Børn plukker kaffe på brasilianske plantager

Danwatch var med da de brasilianske myndigheder i juli 2015 befriede to børn, der plukkede kaffe under slavelignende forhold. Selvom børn fortsat plukker kaffe på brasilianske plantager i 2015, er problemet med børnearbejde halveret i løbet af 10 år - bl.a. på grund af myndighedernes socialpolitikker.

I maj 2015 ankom en 15-årig og en 14 -årig dreng til en kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais, Brasilien sammen med deres familier. Drengene blev indkvarteret under uhygiejniske forhold i et hus uden adgang til rent drikkevand, som var alt for trangt til de i alt 17 mænd, kvinder og børn, der skulle bo der under kaffehøsten.

To drenge på 14 og 15 år bliver befriet fra slavelignende arbejdsforhold på en kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais. Foto: Maurilo Clareto Costa.

Da de brasilianske myndigheder i juli 2015 befriede de to drenge, havde de plukket kaffe uden at få udleveret beskyttelsesudstyr og uden at modtage løn for deres arbejde. Drengene var samtidig gået glip af skolegang, mens de havde arbejdet på plantagen. Myndighederne konkluderede, at forholdene på plantagen var slavelignende, og at arbejderne var ofre for menneskehandel.

Episoden med de to drenge beviser, at børn fortsat plukker kaffe på brasilianske kaffeplantager, selvom problemet er blevet markant mindre gennem det seneste årti.

60.000 børn under 14 år

I juli og august 2015 befriede de brasilianske myndigheder i alt 128 arbejdere fra slavelignende forhold på fem kaffeplantager i det sydlige Minas Gerais. Blandt de 128 arbejdere var der seks børn og teenagere under 18 år.

Børnene, som de brasilianske myndigheder befrier i forbindelse med deres kamp imod slavelignende forhold i Brasilien, udgør imidlertid kun en lille andel af de børn, der arbejder med at plukke kaffe på brasilianske plantager.

De brasilianske myndigheder har ikke præcise opgørelser over, hvor mange børn der arbejder på brasilianske kaffeplantager. Men Brasiliens største kaffeproducerende stat, Minas Gerais, ligger på en tredjeplads over de delstater, hvor der arbejder flest børn i landbruget. Det viser 2013-tal fra de brasilianske myndigheders analyseinstitut IBGE.

I 2013 lå Minas Gerais, hvor halvdelen af al Brasiliens kaffe dyrkes, desuden på en delt førsteplads, som en af to brasilianske delstater, hvor flest børn under 14 år arbejdede i landbruget.

I alt arbejdede 116.000 børn fra fem til 17 år i Minas Gerais’ landbrug i 2013 – heraf var 60.000 børn under 14 år, viser tal fra IBGE.

Problemet er blevet mindre

Mange af de kaffeplukkere, Danwatch mødte under den brasilianske kaffehøst i juli 2015, begyndte at arbejde på kaffeplantager, da de var børn – nogle helt ned til syvårsalderen.

Elaine Noronha Nassif er arbejdsretsadvokat og statsanklager i Brasilien og har undersøgt forholdene for kaffearbejdere. Hun fortæller, at børn tidligere hyppigt hjalp deres forældre med høsten på kaffeplantagerne, og at de derfor gik glip af skoleundervisningen.

Ulovligt når børn under 16 år plukker kaffe

Det er ulovligt for børn under 16 år at arbejde på kaffeplantager, mens arbejdet på kaffeplantagerne er lovligt for unge mellem 16 år og 18 år, så længe arbejdet ikke forhindrer deres skolegang. Se den brasilianske arbedstagerlov (CLT, artikel 403): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm

I løbet af 10 år er antallet af børn, der arbejder i Minas Gerais’ landbrugssektor imidlertid mere end halveret. I 2003 anslog IBGE således, at 264.000 børn fra fem til 17 år arbejdede i Minas Gerais’ landbrug mod 116.000 i 2013.

”Siden det sociale program Bolsa Família blev indført, er antallet af børnearbejdere faldet markant”, siger Elaine Noronha Nassif.

Bolsa Família er et program som den brasilianske regering indførte i 2003 under præsident Luíz Inácio da Silva – også kendt som Lula. Programmet giver økonomisk hjælp til Brasiliens fattigste familier på betingelse af, at børnene går i skole og bliver vaccineret.

”I dag er forældre derfor langt mere opmærksomme på at sende deres børn i skole”, siger Elaine Noronha Nassif.

