteret de risikable projekter fra. Men han erkender også – ligesom hans kolleger i de andre virksomheder – at medarbejderne er kommet på en svær opgave.

“Sager, hvor folk bliver nægtet en overenskomst, hvordan kan du opdage det? Hvis det er lokal arbejdskraft, der opererer på et andet sprog end dig selv, så skal du jo relativt tæt på for at afdække det,” siger han.

Rambølls administrerende direktør Jens-Peter Saul supplerer:
“Udfordringen er at have den rette viden og adgang til information om projektets partnere. Selv om vi har både politik og procedurer på plads er der altid en risiko for, at vi ikke opdager eventuelle menneskerettighedsbrud, fordi informationen ikke er tilgængelig og måske er godt gemt,” forklarer han i et skriftligt svar til DanWatch.

Selv om der er bred enighed om, at medarbejderne er sat på en svær opgave, er der stor variation i, hvor meget træning, virksomhederne tilbyder. Rambøll har de ansatte igennem et egentligt træningsprogram, mens for eksempel Niras udelukkende uddanner ledelsen, der ikke altid har deres gang på byggepladserne.

DownloadUndersøgelse

Dato: 21. feb 2011

Bag OmUndersøgelsen

DanWatch kunne i februar 2011 fortælle, at Rambøll samarbejdede med virksomheder i Dubai, der benyttede sig af ‘moderne slaveri’. Det fik både Rambøll og ingeniørernes brancheforening til at love øget fokus på området og FN’s Global Compact. I undersøgelsen ‘Human Rights at Construction Sites’ undersøger DanWatch udviklingen i sagen.
Undersøgelsen er baseret på interview med CSR-ansvarlige fra Cowi, Rambøll, Grontmij og Niras og en gennemgang af deres hjemmeside-kommunikation om samfundsansvar. Mens Niras og Grontmij stillede op til interview, er interview med Rambøll og Cowi – på disses foranledning – foretaget per email.

TemaDe skjulte slaver i Dubai

Rambøll-partnere bruger slavearbejde

FokusKonflikt & Sikkerhed

Verdens krige og konflikter er big business. DanWatch har eks. dokumenteret handel med varer fra besat land, investeringer i konventionsomfattede våben og statsobligationer i undertrykkende regimer.

NyhederMenneskerettigheder på verdens byggepladser

When words are not enough

In a business founded upon different sets of values, words are not always enough. Rambøll has several times tried to notify two contractors that their employees worked under slave-like conditions. But they were met with silence.

Når ord ikke er nok

I en branche, hvor der bygges på forskellige værdisæt, er ord ikke altid nok. Rambøll forsøgte flere gange at gøre to storentreprenører opmærksomme på, at deres ansatte arbejdede under slavelignende forhold. Men man blev mødt med tavshed.

Rambøll vil bremse slavearbejde

Efter DanWatch i februar afslørede, at Rambøll ignorerede slavelignende arbejdsvilkår hos Dubai-partnere, ændrer Danmarks største ingeniørvirksomhed nu praksis, skriver Ingeniøren.

Rambøll-partnere bruger slavearbejde

Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomhed er involveret i byggeri af skyskrabere ogprestigebyggerier til hundreder af millioner kroner i Dubai. Flere af Rambølls samarbejdspartnere ansætter migranter under forhold, som eksperter betegner som moderne slaveri.

Når lønnen ikke er til at leve af

Med skyskrabere der kan nå himlen, golfbaner i alle variationer og kendt som de riges paradis er Dubai for mange symbolet på verdens rigdom og overflod. Men det kan være svært at tjene til dagen og vejen for de tusindvis af migrantarbejdere, der arbejder op til 72 timer om ugen for en løn, der knap dækker deres udgifter ved at være i landet.

“Folk dør før deres drømme bliver til virkelighed“

Tusinder af migranter er kommet til Dubai med en drøm om at forsørge familien derhjemme. De finder arbejde på golfstatens store byggeprojekter, men ender ofte i håbløse situationer, som de ikke selv kan styre. 23-årige Ranjeev fra Indien er én af dem.

Bag facaderne slider slaverne

De gældsætter sig for at migrere fra Sydasien til Dubai og bygge de prangende prestigeprojekter til en lavere løn end aftalt og under ansættelsesvilkår, som de ingen indflydelse har på. FNs arbejdsorganisation kalder det den værste form for arbejde, der findes.