Danske milliardinvesteringer i ulovlige israelske bosættelser

PDF-version

Danske pensionskasser, investeringsforeninger og kommuner har knap 3 milliarder kroner investeret i virksomheder med aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder. Investeringerne er med til at undergrave to-statsløsningen og på kant med FN’s retningslinjer og eksportråd fra den danske regering.

Danske investorer har milliarder af kroner i virksomheder med aktiviteter i ulovlige israelske bosættelser. Det viser en ny undersøgelse fra Danwatch, der har screenet investeringsporteføljer fra Danmarks 10 største pensionskasser, 10 største investeringsforeninger og tre største kommuner.

23 danske investorer

10 Pensionskasser
AP Pension
ATP
Danica Pension
Industriens Pension
Nordea Liv & Pension
PenSam
PensionDanmark
PFA
Sampension
SEB Pension

10 Investeringsforeninger
Bank Invest
Danske Invest
Jyske Invest
Nordea Invest
Nykredit Invest
PFA Asset
SEB Invest
Sparinvest
Sydinvest
Lægernes Invest

3 Kommuner
København
Aarhus
Odense

34 virksomheder

1. Africa Israel Properties
2. Alstom
3. Altice
4. Azrieli Group
5. B Communications Ltd.
6. Bank Hapoalim Ltd.
7. Bank Leumi Le-Israel BM
8. Bezeq Israeli telecom
9. Caterpillar
10. Cellcom
11. Cemex
12. CNH Industrial NV
13. Delek Group Ltd.
14. Delta Galil Industries
15. Electra Ltd.
16. Expedia Inc
17. G4S plc
18. General Mills
19. HeidelbergCement
20. Hertz Global Holdings
21. Hewlett-Packard
22. Hyundai Heavy Industries
23. Matrix IT
24. Mizrahi Tefahot Bank
25. Motorola Solutions Inc
26. OSI Systems
27. Partner Communication Co. Ltd.
28. PayPal Holdings Inc.
29. Paz Oil
30. Phoenix Holdings
31. Priceline Group
32. Shufersal Ltd.
33. Siemens
34. Volvo

Detaljerede virksomhedsprofiler

I alt har de 23 danske investorer næsten tre milliarder kroner stående i 34 israelske og internationale børsnoterede virksomheder, hvoraf de fleste længe har været i offentlighedens søgelys for deres problematiske aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder.

Det er på kant med FN’s retningslinjer Menneskerettigheder og Erhverv, UNGP, der advarer virksomheder med direkte og indirekte forbindelse til aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder om stor risiko for meddelagtighed i krænkelser af palæstinenseres rettigheder til “ikke-diskrimination, frihed, sikkerhed, fair retssag, bevægelsesfrihed, passende bolig, sundhed, uddannelse, arbejde og levestandard”, skriver en arbejdsgruppe om FN’s retningslinjer i de besatte palæstinensiske områder i juni 2014.

Hos den anerkendte tænketank European Council for Foreign Relations forklarer Hugh Lovatt, ekspert i Israel/Palæstina, problemet med bosættelserne:

“Israelske bosættelser i de besatte områder er ulovlige og fordriver palæstinenserne og fragmenterer deres hjemland. Bosættelserne krænker palæstinensernes rettigheder og udnytter deres naturressourcer”.

Forretningsaktiviteter, der støtter bosættelser i de besatte palæstinensiske områder er ikke nødvendigvis ulovlige, men ifølge FN er virksomheder og investorer forpligtet til at foretage en ekstra grundig risikovurdering før de investerer og vise, at deres aktiviteter ikke bidrager til negativ påvirkning af menneskerettigheder.

Advarsel fra Danmarks regering

Den danske regering og 17 andre EU-lande advarer i utvetydige vendinger alle danske borgere og virksomheder mod finansielle og økonomiske aktiviteter, der kan støtte ulovlige israelske bosættelser.

