Foredrag og kurser

Book Danwatch til din undervisning!

 

Danwatch tilbyder nu en række foredrag og kurser til højskoler og andre undervisningsforløb

I Danwatchs foredrag og kurser fortæller vi om vores særlige fokus, metoder og journalistik fra den store verden. Vi giver et helt unikt indblik i livet på en graverredaktion med alt hvad dertil sig hører af etiske dilemmaer, nerver op til store afsløringer og anekdoter fra vores mange feltrejser. Vi giver en introduktion til de klassiske metoder inden for den undersøgende journalistik: Fra research ved skrivebordet og i felten til typer og behandling af dokumentation. Fra hvordan man følger et papirspor og sikrer, at dokumenterne holder i retten til hvordan, man sikrer sig selv og sine kilder i situationer, der kan være risikable, fordi vores historier ofte får store konsekvenser for dem, der har noget at skjule.

 

Det lyder spændende. Men passer det ind i min undervisning?

Danwatchs foredrag og kurser er for alle linjer og studieretninger – ikke kun de journalistiske. Vi tilpasser indholdet alt efter målgruppens forudgående kendskab til stofområdet. Vi tilbyder en række forskellige foredrag og kurser – både klassiske og tematiske – som du kan frit vælge fra listen nederst. Hvor nogle har et klassisk journalistisk fokus, koncentrerer andre sig om CSR og andre igen om specifikke temaer, Danwatch har dækket.

Vil du booke os eller vide mere?

Du kan læse mere om vores foredrag, kurser og priser nedenfor. Ring til os på +45 3210 5214 eller skriv en mail til info@danwatch.dk for en uforpligtende snak om indhold, priser, booking m.m.

Download højskolekataloget

Du vælger selv, hvilken længde og tyngde kurset skal have – alt fra to timer til fem dage. Jo længere kursusforløbet er, desto flere opgaver og øvelser vil der blive stillet kursisterne, som på den måde vil opnå praktisk erfaring med undersøgende journalistik.

Læs mere nedenfor om typer af kurser, varighed og priser.

 

Klassiske Danwatch-kurser

Danwatch tilbyder overordnede foredrag og kurser i henholdsvis Danwatchs metoder og tilgange til undersøgende journalistik og staters og virksomheders samfundsansvar. På trods af det forskellige faglige fokus har kurserne en række overlap og drager begge på en række eksempler fra forskellige Danwatch-undersøgelser. Klik på temaerne for mere information.


Klik på de klassiske Danwatch-kurser for mere information:

Klassisk kursus 1: Danwatchs undersøgende journalistik - Undersøgende journalistik på tværs af grænser

Hvordan sporer man varers oprindelse og virksomheders adfærd på tværs af kontinenter og landegrænser? Hvordan arbejder Danwatch med at afdække virksomheders varekæder, investeringer og partnerskaber? Danwatch fortæller om værktøjer, metoder og kilder, som vi anvender til undersøgende journalistik om politiske og økonomiske magthavere. Vi fortæller også, hvad den gode Danwatch-historie er og etiske overvejelser og valg i forbindelse med vores arbejde.

Klassisk kursus 2: Staters og virksomheders ansvar - Fokus på CSR og menneskerettigheder

Danwatch fokuserer  på staters og virksomheders aktiviteter og samfundsansvar over for udviklingslande og vækstøkonomier. Vores journalistiske fokus er særligt på corporate social responsibility (CSR), menneskerettigheder, miljø og konfliktområder i et globalt perspektiv. På dette kursus giver vi en introduktion til, hvad CSR egentlig er med fokus på internationale konventioner og rammer, som Danwatch arbejder ud fra. Vi forklarer også, hvordan det er at arbejde journalistisk inden for dette felt, selvfølgelig spækket med masser af eksempler fra vores undersøgelser.

