MÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD I INDIEN

8. okt 2016

“Fortæller du om problemerne, bliver du fyret”

1

Trusler, frygt og manglende sikkerhedsudstyr er hverdagen på det ophugningsværft i Indien, hvor Mærsk får ophugget to skibe i øjeblikket. Ti værftsarbejdere fortæller til Danwatch, at de mangler kontrakter og sikkerhedsudstyr. Nogle bliver truet til tavshed. Eksperter kalder det uforsvarligt.

Ruderne i Mærsks hovedkontor på Esplanaden i København lyser op i den dunkle vintermorgen 11. februar 2016. Det er mindre end 24 timer siden, selskabet sendte årsregnskabet for 2015 ud til journalister og investorer – og dommen var hård. Overskuddet styrtdykker fra 34 milliarder kroner i 2014 til 6,1 milliarder kroner i 2015. Det giver finansielle tømmermænd til selskabet og dets kurs, og investorerne reagerede prompte med at sende aktiekursen i bund. Der skal skæres ind til benet og findes nye forretningsområder, fastslår analytikere verden over, hvis selskabet skal bevare sin markedsposition.

Mærsk har tilsyneladende allerede taget konsekvensen af det skuffende resultat. For nederst på side 15 i deres netop offentliggjorte bæredygtighedsrapport for 2015, fortæller Mærsk, at de vil finde godt en milliard kroner i besparelser på at skrotte deres udtjente skibe på et værft på en strand i Indien.

Mærsk

 • Mærsk er grundlagt i 1904 og har globalt hovedkontor i København
 • Mærsk ejer og opererer 605 skibsfartøje
 • Deres overskud lød i 2015 på 40 milliarder US dollars  
 • Mærsk flåde er i dag 12.8 milliarder US dollars værd. Den samlede dansk flåde, der er 21.4 milliarder US dollars  værd
 • De opererer i over 130 lande verden over og beskæftiger rundt regnet 88.000 mennesker

Kilder: www.maersk.com, VesselValue

“De sidste ti år har antallet af skibe, som Mærsk-koncernens selskaber har sendt til ophug, været begrænset, men i de næste fem år vil et større antal Mærsk-ejede aktiver blive udtjente. De medførte ekstraomkostningerne ved kun at bruge ansvarlige ophugningsfaciliteter skønnes til at være over 150 millioner dollars.”

Dagen derpå trykker en kommunikationsmedarbejder derfor på send i sin email. De næste minutter rammer en pressemeddelelse hundredvis af mailadresser i hele verden og det sætter dagsordenen i shippingbranchen i månederne efter. Maersk får på sekunder annonceret, at de i fremtiden vil skrotte deres skibe på en forurenet strand i Indien, hvor 69 mennesker har mistet livet og adskillige flere er kommet til skade på farlige ophugningsværfter mellem 2009 og 2014.

Men Maersk har en plan. De vil kun bruge ét værft, der er certificeret i henhold til en nylig konvention for ansvarlig skibsophug, Hong Kong-konventionen. Samtidig kræver Mærsk, at værftet lever op til en lang række krav fra Mærsk selv – og så vil selskabet være til stede under hele ophugningsprocessen på værftet Shree Ram på Indiens vestkyst. De første skibe bliver de godt 20.000 tons tunge containerskibe Maersk Wyoming og Maersk Georgia.  Besparelsen for Maersk vil være en – to millioner dollars per ophugget skib mod at få det forsvarligt ophugget på mere moderne værfter i eksempelvis Kina og Tyrkiet, som rederiet hidtil har benyttet sig af.

Mærsk ophugger skibe på farlige værfter i Indien

Mærsk skifter kurs

Mærsk fortæller, at deres beslutning vil ændre industrien. Selskabet vil løfte de dårlige standarder og arbejde mod en bæredygtig ophugningsindustri i netop Indien.

“I dag ophugges og genanvendes de fleste skibe på ophugningsanlæg på strande, hvor standarderne og praksisserne ofte ikke beskytter miljøet eller de mennesker, der arbejder der, tilstrækkeligt. Vi har besluttet at spille en rolle i at ændre denne situation. Alene og i partnerskab med andre, vil vi arbejde for at opgradere forholdene på ophugningsanlæggene på strandene i Alang i Indien, mens vi fortsat forpligter os til at ophugge vores egne skibe og rigge ansvarligt,” skriver Niels S. Andersen, daværende administrerende direktør for Mærsk i selskabets bæredygtighedsrapport for 2015.