“Finansielle transaktioner, investeringer, køb, udbud samt andre økonomiske aktiviteter (herunder inden for serviceydelser, f.eks. turisme) i israelske bosættelser, eller som er til gavn for de israelske bosættelser, er forbundet med juridiske og økonomiske risici i kraft af, at de israelske bosættelser i henhold til folkeretten er opført på besat jord og ikke er anerkendt som en retmæssig del af Israels territorium,” skriver Udenrigsministeriet i en erklæring fra 2014, der samtidig klart advarer danske virksomheder:

“Man bør ligeledes være opmærksom på mulige overtrædelser af den humanitære folkeret og menneskerettighederne.”

Udenrigsministeriet henviser direkte til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber (2011) og FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder, UNGP (2011), som størstedelen af de danske investorer også selv nævner som grundlaget for deres investeringer.

Oversigt fra European Council on Foreign Relations over de 18 EU-lande, der til dato har offentliggjort vejledende advarsler til borgere og virksomheder om risiko for juridiske, finansielle og omdømmemæssige konsekvenser ved finansielle og økonomiske aktiviteter i bosættelser.

Internationale retningslinjer

I sine anbefalinger til danske virksomheder henviser Udenrigsministeriet direkte til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber (2011) og FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder, UNGP (2011), som størstedelen af de danske investorer også selv nævner som grundlaget for deres investeringer.

Undergraver to-statsløsning

Udover risiko for brud på menneske- og folkeret, så er danske investorer også med til at undergrave Danmarks og EU’s officielle politik om en to-statsløsning på konflikten. I en skriftlig kommentar til Danwatch opridser udenrigsminister Anders Samuelsen regeringens holdning:

”Et bredt flertal i Folketinget står bag en mangeårig politik om, at Israel må indstille sin bosættelsespolitik, og at israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og EU eller danske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forbedrede økonomiske muligheder,” siger han.

“Denne politik er baseret på råd og ikke påbud. Regeringen har ikke aktuelle planer om at ændre linjen om at fraråde engagementer eller aktiviteter, der finder sted i eller som er rettet mod at begunstige bosættelserne. Det vil derfor som hidtil være op til virksomhederne og andre selv at afgøre, om man vil følge regeringens råd,” siger han og tilføjer:

Engagementer, der gavner bosættelserne, styrker imidlertid ikke de internationale bestræbelser på at fremme en to-statsløsning

Udenrigsminister Anders Samuelsen til Danwatch på spørgsmålet om danske investeringer i ulovlige bosættelser styrker eller svækker Danmarks erklærede mål om en tostats-løsning på konflikten.

Direkte sammenhæng

Hugh Lovatt, Israel/Palæstina-ekspert ved European Council for Foreign Relations, ser en meget direkte sammenhæng mellem investeringerne i bosættelser og EU’s udenrigspolitiske mål.

“Når europæiske investorer finansierer eller faciliterer bosættelser eller andre ulovlige aktiviteter på besat område, så er de aktivt med til at underminere to-statsløsningen og dermed EU’s erklærede politik. Dertil kommer, at det er ulovligt ifølge international lov – eller i hvert fald meget problematisk – og udsætter investorerne for en række finansielle, juridiske og omdømmemæssige risici,” siger Hugh Lovatt.

Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener ligeledes, at virksomheder med aktiviteter i bosættelser er problematiske.

“Virksomheder, der eksempelvis har filialer eller fabrikker på besat palæstinensisk område, er i mine øjne med til at opretholde besættelsen og muliggøre Israels fortsatte udbygning af bosættelser, infrastruktur og sikkerhedsapparat på Vestbredden. Det er problematisk, fordi det underminerer to-statsløsningen, som for rigtig mange mennesker efterhånden bare er en illusion,” siger Lars Erslev Andersen.

“Bosættelser er i strid med international lovgivning. Det er der ikke så meget diskussion om,” siger Lars Erslev Andersen.