 

Tematiske kurser

Vi tilbyder også en række tematiske kurser, der tager særligt udgangspunkt i et område, som Danwatch har dækket journalistisk. Et tematisk kursus vil dog altid indeholde en introduktion til Danwatchs unikke undersøgende journalistik og de rammer, vi arbejder ud fra – herunder FN’s Guidelines for Business and Human Rights. Ud over specifik viden inden for temaet, vil kursisten få et indblik ind i de internationale regler for stater og virksomheders sociale ansvar, som danner rammerne for Danwatchs journalistiske undersøgelser, såvel som de journalistiske værktøjer og metoder, vi benytter os af.

 

Klik på de tematiske kurser nedenfor for mere information:

Tematisk kursus 1: Arbejdstagerrettigheder - Tekstilindustrien i Asien

Danwatch har siden 2014 beskæftiget sig med tekstilindustrien i Bangladesh og Cambodja. Her knokler millioner af tekstilarbejdere dagen lang med at producere modetøj til forbrugere i Europa – ofte til en løn, som de langt fra kan leve for og under livsfarlige arbejdsforhold. I dette foredrag giver vi et aktuelt indblik i tekstilsektoren, linket til vores eget klædeskab, og de problemer den skaber med udgangspunkt i Danwatchs undersøgelser om tekstil.

Tematisk kursus 2: Moderne slaveri - Kaffeproduktion i Latinamerika

‘Bitter Kaffe’ er navnet på to Danwatch-undersøgelser fra 2016, der afdækker hvordan kaffeplantager i Brasilien og Guatemala benytter sig af gældsslaveri og tvangsarbejde. Via afdækning af varekæden, afslørede Danwatch, at kaffe fra disse plantager endte i kaffegiganterne Nestlé og JDEs produkter, der blev indkøbt af danske kommuner. Danwatch var på razzia med brasiliansk politi, hvor kaffeslaver blev befriet fra en plantage, hvor de levede som tvangsarbejdere. Undersøgelsen førte efterfølgende til samråd og parlamentarisk debat i både Brasilien, Danmark, Schweiz og Holland. Med udgangspunkt i ‘Bitter Kaffe’ sætter vi spot på fænomenet ‘moderne slaveri’ og de konkrete journalistiske metoder, der ligger bag undersøgelserne.

 

Tematisk kursus 3: Børnearbejde - Vaniljeproduktion på Madagascar

Med undersøgelsen ‘Vaniljen skjulte pris: Bundløs gæld og børnearbejde’, satte Danwatch fokus på dilemmaet om børnearbejde i globale varekæder. Størstedelen af verdens vanilje produceres under ukontrollerede forhold i Madagaskar, hvor småbønder ofte ender i gældsspiraler og må anvende deres børns arbejdskraft for at husholdningen kan løbe rundt. På verdensplan er der 168 millioner børn, der arbejder. Med udgangspunkt i vanilje-undersøgelsen, vil dette kursus sætte fokus på graden, uundgåeligheden og skaden ved børnearbejde og diskutere, hvordan det kan behandles journalistisk.

Tematisk kursus 4: Affald og miljø - Skibsophug i Indien og Bangladesh

I efteråret 2016 kunne Danwatch afsløre, at verdens største shipping selskab Mærsk, gennem en række lyssky kontrakter og samarbejder med forskellige virksomhedskon- struktioner, bl.a. havde sendt 14 kæmpe udtjente fragtskibe til ophug, direkte på strande i Indien og Bangladesh – stik mod deres egen politik. Ophugningen af de store skibe, der er fyldt med toksisk maling, olie og tungmetaller sker direkte på blottede sandstrande af arbejdere uden tilstrækkeligt sikkerheds- og beskyttelsesudstyr. Historien tog ni måneder at grave frem og involverede kontakt til hemmelige kilder og risikofyldte feltrejser. Kurset giver bl.a. indblik i processen bag afsløringerne.