Meldingen om at Mærsk nu vil sende sine skibe til ophugning på stærkt kritisable værfter i Indien står i skærende kontrast til den udmelding daværende chef for bæredygtighed, Jacob Sterling, havde i en kronik på shippingmediet gcaptain.com 30. august 2013. Her understregede den daværende chef blandt andet, hvor farlig ophugningsindustrien er for mennesker og miljø, og at ophugningen på strande måtte stoppe.

“Langt de fleste skibe sejles til Indien, Pakistan eller Bangladesh for at blive skrottet på strande. Det er der noget helt galt med… NGO’er argumenterer for, at beaching må ende nu. Vi er enige. I Maersk Line har vi en politik om ansvarlig skibsophug. Siden 2006 har vi ophugget 23 skibe ansvarligt, og vi har ikke sendt et eneste på stranden.”

Siden 2013 er Shree Ram-værftet blevet certificeret til at leve op til den såkaldte Hong Kong-konvention. Og Mærsk fortæller, at forholdene er bragt så meget i orden, at man nu har ændret holdning og vil lade sine skibe ophugge på den åbne strand i Indien.

Danwatch tog derfor beslutningen at rejse til Indien for at finde skibene Maersk Georgia og Maersk Wyoming og kortlægge ophugningsindustriens konsekvenser. For er Mærsks beslutning et udtryk for godt købmandskab og altruisme i en og samme handling, eller har Mærsk jagtet profit og glemt den rettidige omhu, som de er så kendt for?

Side om side. Mærsk Georgia og Mærsk Wyoming er sejlet på grund ud for Shree Ram værftet, hvor de ligger kilet ind mellem andre udtjente skibe i tidevandszonen. Tidevandet stiger og falder dagligt med 13 meter. Foto: S. Rahman.

Hong Kong-konventionen

 • Hong Kong-konventionen er en global aftale vedtaget af FN’s søfartsorganisation. Den har til formål at sikre, at skibsophug ikke udgør unødige risici for mennesker og miljø.
 • Konventionen er endnu ikke trådt i kraft, da ikrafttræden bl.a. kræver at minimum 15 lande tiltræder konventionen.
 • Kun fem lande (Panama, Frankrig, Belgien, Norge og Republikken Congo) har indtil videre tiltrådt konventionen.
 • Ifølge den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen arbejdes der på dansk tiltrædelse af konventionen.Kilder: IMO, Miljø- og fødevareministeriet

 

Ingen sikkerhed

Nitin Pathu trækker benene op under sig på sin gule bambusbænk. Hans blik er flakkende, mens han drejer sin benede krop og forsøger at finde sine ID-papirer i en lomme. Han har kun arbejdet på værftet Shree Ram et par måneder, men han er en erfaren værftsarbejder. I seks år har han arbejdet med at ophugge skibe på forskellige værfter ved stranden i Alang. Og da vi viser ham billedet af Maersk Wyoming, som netop ligger på stranden ved Shree Rams værft, peger han på stævnen med sin tilsodede pegefinger.

“Den har jeg været med til at skære af,” siger Nitin Pathu.

Værftsarbejder Nitin Pathu kender godt Mærsk-skibene. “Den har jeg været med til at skære af,” siger han om Wyomings stævn, der nu ligger i vandkanten. Foto: S. Rahman.

Han virker glad for at arbejde for Shree Ram-værftet, selvom han fortæller, at hverken han eller kollegerne har nogen jobsikkerhed, da de ikke har nogen kontrakt på trods af, at det er lovpligtigt. Men Mærsk er blevet kunde hos Shree Ram, så de går ud fra, der er masser af arbejde de næste par måneder. Han er samtidig tilfreds med sikkerheden på værftet og er ikke nær så bange for at komme til skade, som han var på de andre værfter. Værftet er nemlig mere sikkert end de andre, fortæller han.

 

Mærsks retningslinjer for skibsophug i Alang

I forbindelse med beslutningen om at sende skibe til ophug i Indien, udarbejdede Mærsk i 2016 et bilag til deres skibsophugningspolitik, der minutiøst gennemgår Mærsks krav til sikkerhedsforanstaltninger, miljøhensyn og procedurer for ophug af deres skibe på Alang-stranden.