FAKTA: Bosættelser

Kort efter erobringen af Vestbredden og Gaza i 1967 begyndte Israel at bygge bosættelser og flytte civile borgere ind i de besatte palæstinensiske områder. I dag, 50 år senere, bor næsten 600.000 civile israelere på besat land i Østjerusalem og på Vestbredden. Bosættelserne i Gaza blev rømmet i 2005.

Nogle bosættelser er regulære byer, mens andre ikke er mere end nogle få skure på en bakketop langt inde på Vestbredden. I alt er der 131 officielle bosættelser anerkendt af Israels regering. Derudover er der også 97 “outposts”, som er mindre bosættelser, der er ulovlige ifølge israelsk lov. Ifølge international lov er både anerkendte bosættelser og “outposts” ulovlige.

FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner 242 (1967) og 338 (1973) kræver, at Israel trækker sig tilbage fra alle besatte områder. Denne position har ikke ændret sig siden og deles også af den danske regering.

Som besættelsesmagt er Israel forpligtet ifølge internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, inklusiv international sædvaneret. Specifikt er Israel forpligtet af Genevé-konventionen og Haag-konventionen. Artikel 49 i den 4. Genevé-konvention forbyder besættelsesmagten af flytte egen befolkning ind på besat område.

FN’s Sikkerhedsråd, Generalforsamlingen, Menneskerettighedsrådet og Den Internationale Straffedomstol har alle bekræftet, at bosættelser og bosættelsesrelaterede aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder er ulovlige ifølge international lov.

De første bosættelser blev etableret under den daværende venstrefløjsregering i 1967 umiddelbart efter Israels erobring af Vestbredden fra Jordan i Seksdageskrigen.

Det skete på trods af, at Israels regerings egen juridiske toprådgiver Theodor Meron vurderede, at oprettelsen af bosættelser på Vestbredden og Golan var i strid med international lovgivning.

Samtlige israelske regeringer – uanset partifarve – har siden bakket op om bosættelsespolitikken og udvidet antallet af civile israelere på besat område.

Israelske bosættelser er problematiske fordi deres fortsatte udbygning, sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte bosættere og deres bevægelsesfrihed, og vold begået af bosættere mod palæstinensere står bag de fleste krænkelser af palæstinensernes menneskerettigheder på Vestbredden, inklusiv Østjerusalem, konstaterer FN.

Ifølge FN’s Menneskerettighedsråd er israelske bosættelser skyld i krænkelser af palæstinenseres rettigheder til “ikke-diskrimination, frihed, sikkerhed, fair retssag, bevægelsesfrihed, passende bolig, sundhed, uddannelse, arbejde og levestandard.”

Opfølgning på tidligere undersøgelser

Denne undersøgelse er en opfølgning på lignende undersøgelser i 2012 og 2014, og ligesom sidst har Danwatch identificeret en række problematiske børsnoterede virksomheder med forbindelser til ulovlige bosættelser, separationsmuren, checkpoints eller udvinding af naturressourcer på besat palæstinensisk område.

Det drejer sig blandt andet om israelske banker, der finansierer bosættelser, den mexicanske cementgigant Cemex, som via et israelsk datterselskab driver tre fabrikker på Vestbredden, og den amerikanske teknologivirksomhed Motorola, der leverer sikkerhedsløsninger til bosættelser. Fælles for alle virksomhederne på Danwatchs liste er, at deres forretningsaktiviteter er med til at opretholde ulovlige bosættelser, checkpoints eller separationsmuren på forskellig vis.

Nogle har direkte adresse i bosættelser, betaler skat til bosættermyndigheder og skaber arbejdspladser, mens andre leverer vigtige ydelser eller har direkte aftaler eller kontrakter med parter, der klart og systematisk krænker menneskerettigheder eller den humanitære folkeret.

Danwatch har i denne undersøgelse identificeret i alt 34 problematiske virksomheder med danske investeringer. Der er ingen danske virksomheder på listen, som tæller i alt 14 israelske, ni amerikanske samt tyske, franske, svenske, italienske, koreanske og mexicanske virksomheder.