Børnearbejde findes fortsat

Selvom problemerne er blevet mindre, er børnearbejde dog langt fra udryddet på brasilianske kaffeplantager.

”Problemet eksisteret stadig”, siger Jorge Ferreira dos Santos Filho, som er koordinator for den sociale bevægelse Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais (Adere). Hans arbejde består i at køre rundt på kaffeplantager, snakke med arbejdere og underrette myndighederne, når han støder på ulovligheder. Ifølge Jorge Ferreira dos Santos Filho arbejder der børn på cirka to ud af ti af de kaffeplantager, som han besøger i forbindelse med sit arbejde.

”Det er mindre slemt, end det var for fem år siden”, siger han og fortæller, at forekomsten af børnearbejdere på kaffeplantagerne svinger fra kommune til kommune afhængigt af, hvor aktiv den lokale fagforening er, og hvor mange inspektioner myndighederne gennemfører i området.

Færre børn under 16 år

Jorge Ferreira dos Santos Filho fortæller, at forældrene typisk arbejder med at høste kaffe og tager børnene med sig til plantagerne. Nogle betaler en barnepige, men nogle gange arbejder børnene sammen med forældrene.

“Nogle af børnene går i skole ved siden af høstarbejdet, mens andre børn arbejder i stedet for at gå i skole”, siger Jorge Ferreira dos Santos Filho.

Børnearbejde i Brasiliens landbrug

De brasilianske myndigheders analyseinstitut IBGE anslår, at der i 2013 i alt arbejdede 997.000 børn mellem fem og 17 år i det brasilianske landbrug. Heraf var 464.000 under 14 år gamle.

http://www.sidra.ibge.gov.br/

Typisk bliver børnene sat til at plukke kaffe, fordi det er den letteste opgave. Men nogle gange udfører de også andre opgaver som f.eks. at tørre kaffebønnerne.

”I går blev der fundet fem børn under 16 år, der arbejdede på en kaffeplantage”, fortæller Jorge Ferreira dos Santos Filho. Det yngste barn, han husker at være stødt på de senere år, var ni år gammelt og arbejdede med at tørre kaffe på en plantage i 2013.

Fagforeningen FETAEMG organiserer kaffearbejdere og andre høstarbejdere i kaffestaten Minas Gerais. Ifølge Flávia Heliene de Castro, som er leder af FETAEMG’s lokalafdeling i Santo Antônio do Amparo, er børnearbejde typisk mest udbredt på de såkaldte Mutirãos, plantager hvor høsten kun foregår i weekenderne, ofte uden kontrakt eller beskyttelsesudstyr. Og ifølge hende er de fleste børn, der arbejder både på weekendplantager og på regulære kaffeplantager i dag over 16 år gamle.

Bekæmpelse af børnearbejde

Årsagen til, at børnearbejdet er faldet på kaffeplantagerne, er ifølge Jorge Ferreira dos Santos Filho både, at fagforeningerne er begyndt at tage problemet mere alvorligt, og at regeringens socialpolitikker som Bolsa Família, får forældrene til at sende børnene i skole.

For at bekæmpe børnearbejdet på de brasilianske kaffeplantager, mener han derfor, at regeringen bør sætte ind med endnu flere sociale programmer som kan hjælpe landets fattigste familier, og at plantageejerne samtidig bør straffes hårdere.

”Hvis de bliver taget i at have børnearbejdere ansat, bør de få en større bøde, end de gør i dag”, siger Jorge Ferreira dos Santos Filho.

I dag er bødestraffen 788 reais (ca. 1340 kr.) svarende til en måneds minimumsløn pr. barn, der arbejder på en kaffeplantage.

Danwatch var med, da myndighederne befriede børn fra en kaffeplantage

Danwatch var med de brasilianske myndigheder på en inspektion, hvor 17 mænd, kvinder og børn  blev befriet fra slavelignende forhold på en kaffeplantage under kaffehøsten i Minas Gerais i juli 2015. Ifølge myndighedernes fortrolige inspektionsrapport, som Danwatch er i besiddelse af, var arbejderne fanget i gældsslaveri og ofre for menneskehandel.

– Læs mere om, hvordan inspektionen foregik her.

– Læs interviews med arbejdere, der er blevet befriet af de brasilianske myndigheder her.

Kaffeplukkere bliver befriet fra slavelignende arbejdsforhold under høsten i juli 2015.