Bilaget stiller bl.a. krav til, at alle, der opholder sig på værftets arbejdsområder, som minimum skal bære: 

 • Sikkerhedsvest
 • Sikkerhedssko
 • Sikkerhedsbriller
 • Sikkerhedshjelm.

Dertil skal alle, der har med skæring at gøre bære:

 • Sikkerhedsdragt
 • Handsker
 • Filtermaske over mund og næse.

Beklædningsdele bør i øvrigt være slidstærke, brandhæmmende, kemisk resistente og have reflekser.

Kilde: Mærsk 

Interviewet med Nitin Pathu foregår en eftermiddag i august 2016. Og han ved ikke, at hans gode ven om få timer falder ned fra et skib og dør. Han ved heller ikke, at han selv kan være i livsfare, når han arbejder på Shree Ram. Eksplosionsfarlige gasser er nemlig ikke beskyttet mod åben ild, og brandfarlig beklædning er hverdag for både Nitin Pathu og hans kolleger, viser Danwatchs skjulte optagelser fra værftet. Det vender vi tilbage til.

Bæredygtige løsninger

Tilbage i Mærsks hovedsæde  på Esplanaden i København i februar 2016 giver man interview til både danske og udenlandske medier. Budskabet er klart:

“Vi ønsker at spille en rolle i at sikre, at ansvarlig skibsophug bliver en realitet i Alang i Indien. For at finde bæredygtige løsninger, arbejder vi for at bygge en bredere koalition med andre rederier og har engageret os med et antal nøje udvalgte værfter i Alang. Det omfatter forbedring af de lokale affaldsanlæg og hospitaler, samt opgradering af boligforholdene for migrantarbejderne.” siger Annette Stube, chef for bæredygtighed i Mærsk.

Danwatch spurgte derfor, om vi måtte besøge værftet for at se, hvordan man ophugger et 300 meter skib med 20.000 tons stål og farligt affald på et værft, der ligger på en åben strand i Indien. Danwatch fik afslag af Mærsk men blev lovet at kunne besøge værftet i efteråret.

I august tog Danwatch alligevel til Indien for at dokumentere, hvordan værftsarbejdere på Shree Ram bliver udsat for farlige stoffer uden sikkerhedsudstyr og med en betydelig risiko for at ende i en livsfarlig ulykke. Oven i købet uden at have en kontrakt og dermed jobsikkerhed i hvad den internationale arbejdsorganisation (ILO) betegner som et af verdens farligste erhverv.

Røg og sod. Værftarbejdere på vej til frokost i en os af støv og metalrøg. Foto: S. Rahman.

På uanmeldt besøg

En tirsdag i starten af august ruller en hvid firehjulstrækker op til en kontrolpost i den østlige stat Gujarat i Indien. Vagterne har et stift blik rettet mod hver en lastbil, der vil forbi. Kontrolposten er den eneste officielle indgang til et område på 10 kilometer strand med mere end 150 ophugningsværfter og omkring 50.000 værftsarbejdere. Vi har spurgt, om vi måtte komme ind, men vi har fået afslag. Den forreste lastbil bliver viftet ind til kontrol. Vores firehjulstrækker får lov at passere.

En tåge af røg hænger som en dyne foran bilen, da vi kører forbi vagterne ved kontrolposten. Flere hundrede skibe ligger som gigantiske monumenter og tårner op bag murerne langs vejen ved stranden. Vi ruller vinduerne ned. Lugten af brændt gummi og metalrøg fylder vores lunger på et splitsekund – akkompagneret af dyttende lastbiler og råb. En port går op, og vi får et glimt af den verden, der gemmer sig bag murerne. Mellem lastbiler lastet med metalplader myldrer hundredvis af værftsarbejdere over den støvede vej. Det er tid til frokost. De er sorte i ansigterne og enkelte tørrer deres tilsodede hænder med en klud. Bag dem er porten nu åbnet helt op, og et rustent skib kommer til syne. Det er skåret på kryds og tværs og ligner mest af alt en parteret hval, hvor indvoldene er væltet ud af siden. Det røde skib er revet fra hinanden og ligger spredt ud over stranden.