I alt har de 10 største danske pensionskasser investeret næsten to milliarder kroner, mens de 10 største danske investeringsforeninger har næsten en milliard kroner. Danmarks tre største kommuner, København, Aarhus og Odense, har tilsammen 1,1 million kroner.

Sampension storinvestor

Det er svært at sige definitivt, da ikke alle investorer oplyser offentligt om alle deres investeringer, men blandt de klart største danske investorer ligger pensionskassen Sampension, der har i alt 400 millioner kroner i virksomheder på Danwatchs liste. Blandt andet 52 millioner kroner i Caterpillar, der leverer bulldozere til nedrivning af palæstinensiske hjem på besat område, 13 millioner kroner i HeidelbergCement, der er ekskluderet af flere andre danske investorer pga. af udvinding af palæstinensiske naturressourcer, og 93 millioner kroner i Siemens, der blandt andet har installeret trafikale systemer på israelske veje på besat palæstinensisk område og indgivet bud til Israel Railways, der bygger jernbane på besat område.

Sampension forklarer til Danwatch, at de ikke har en særskilt investeringspolitik for de besatte palæstinensiske områder, men at alle deres investeringer skal overholde menneskerettighederne, uanset hvor selskaberne opererer.

Sampension har i alt 400 millioner kroner i virksomheder på Danwatchs liste. 285.000 danskere er kunder hos Sampension, især i grupperne:

 • Overenskomstansatte HK’ere i kommunerne
 • Offentlig ansatte i staten
 • Virksomhedsordninger, bl.a. PostDanmark, KMD og kundegruppen for Grafisk Pension
 • Genforsikring af kommunernes tjenestemænd.

Kilde: sampension.dk

“Sampension følger generelt anbefalinger fra det danske udenrigsministerium og EU. Endvidere søger Sampension at undgå virksomheder med aktiviteter i områder, der forvaltes i strid med beslutninger, der har flertal i FN’s Generalforsamling,” skriver Sampension i et svar til Danwatch om deres generelle investeringspolitik.

Sampensions investeringer er fordelt på 18 forskellige virksomheder ud af de i alt 34 problematiske virksomheder, som Danwatch har identificeret. Danwatch har spurgt Sampension ind til de enkelte virksomheder, men Sampension ønsker ikke at udtale sig om konkrete detaljer af deres engagement, baggrundsanalyse og fremgangsmåde med konkrete virksomheder, fortæller de.

“Vi er pt. i dialog med 93 virksomheder på globalt plan, hvoraf flere også vedrører det område I spørger til. Hvis vi oplever, at der ikke er positiv fremdrift i vores engagement/aktive ejerskab, så kan vi vælge at ekskludere den pågældende virksomhed,” svarer Sampension.

Ikke godt nok

Det er ikke godt nok, mener Steen Vallentin, lektor og ph.d ved Copenhagen Business School med speciale i virksomheders sociale ansvar og medlem af Danwatchs bestyrelse.

“Jeg mener godt, at man kan forvente mere end det klassiske figenbladssvar om, at investorerne har en etisk investeringspolitik, men at de ikke kommenterer på de enkelte investeringer. Det gulvtæppe kan du jo feje rigtig meget ind under uden, at eksterne parter har en mulighed for at kontrollere det,” siger han til Danwatch.

“Investorer har et stort forklaringsproblem, når det er så klart dokumenteret, at for eksempel den israelske finansielle sektor direkte er med til at finansiere aktiviteter, der er brud på folkeretten. Hvis investorer ser disse problemer og alligevel stadig investerer i bankerne, hvad vil man så ikke investere i? Hvor går grænsen så?” siger Steen Vallentin.