Tematisk kursus 5: Etik i finanssektoren - Danske investeringer i ulovlige bosættelser

Danwatch har gennem en årrække afsløret danske banker og pensionsselskabers investeringer i blandt andet ulovlige bosættelser, våbenindustrien, diktaturer og forurening. I dette kursus fortæller vi om resultaterne af vores undersøgelser med nedslag i undersøgelserne ‘Forretning på Forbudt Land’, og hvordan vi researcher finanssektoren. Kurset beskriver også, hvordan banker og pensionsselskaber har reageret på afsløringerne af deres uetiske investeringer, og hvor langt de er nået med at integrere etik i deres forretning.

Tematisk kursus 6: Jordrettigheder - Danske energiinvesteringer og forflyttelse af oprindelige folk

Danmark er en de stærkeste spillere, når det kommer til grøn energi. Under Danmarks nye udviklingsstrategi står fremme af danske erhvervsinteresser og grønne investeringer stærkt. Det kan ses i en række prestigeprojekter verden over, bl.a. ved Lake Turkana i Kenya, hvor Vestas står i spidsen for at bygge Afrikas største vindmøllepark. Men hvad sker der, når lokalbefolkningerne og de oprindelige folkeslag ikke har været med på råd? I Kenya har folk fået frataget deres jord og deraf livsgrundlag på grund af de danske vindmøller. Det er sket i strid med internationale konventioner, og Danwatch har dækket retssagen, der er opstået deraf. Dette kursus tager udgangspunkt i danske investerings- og udviklingsprojekter, og deres pligt til at respektere lokalbefolkningers rettigheder.

 

Formater

Priserne er vejledende for 2017

To timers foredrag (pris 2.500 kr.)

I dette kursus får kursisterne en introduktion til Danwatch som undersøgende medie, vores metoder, værktøjer og processer, såvel som rammerne omkring Business and Human Rights. Alt efter om man vælger et tema, vil dette selvfølgelig være hovedfokus.

En dags kursus (pris 7.500 kr.)

Dagen består af et længere foredrag, som brydes op undervejs af mindre refleksionsøvelser og praktiske opgaver, der har til formål at give kursister konkret erfaring med Danwatchs undersøgende journalistiks principper, metoder og processer. Alt efter det valgte kursus kan øvelserne f.eks. bestå af research af virksomhedsprofiler, investeringsporteføljer og/eller varekæder, analyse af relevant lovgivning og internationale konventioner.

Tre dages kursus (pris: 22.000 kr.)

Første dag består af et længere foredrag som brydes op undervejs af mindre refleksionsøvelser og praktiske opgaver, der har til formål at give kursister konkret erfaring med Danwatchs undersøgende journalistiks principper, metoder og processer, herunder interviewteknik, forberedelse og afvikling af feltrejse og sikkerhed for journalist og kilder. Anden dag begynder med en opsummering af læringen fra dagen før og går videre til et kursus i dokumentation og en introduktion til de internationale rammer for stats- og virksomhedsansvar. Sidste dag indledes med en opsummering fra dagen før og fortsætter af praktiske research- og formidlingsopgaver, diskussion og evaluering. Alt efter om man vælger et tema, vil dette selvfølgelig være hovedfokus for kurset.

Fem dages kursus (pris 35.000 kr.)

Første dag består af et længere foredrag som brydes op undervejs af mindre refleksionsøvelser og praktiske opgaver, der har til formål at give kursister konkret erfaring med Danwatchs undersøgende journalistiks principper, metoder og processer, herunder interviewteknik, forberedelse og afvikling af feltrejse og sikkerhed for journalist og kilder. Anden dag begynder med en opsummering af læringen fra dagen før og går videre til et kursus i dokumentation og en introduktion til de internationale rammer for stats- og virksomhedsansvar. På tredje- og fjerdedagen arbejder kursisterne med praktiske research- og formidlingsopgaver ud fra læringen på kursets første dage. Sidste dag består af præsentation, diskussion og evaluering. Alt efter om man vælger et tema, vil dette selvfølgelig være hovedfokus for kurset.

 

Ring til os på +45 3210 5214 eller skriv en mail til info@danwatch.dk for mere information