Men værftet er ikke Shree Ram, og skibet er heller ikke fra Mærsk. Derfor går de næste dage med at finde Maersk Wyoming og Maersk Georgia og undersøge området.

 

Arbejderne lever i urin og afføring

Tilbage ved Nitin Pathus hytte et stykke oppe af en skrænt kan man se ud over tusinder af blikhuse. Her bor de fleste værftsarbejdere, der arbejder med at ophugge skibene nede på stranden. Der er enkelte toiletter stillet op, men sumpen, vi lige er gået igennem, vidner om, at de fleste toiletbesøg sker omkring i buskene. Sumpen har derfor nået sit bristepunkt og sender en lille bæk af ildelugtende væske ned gennem landsbyen og forbi indgangene til de mange blikhuse.

Byen Alang

Life jackets box. En stor del af Alangs beboere er migranter fra endnu fattigere egne i Indien, der rejser til Gujarat for at få arbejde i den farlige skibsophugningsindustri. Foto: S. Rahman.

Værftsarbejderne bor på rad og række langs parallelt med stranden. Foto: S. Rahman.

Afføring løber gennem gaderne I landsbyen nær Alang-stranden bor størstedelen af værftsarbejderne. Husene er lavet af blik og rester fra skibene og kloaksystemet er ikke eksisterende. Foto: S. Rahman.

En værftarbejder vasker sit arbejdstøj i landsbyen nær Alang. Her bor de fleste værftarbejdere under elendige hygiejniske forhold. Foto: S. Rahman.

Alang by, hvor de fleste værftsarbejdere bor, består af improviserede boliger bygget af vragrester fra skibene, de ophugger. Foto: S. Rahman.

Arbejdstøjet hænger til tørre og hjelmene er lagt på plads på bliktaget. Her kan man få sig en lur, når man ikke er på arbejde. Foto: S. Rahman.

Afføring blandes med spildevand og affald i Alangs gader. De fleste toiletbesøg foregår i buskene. Foto: S. Rahman.

Unge piger på vej til at hente vand. Foto: S. Rahman.

Nitin Pathu er 20 år og har arbejdet i området, siden han var 14 år. For få måneder siden fik han arbejde på Shree Rams værft, hvor Mærsks skibe ligger. Og en af hans første opgaver var at skære stævnen af Maersk Wyoming.

“Der er ofte olie på stålet, når jeg skærer i det. Men vi plejer at kaste sand på pladerne, så vi kan skrabe det meste af olien af,” fortæller Nitin Pathu, mens han viser sin maske frem, som han bruger, når han skærer. En maske, som i øvrigt ikke beskytter ham mod den farlige røg, som udvikles, når han skærer. Det vender vi tilbage til.

Han er ansat som såkaldt flammeskærer. Hans opgave er at skære de store skibsplader ud af skibet, så de kan blive genbrugt i industrien. Men det er ikke ufarligt, fortæller den unge værftsarbejder og hiver op i trøjen for at vise et ar på venstre side af ryggen. Lyset fra døråbningen skinner på hans ryg, hvor arret dækker nederste del af lænden. Han fortæller, det var et brud på en gasflaske, der forårsagede eksplosionen, da han arbejdede på et af de andre værfter på stranden. Han var på hospitalet i en måned og fik ingen kompensation af sin arbejdsgiver, siger han. Nu arbejder han for Shree Ram og håber på, at hvis noget lignende sker, så vil værftet give ham kompensation. Men han er ikke sikker på, at det bliver tilfældet. For han fortæller, at han ingen kontrakt har. Og han ved ikke, hvad hans rettigheder er, hvis han kommer ud for en ulykke.

 

Trues til tavshed

Et par hundrede meter længere oppe ad skråningen sidder Kalil Abida. Han har arbejdet på værfterne i Alang siden 2000 og de sidste mange år på Shree Ram værftet. Han fortæller, at 20 dage tidligere var han med til at samle olie sammen fra en af Maersks skibe, så han kender udmærket de nye skibe på stranden. Han deler også Nitin Pathus håb om en kompensation, hvis han kommer ud for en ulykke. Men han har heller ingen kontrakt, og han har ingen ide om, hvilke rettigheder han har. Det eneste han ved, er, at arbejdet på Shree Ram-værftet er farligt, og han prøver at passe på, så godt han kan.