Aktivt ejerskab forpligter

Steen Vallentin forklarer, at danske investorer i meget høj grad benytter sig af dialog, også kaldet aktivt ejerskab, i forhold til eksempelvis norske investorer:

“Mens norske investorer ofte vælger en benhård screening, der udelukker eksempelvis våbenproduktion, tobaksproduktion og andre, så vælger danske investorer aktivt ejerskab, hvor de går i dialog med problematiske virksomheder. Det kan give rigtig god mening, men problemet er, at det kan være meget svært for os andre at vurdere,” forklarer Steen Vallentin.

“Når der ikke er åbenhed omkring, hvordan dialogen foregår, eller hvad resultatet bliver, så kan investorerne jo investere i hvad som helst, fordi hvis der er problemer, så vil de prøve at påvirke via dialog i stedet for at trække sig ud. Men offentligheden har meget ringe indsigt i, i hvilken grad og med hvilken konsekvens den enkelte investor lever op til egne etiske retningslinjer.”

Cathrine Bloch Veiberg, ekspert i virksomheders ansvar ved Institut for Menneskerettigheder, forklarer, at FN’s retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder, UNGP, bakker op om aktivt ejerskab via dialog. Men det kræver samtidig, at investorerne er åbne omkring processen:

“Virksomheder skal ikke nødvendigvis sælge fra, når de bliver opmærksomme på potentielle problemer. De kan prøve at gå i dialog med virksomheden for at håndtere de potentielle negative påvirkninger af menneskerettighederne. Men det skal de vise, at de gør ved at kommunikere det udadtil,” forklarer hun.

Danwatch har været i kontakt med samtlige 23 danske investorer og spurgt ind til deres investeringer i specifikke virksomheder. Seks svarede åbent om processen, fire delvist åbne, mens 13 afviste at svare konkret på Danwatchs spørgsmål.

Danwatch screening af danske pensionskasser, investeringsforeninger og kommuner

Sådan gjorde vi

 • Danwatch har udarbejdet en liste over børsnoterede virksomheder, der forårsager, bidrager eller er direkte forbundet til krænkelser af menneskerettigheder eller den humanitære folkeret i de besatte palæstinensiske områder, som formuleret i FN’s retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder.
 • Danwatch har indhentet aktieporteføljer hos de 10 største pensionskasser og 10 største investeringsforeninger målt på beløb investeret samt de tre største kommuner i Danmark
 • Vi har screenet aktieporteføljerne for investeringer i de problematiske virksomheder på virksomhedslisten
 • Danwatch udsendt to forskellige spørgeskemaer til samtlige 23 investorer og spurgt ind til deres investeringer i de specifikke virksomheder. Investorernes fulde svar er inkluderet.
 • Danwatch har interviewet kilder og indsamlet dokumentation på Vestbredden om virksomheder, hvis aktiviteter er knyttet til påvirkninger af menneskerettighederne og har på baggrund af materialet udvalgt to casehistorier; israelske banker og Cemex
 • Denne undersøgelse er en opfølgning på tidligere Danwatch undersøgelser om samme emne i 2012 og 2014 – dog med udvidet fokus og flere virksomheder i søgelyset.

Sådan udvalgte vi problematiske virksomheder

 • Danwatch har udarbejdet en liste over børsnoterede virksomheder, der forårsager, bidrager til eller er direkte forbundet til krænkelser af menneskerettigheder eller den humanitære folkeret i de besatte palæstinensiske områder, som formuleret i FN’s retningslinjer for Erhvervsliv og Menneskerettigheder.
 • Listen indeholder israelske og internationale virksomheder, der rent fysisk er tilstede på besat område uden samtykke fra den besatte befolkning, samt virksomheder, der har direkte aftaler eller kontrakter med parter, der krænker menneskerettigheder eller den humanitære folkeret – især i forbindelse med ulovlige bosættelser, separationsmuren, checkpoints eller udvinding af naturressourcer
 • Vi har valgt at fokusere på virksomheder, der klart påvirker menneskerettighederne negativt og dermed fravalgt en lang række virksomheder med svagere og mere perifere forbindelser, selvom disse virksomheders aktiviteter stadig kan siges at have negative påvirkninger på menneskerettigheder
 • Alle virksomheder på Danwatchs liste har fået mulighed for at kommentere vores research om dem.
 • Danwatchs liste over problematiske virksomheder er et øjebliksbillede udarbejdet i efteråret 2016 og indeholder derfor kun virksomheder, der er involveret i igangværende eller nylig negativ påvirkning af menneskerettigheder.

