Undersøgelse

Turen går til besat land

Danske rejseselskaber markedsfører rejser til besatte områder som israelske. Det strider imod markedsføringsloven, mener ekspert.

I undersøgelsen ‘Turen går til besat land’ dokumenterer DanWatch, hvordan danske rejseselskaber ligger på kant med markedsføringsloven, når de markedsfører rejser til besatte områder som israelske.

Det Døde hav, Bethlehem og ølfabrikker i Golan Højderne er destinationer, som umiddelbart ikke lyder, som om de er under militær besættelse, men i virkeligheden er de komplekse brikker i den årelange historie af meneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser, som Israel-Palæstina konflikten består af. Turistdestinationerne ligger på besat område, men markedsføres i høj grad som israelske rejsemål af de danske rejseselskaber.

Rejseselskabet Tikva Travel skriver eksempelvis i salgsmaterialet for ‘Landbrugsfaglig turistrejse Israel’, at man ”kører til Katzrin, hvor der er et besøg ved deres vingård, kvægbrug og æbleplantager.” Det fremgår således ikke, at de rejsende vil befinde sig i en folkeretsstridig bosættelse i de syriske Golan Højder uden for Israels internationalt anerkendte grænser.

På kant med dansk markedsføringslov

Ifølge markedsføringslovens generalklausul § 1 skal erhvervsdrivende “udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”
Ifølge Lektor i formueret og forbrugerret ved det juridiske institut på Aarhus Universitet Anne-Dorte Bruun Nielsen, er paragraffen en af flere i markedsføringsloven som selskaberne er i strid med:
“Med Israel og de besatte områder er der tale om et særligt forhold, idet der ikke er tale om indenrigspolitiske forhold, men om det ene lands besættelse af det andet og konsekvenserne af dette. Og som det dokumenteres har både den danske regering og FN en klar holdning til, hvorledes man bør forholde sig til denne realitet. De omhandlede rejsebureauer forholder sig ikke etisk ordentligt til dette,” siger hun og tilføjer: “Særligt er det vel mest stødende med de rejsebureauer, der direkte og udtrykkeligt siger, at de overholder de etiske krav og lægger vægt på at tage vare på lokalbefolkningens tarv. Her ville jeg som forbruger opleve, at jeg meget direkte blev ført bag lyset.”

De syv rejseselskaber

  • Albatros Travel A/S
  • Bravo Tours
  • Kilroy Travels
  • Risskov Travel Partner
  • Strobel Travel ApS
  • Tikva Travel
  • Unitas Rejser A/S

Markedsføring fremmer den israelske fremstilling

I den årelange konflikt har Israel besat en række områder, blandt andre de syriske Golan Højder og den palæstinensiske Vestbred, som det internationale samfund ikke anerkender et israelsk ejerskab af. Derfor kan rejseselskabernes markedsføring være en problematisk fremstilling, der rækker ud over vildledende markedsføring, ifølge lektor og ekspert i internationale relationer, Ole Wæver:

“Et politisk og moralsk problem ved fejlagtig markedsføring er, at rejseselskaberne er med til at fremme den israelske fremstilling af konflikten, der er i modstrid med tolkningen fra bl.a. FNs generalforsamling og det danske Folketing,” siger han og tilføjer:
“Det kan på lang sigt hindre en fredelig løsning, hvis Israel lykkedes med at fortrænge vigtige sider af den politiske og historiske virkelighed og dermed usynliggør besættelsen og annekteringen af palæstinensiske områder.”

Bosættelser og kibbutzer

Rejseselskaberne i undersøgelsen arrangerer ture til rejsemål på Vestbredden, der er israelsk besat område,  som det historiske monument Qumran og israelske bosættelser i de syriske Golan Højder. Men også til israelske bosættelser på Vestbredden, der beskrives af det internationale samfund som en af de største forhindringer for fred i mellemøsten.

Rejseselskabet Unitas forklarer til DanWatch, at bosættelser beskrives som kibbutzer:
“På vore individuelle rejser, tilbyder vi også Kibbutz ophold, og her kan jeg læse ud af din beskrivelse, at vi ikke tydeligt nok beskriver, at ”denne Kibbutz er en ulovlig bosættelse……” Den information vil naturligvis blive tilrettet også – for desværre er der ikke mange andre overnatningsmuligheder i visse egne end netop disse Kibbutz’er,” siger Klaus Boe Østergaard fra Unitas.

Selvom rejseselskaberne ikke har været mere observante på markedsføring, når det drejer sig om konfliktområder, vil nogle nu ændre ordlyden af deres materiale. Tikva Travel svarer på DanWatch’s henvendelse, at man ikke har overvejet dilemmaerne før, men nu vil rette nogle af rejsebeskrivelserne:
“Som opfølgning på din mail vil vi indsætte et link til Wikipedia i vores omtale af storbyferien i Jerusalem og rundrejsen, så folk kan opsøge mere information, hvis de ønsker det. Tilsvarende vil vi ved næste opdatering af beskrivelsen af rundrejsen lægge et link ind til den engelske version af omtalen af Katzrin, evt. med en parentes om ”(ligger i de annekterede Golanhøjder)” og ligeledes her også link til Wikipedia omkring dette,” siger Mette Hvid Hansen fra Tikva Travel til DanWatch.

DownloadUndersøgelse

Dato: 28. jan 2015

Bag OmUndersøgelsen

Undersøgelsen er støttet af Folkekirkens Nødhjælp.

TemaForretning på forbudt land

Danske virksomheders investeringer i ulovlige bosættelser

FokusKonflikt & Sikkerhed

Verdens krige og konflikter er big business. DanWatch har eks. dokumenteret handel med varer fra besat land, investeringer i konventionsomfattede våben og statsobligationer i undertrykkende regimer.

NyhederTuren går til besat land

Forbrugerombudsmanden giver Danwatch medhold i undersøgelse

Rejseselskabers markedsføring af besatte områder som israelske bør præciseres, konkluderer
Forbrugerstyrelsen bl.a.efter, at Danwatch har sat fokus på rejsedestinationer i og omkring Israel.

Politiken markedsfører bosættelse som Israel

Politiken omtaler bosættelse på Vestbredden som israelsk. Det sker på trods af, at avisen selv for nylig beskrev, hvordan danske rejseselskaber vildleder om rejser til besat land.

DanWatch rapport udløser klage til ombudsmanden

Rejseselskabers vildledende markedsføring om ture til besatte områder fører til en klage til forbrugerombudsmanden og spørgsmål til Erhvervsministeren.