“Nogle gange falder ting ned omkring mig, og der er meget, som kan gå galt. Det er ikke lang tid siden, jeg fik et stempel ned over foden. Vi arbejder med jern, så du kan selv forestille dig, hvordan det er”, fortæller Kalil Abida.

Han inviterer os indenfor i sit blikskur på cirka 12 kvadratmeter. For han har noget, han gerne vil sige, uden for mange hører det. I skurets venstre hjørne hænger en beskidt arbejdsjakke. Og kniber man øjnene sammen, kan man se de orange bogstaver lyse frem ved jakkens forlomme, “Shree Ram Group”.

Værftarbejdere på vej på arbejde på Alang-stranden i Indien. Her ophugges årligt 5,1 mio. tons skibe, størstedelen manuelt. Foto: S. Rahman.

 

“Shree Ram har også ulykker. Alle værfter har ulykker. Men når vi ikke får pension, og lønnen er så lav, er det svært at lægge meget til side, hvis noget skulle ske. Måske vil værftet betale for min behandling, hvis der sker mig noget. Men hvis jeg kommer alvorligt til skade, tror jeg ikke, at de vil betale en kompensation, som min familie og jeg kan leve af,” siger Kalil Abida og fortsætter:

“Min chef sagde for kort tid siden, at hvis vi brokkede os over forholdene til folk uden for værftet, så ville han fyre os, så jeg har det ikke særlig godt med den usikkerhed. Jeg er bange for, at jeg bliver fyret, hvis Shree Ram får at vide, hvad jeg har sagt til jer. Men det er vigtigt, at I fortæller, hvad der foregår”, understreger Kalil Abida.

I løbet af de næste fem dage opholder Danwatch sig inde i området, hvor der ophugges skibe. Vi forsøger at skabe adgang til Shree Ram-værftet for at finde ud af, om arbejderne taler sandt. Men området er tæt bevogtet, og vi opholder os i forvejen ulovligt i strandzonen, så vi væbner os med tålmodighed.

I mellemtiden interviewer vi i alt ti tilfældigt udvalgte arbejdere, der arbejder på Shree Rams værfter. Vi krydstjekker deres papirer, gennemgår et persongalleri og udspørger dem om faciliteter på værftet. Alt sammen for at være sikker på, at de rent faktisk arbejder på det pågældende værft, Shree Ram.

De fortæller, at de ikke har en kontrakt, og ingen har noget på skrift om deres rettigheder. Enkelte fortæller, de bærer maske, når de arbejder med farlige partikler mens andre siger det modsatte. Og flere af arbejderne tager på arbejde iført brandfarlige bomuldsskjorter, selvom de er ansat som flammeskærere og arbejder med ild på op imod 1500 grader. Vi bliver enige om, at vi simpelthen må ind på Shree Ram for at se, hvad der foregår.

 

Åben ild og bomuldsskjorter

På femtedagen glider en gigantisk port til side. Vi kan næsten ikke tro det. En tre meter høj mur og adskillige vagter har skærmet os fra arbejdet på Shree Rams værft, siden vi ankom til området første gang for flere dage siden. Det er lukket land, og vi opholder os ulovligt på området, men vi har fundet en måde at få adgang på. Hvordan, kan vi ikke fortælle, men porten åbner sig.

Adgang. Porten åbnes til det ellers aflukkede Shree Ram værft og de to Mærsk skibe.

Foran os troner to blå containerskibe og kaster skygger ned over værftet. De er enorme og mere end dobbelt så store som de andre skibe omkring dem. Lyden af skæring og hamren mod metal vibrerer i hovedet, mens vi går gennem værftet og ned mod stranden. Maersk Georgia har sat sin røde stævn dybt ned i den mudrede sandstrand. Maersk Wyoming har fået skåret sin stævn af, så den ligner et ansigt uden næse.

Midt mellem skibene ligger et blåt stykke skrog i brændingen. Omkring ti værftsarbejdere er indhyllet i svejserøg, mens de forsøger at skille det ad. Flammer skyder frem fra forskellige indgange og gør luften tyk af en kvælende smog, der mest af alt minder om en brændende bygning.  To mænd sidder på hug og forsøger at skære en dør af, der er dækket af maling.

