Nyhed

DONG udelod kritik af mine i notat til Folketinget

21. sep 2012

DONG må endnu engang stå på mål for kritik omkring storleverandøren Cerrejón-minen i Colombia. Det sker efter P1 Dokumentar har fået adgang til en rapport, der dokumenterer en række kritiske arbejdsforhold, som DONG udelod i notater til Folketinget.

Siden P1 Dokumentar og Danwatch i 2010 kastede lys over farlige og problematiske arbejdsforhold hos DONG Energys storleverandør – den colombianske Cerrejón-mine – har P1 Dokumentar kæmpet for at få fat i den auditørrapport, der afdækker forhold i minen. Nu har P1 Dokumentar fået aktindsigt i rapporten, der får eksperter til at konkludere, at DONG har vildledt Folketing og forbrugere om reelle omstændigheder omkring minen.

To år langt juridisk slagsmål

To år og en tur forbi Miljø- og Naturklagenævnet (der slog fast at sagen er omfattet af aktindsigtsloven) skulle der til, før DONG indvilligede i at udlevere den uafhængige auditør-rapport. En rapport som DONG fik udarbejdet efter Danwatch-afsløringer om arbejdsforholdene i minen. DONG har indtil nu afvist at vise denne rapport til medier, Folketing og finansministeren. Det trods staten har aktiemajoriteten i det danske energiselskab. P1 dokumentaren ‘Eksperter: DONG vildleder Folketinget’, der blev bragt den 20. september 2012 følger op på sagen.

Kræftfremkaldende stof blev aldrig nævnt i notat

Rapporten som P1 Dokumentar har fået adgang til, har i radiodokumentaren givet anledning til en sammenligning mellem sagen om DONG og filmen ‘Erin Brockovich’. I filmen forsøger et større firma at skjule uforsvarlig omgang med det kræftfremkaldende hexavalent chrom. Et stof, der også blev brugt i forbindelse med Cerrejón-minen. I notatet til Folketinget har DONG Energy undladt at fortælle om arbejdsforhold i forbindelse med hexavalent chrom, samt det faktum, at stoffet er farligt og kræftfremkaldende. I stedet konkluderes det i notatet om audittør-besøget i 2010:

“I henhold til rapporten udarbejdet af de uafhængige auditører overholdt minen international og national lovgivning, samt DONG Energys etiske leverandørkrav på følgende områder…”, hvorefter syv leverandørkrav opremses, som minen lever op til. Men DONG har 10 leverandørkrav.

De tre resterende leverandørkrav er udeladt i notatet. Herunder kravet om sunde og sikre arbejdsforhold, som ville have omfattet arbejdet med det kræftfremkaldende hexavalent chrom, samt at minen overtræder Colombiansk miljølov. Korruption og bestikkelse (som også er et af DONGs leverandørkrav) nævnes heller ikke i rapporten. Dette afdækker P1 Dokumentar.

Kullets forbandelser

Auditør-rapporten, der er blevet udarbejdet af firmaet Specialized Technology Resources (STR), blev bestilt af DONG tilbage i 2010, efter DanWatch sammen med P1 Dokumentar satte fokus på kritisable arbejdsforhold og kemikaliehåndtering i Cerrejón-minen.

Med støtte fra Danida udgav Danwatch i 2010 rapporten ‘Kullets forbandelse’. En rapport, der på baggrund af research og feltstudie i La Guajira, Columbia, kastede lys over en skyggefuld side af DONGs kul-indkøb fra Cerrejónminen. En mine, der i 2008 stod for 21,5 procent af DONGs kul-leverancer. P1 Dokumentar og Danwatch afdækkede, at arbejdere blev syge af kulstøv, at arbejdsdagene var urimeligt lange og, at der var farlig omgang med kemikalier, som både påvirkede miljø og mennesker.

DONG vildledte folketinget og ministeren

Efter DanWatch og P1 Dokumentars fokus på forholdene i Cerrejón-minen, måtte DONG Energy forklare sig overfor Folketinget, som virksomheden gjorde på baggrund af blandt andet audittør-rapporten fra STR.
Rapporten måtte Folketinget derimod ikke se. ‘Forretningsfølsomme oplysninger’ lød begrundelsen. Nu vurderer eksperter i P1s Dokumantar, at notaterne var vildledende i forhold til indholdet i auditør-rapporten. I rapporten står der ifølge P1 Dokumentar, at minen både brød national miljølovgivning og i hvert fald to punkter i DONGs etiske leverandørkrav. Det står der ikke i de notater, selskabet sendte til Finansministeriet og Folketinget i april og august 2010.

Informationschef i DONG Energy, Karsten Anker, beklager til P1 Dokumentar, hvis nogen har fået det indtryk, at DONG har forsøgt at lyve eller vildlede. Det har ifølge Karsten Anker ikke været hensigten.

UndersøgelseKullets forbandelser

Store mængder Kul fra Columbias miner ender i Danmark

TemaKullets Forbandelse

Vores kulforbrug forurener i Colombia

FokusOffentligt Indkøb

Staten og kommunerne køber årligt ind for et trecifret milliardbeløb og er derfor potentiel drivkraft for bæredygtig udvikling. DanWatch undersøger sociale og miljømæssige effekter i varekæderne bag det offentlige forbrug, og hvilke krav offentlige indkøbere stiller til deres leverandører.