.

Metode screening

Investorerne i undersøgelsen er udvalgt på baggrund af størrelsen af de formuer, de administrerer. Den nærmere metode for udvælgelse, og de anvendte datakilder, adskiller sig for de forskellige grupper af investorer. Da opgørelsestidspunkt og dækning adskiller sig for de enkelte porteføljer, kan der ikke uden forbehold sammenlignes på tværs af investorer. Eksempelvis indeholder PFA Pensions offentligt tilgængelige portefølje kun beholdninger større end 20 millioner.

Pensionsselskaber

Tallene for pensionsselskabernes formuer er fundet i Finanstilsynets ”Statistisk materiale 2015” for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, der indeholder resultatopgørelser og balancer indberettet af virksomhederne selv. I denne database har vi sorteret pensionsselskaberne efter størrelsen af deres pensionsformue på baggrund af den metode, der er brugt i Finanstilsynets rapport ”Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser: Markedsudvikling 2015 og udvalgt de ti største.

Investeringsforeninger

Til udvælgelsen af investeringsforeninger er anvendt Investeringsfondsbranchens (IFB) markedsstatistik pr. juli 2016, der kan downloades som Excel-ark fra brancheforeningens hjemmeside. Her har vi udvalgt de ti største investeringsforeninger målt på deres formue i juli 2016.

Kommuner

De tre største danske kommuner er udvalgt på baggrund af indbyggertal.

Indsamling af aktieporteføljer

Porteføljerne over investorernes aktiebeholdninger er enten fundet online eller sendt til os efter henvendelse hos investoren. De fleste investorer har beholdningslister liggende offentligt tilgængeligt på deres hjemmesider, men hvor dette ikke var tilfældet, har vi enten fået tilsendt en portefølje efter forespørgsel (to af kommunerne) eller bedt investoren selv foretage en screening på baggrund af en liste udarbejdet af os (en kommune og to danske pensionskasser). Porteføljerne er indhentet i september og oktober 2016.

De indhentede porteføljer er dernæst screenet efter Danwatchs liste over virksomheder med tilknytning til de israelske bosættelser på besat palæstinensisk område. Screeningen er foretaget automatisk ved hjælp af et screeningværktøj udarbejdet af Danwatch, og fundne investeringer er eftertjekket i de originale beholdningslister. I enkelte tilfælde, hvor investeringerne var opgjort i udenlandsk valuta, er de omregnet til danske kroner efter gældende dagskurs.  

PORTEFØLJEOVERSIGT

Pensionskasser

AP Pension: Screening foretaget af investor (november 2016)

ATP: 30. juni 2016

Danica Pension: 31. december 2015

Industriens Pension: 30. juni 2016

Nordea Liv & Pension: 30. juni 2016

PenSam: 31. december 2015

PensionDanmark: 1. juli 2016

PFA: 30. juni 2016

Sampension: 30. juni 2016

SEB Pension: Screening foretaget af investor (november 2016)

Investeringsforeninger

Bank Invest: 31. august 2016

Danske Invest: 29. juli 2016

Jyske Invest: 31. august 2016

Nordea Invest: 31. juli 2016

Nykredit Invest: 31. august 2016

PFA Invest: 31. august 2016

SEB Invest: 31. august 2016

Sparinvest: 30. juni 2016

Sydinvest: 1. september 2016.