De får røgen fra flammeskæringen i hovedet, og de bærer hverken maske eller høreværn. Deres hjælpere, der holder gasslangerne til skæreapparatet bærer heller ikke maske eller sikkerhedsbriller. Og et par af arbejderne står helt tæt på flammerne iført noget, der kunne ligne bomuldsskjorter.

Medarbejderne fortæller, at Mærsks skibe kom i henholdsvis maj og juni i år, og de er godt i gang med at hugge dem op. Så den næste time bliver vi vist rundt på Shree Rams faciliteter.

Giftig røg og brandfarlige gasser. På stranden foran Mærsks kæmpeskibe, opskærer arbejdere stævnen af Wyoming, så giftig sort røg spreder sig over værftet. Foto: S. Rahman.

 

Vi undrer os

På vej væk fra området diskuterer vi, hvad vi lige har set og taget billeder af. Flere værftsarbejdere flammeskærer i overfladebehandlet stål uden maske, høreværn og beskyttelsesbriller. De bærer bomuldsbeklædning ved åben ild, og gasledninger ligger tilfældigt mellem skarpe jernflager og svejseild. Vi bliver enige om, at vi må præsentere forholdene for sagkyndige i Danmark. Men inden vi gør det, tager vi forbi Alangs eneste hospital, Alang hospital. Her har vi en aftale med en læge, Raj Ankur. Han har set mange lig i sine år som læge i området, men han mener bestemt, at sikkerheden er blevet bedre med tiden.

“Der er stadig mange dødsfald og ulykker hvert år, men antallet falder,” siger Raj Ankur.

Han underviser værftsarbejderne i sikkerhed på det lokale kursusscenter, og det virker, fortæller han. Men han ser stadig for mange ulykker, mener han.

 

Ingen statistik over ulykker

Lægen Raj Ankur har desværre ikke statistik på, hvor mange der kommer til skade på værfterne. Men mellem 2009 og 2014 døde 69 personer af deres kvæstelser på værfterne i Alang. Det viser en opgørelse fra assisterende professor Geetanjoy Sahu fra det indiske universitet, Tata Institute of Social Sciences, der som en af de få har undersøgt forholdene på Alang.

Det tal er for højt, mener Raj Ankur. Men det er begrænset, hvad han og de andre i hospitalsteamet kan gøre. De er kun en håndfuld læger, og de får ingen støtte fra den lokale regering, fortæller han. De er udstyret med kun ét operationsbord og har ingen blodbank.

Operationsstue. Hospitalet i Alang er meget beskidt og har mangler udstyr til at udføre operationer. De fleste tilskadekomne bliver nødt til at tage til et større hospital i Bhavnagar, halvanden times kørsel fra Alang. Foto: S. Rahman

Operationsstue. Hospitalet i Alang har kun ét operationsbord, 20 sengepladser og ingen blodbank. Man skønner, at der arbejder op mod 50.000 mennesker på Alangs ophugningsværfter. Foto: S. Rahman.

Operationsstue. På hospitalet er der kun en lille håndfuld læger. De får ingen støtte fra den lokale regering, fortæller de. Foto: S. Rahman.

Røde Kors klinik. Udover Alang hospital, ligger der en dagklinik, drevet af Røde Kors. Foto: S. Rahman.

Røde Kors klinik. Klinikken er kun åben i dagtimerne og har ingen sengepladser. Foto: S. Rahman.

Ulykker. Der bliver ikke ført statistik med, hvor mange der kommer til skade på Alangs værfter, fortæller Raj Ankur, læge på Alang hospital. Foto: S. Rahman

Så de fleste tilskadekomne bliver kørt direkte til de større hospitaler i Bhavnagar, der ligger halvanden times kørsel fra Alang. Her har man heller ikke statistik på, hvor mange der kommer til skade på Alang, for man registrerer ikke, hvor folk kommer fra, fortæller overlæge Pandi Kehr fra Bhavnagar Hospital.

“Vi har desværre ikke statistik på, hvor mange af vores patienter der kommer fra Alang. Men vi ved, der kommer patienter fra værfterne”, siger Pandi Kehr og beklager, at han ikke har mere information.