Lægernes Pensionsinvestering: 30. juni 2016

Kommuner

Københavns Kommune: August og september 2016 (modtaget pr. mail)

Århus Kommune: 29. oktober 2016 (modtaget pr. mail)

Odense Kommune: August og september 2016 (modtaget pr. mail)

.

Hvad er virksomheders ansvar på besat land?

En virksomheds ansvar under et fremmed lands besættelse kan være vanskeligt at gennemskue. Her følger en guide til virksomheders sociale ansvar i forbindelse med aktiviteter i israelske bosættelser.

Helt konkret tager Danwatch udgangspunkt i humanitær folkeret og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UNGP)

Den humanitære folkeret – der også kendt som krigens regler – er nedskrevet i Genéve-konventionen fra 1949.

Genéve-konventionen beskytter civile under konflikter og militære besættelser og forbyder tortur, kollektiv afstraffelse og flytning af besættelsesmagtens egne civile ind på besat område. Israel har underskrevet og ratificeret Genéve-konventionen, som derfor er gældende i de besatte palæstinensiske områder.

Hvad siger FN’s retningslinjer?

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) bygger på humanitær folkeret og internationale menneskerettigheder og bidrager med klare retningslinjer for virksomheders ansvar for at forhindre krænkelser.

Virksomheder skal 1) undgå at forårsage eller bidrage til negativ påvirkning af menneskerettigheder gennem deres egne aktiviteter og adressere disse effekter, når de opstår, og 2) søge at forhindre eller afbøde negativ påvirkning, der er direkte forbundet til deres aktiviteter, produkter eller services af deres forretningsforbindelser, selvom de ikke selv har bidraget til disse negative indvirkninger.

Hvor transnationale virksomheder er involveret er deres hjemland forpligtet til at assistere både virksomheder og værtsland med at sikre, at virksomhederne ikke er involveret i krænkelser af menneskerettigheder, ifølge UNGP.

Særligt ansvar på besat land

UNGP blev vedtaget i 2011, og tre år senere i 2014 fremsatte en særligt nedsat arbejdsgruppe en detaljeret gennemgang af virksomheders ansvar i de besatte palæstinensiske områder.

UNGP’s arbejdsgruppe henviser til, at FN’s generalsekretær har fremhævet en række menneskerettigheder, der er påvirket negativt af israelsk bosættelsespolitik, inklusiv bygning af bosættelser, jordkonfiskering, tvangsforflytning og nedrivning af palæstinensiske beboelser, og mangel på beskyttelse mod vold fra bosættere.

Disse menneskerettigheder inkluderer, men er ikke begrænset til, retten til ikke-diskrimination, frihed, sikkerhed, fair retssag, bevægelsesfrihed, passende bolig, sundhed, uddannelse, arbejde og levestandard.

Virksomheder med direkte og indirekte forbindelse til aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder bør være opmærksomme på stor risiko for meddelagtighed i krænkelser af palæstinenseres rettigheder.

Derfor er virksomheder, der enten selv har aktiviteter i bosættelser eller investeringer i andre virksomheder med direkte aktiviteter i besatte områder, ifølge FN’s arbejdsgruppe forpligtet til at foretage en forøget risikovurdering (enhanced due diligence) for at sikre, at deres aktiviteter ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

En virksomheds ansvar for at respektere menneskerettighederne vejer altid tungere end national lovgivning og regulativer, hvilket konkret betyder, at selvom Israels nationale lovgivning tillader investeringer og aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder, så kan en virksomheds aktiviteter stadig være i strid med FN’s retningslinjer.

Dog er der tale om retningslinjer, og der er derfor ingen sanktioner for virksomheder, der ikke handler i overensstemmelse med UNGP, hvilket er et yndet kritikpunkt af FN’s retningslinjer.

Hvis virksomhederne finder negativ påvirkning af menneskerettighederne i deres leverandør- eller varekæder, er de forpligtet til at gribe ind og om nødvendigt ophøre samarbejdet, hvis krænkelserne ikke ophører.