Inden vi forlader området på Alang kører vi forbi en bygning på toppen af en bakke. Vi har fået fortalt, at det er et nyt hospital. Og inde bag glasruderne kan vi da også se, at der er hospitalsinventar og skilte, der viser vej til diverse operationsafsnit. Men døren er lukket af et jerngitter, og hospitalet har aldrig været i brug, fortæller arbejderne, der går forbi. De fortæller også, at hospitalet har været færdigbygget i flere år men altid stået tomt.

Lukket af. Det nye hospital i Alang er aldrig blevet taget i brug. Værftsarbejderne fortæller, at det er flere år siden, hospitalet blev bygget færdigt. Foto: S. Rahman.

Vi forlader Alang via den tæt trafikerede vej mellem værfterne og Bhavnagar. Hver en overhaling ligner et selvmordsforsøg på den tosporede landevej, og det er første gang på turen, at alle i bilen har taget deres sele på. 52 kilometer smal vej med hyppige dødsulykker, fortæller lægerne på Bhavnagar Hospital.

Det tager os en time og 25 minutter at nå til Bhavnagar og dermed et hospital med operationsfaciliteter. Vi ville godt vide, hvor mange patienter, der er omkommet på vej til hospitalerne i Bhavnagar, når nu hospitalsfaciliteterne i Alang er så sparsomme. Men den statistik findes desværre heller ikke.

I stedet tager vi hjem til Danmark for at spørge Mærsk samt en række eksperter i arbejdsmiljø, hvad de siger til forholdene i Alang. Mærsk har jo udarbejdet en næsten 70 sider lang standard, som værftet skal leve op til sammen med overholdelse af Hong Kong-konventionen. Begge dele skal sikre, at værftsarbejderne ikke udsættes for farer og at miljøet ikke lider overlast. Vi begynder med at spørge eksperterne om, hvad de ser på billederne.

 

Farligt og uforsvarligt

En af disse eksperter er professor i arbejdsmiljø ved Center for Industriel Produktion på Aalborg universitet, Peter Hasle. Han har i en lang årrække forsket i arbejdsmiljøledelse og har også en fortid som professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Han har gennemgået billeddokumentationen fra Shree Ram-værftet og sammenholdt det med Mærsks egen standard samt kravene i Hong Kong-konventionen, som Mærsk kræver opfyldt af værftet.

“Jeg kan have min tvivl om, hvor mange af arbejdslederne og medarbejderne, der har fået den træning i sikkert arbejdsmiljø, som Mærsk skriver de skal have. For der bliver åbenbart ikke grebet ind ved farlige forhold. Det er helt tydeligt, at ledelsen accepterer, at man udfører arbejdet uforsvarligt”, påpeger professoren og fortsætter.

“Mærsk skriver også, at de vil “føre systematisk kontrol”. Men hvis Mærsk havde en kvalificeret person, der gik igennem værftet, så ville personen lave lange lister over fejl, der skulle rettes, og der vil være tilfælde, hvor man skulle stoppe arbejdet og starte forfra, for det er simpelthen for farligt”, understreger professoren.

For at identificere de farer, der kan opstå på et værft, har vi kontaktet Hasse Mortensen. Han er tidligere tilsynschef og chefkonsulent i Arbejdstilsynet med indgående kendskab til arbejdsmiljø på skibsværfter. Han er en af de få i Danmark, der har nærstuderet de danske skibsværfter og kender til de risici, der er forbundet med arbejdet.

Hasse Mortensen lader blikket glide henover et foto af et rodet net af gas- og iltkabler i en bunke sand på værftet Shree Ram. Kablerne løber videre og snor sig ind og ud af et blåt stykke skib, som hugges op midt på stranden.

“Der kan hurtigt opstå overhængende eksplosionsfare i de situationer, I præsenterer mig for her. Jeg har næsten ikke ord for, hvor galt det kan gå de arbejdere, hvis gasslangerne beskadiges, og gasserne antændes. Det kan ske, hvis gasledningen på jorden rammes af en skarp genstand. I en dansk kontekst ville dét der være nok til, at man ville lukke arbejdspladsen, indtil slangerne var hængt op og sikret. Man skal huske på, at det er særdeles brandfarlige gasser, de opererer med”, siger Hasse Mortensen.

Overhængende eksplosionsfare. “I en dansk kontekst ville det være nok til, at man ville lukke arbejdspladsen, indtil slangerne var hængt op, så de ikke kan beskadiges,” siger tidligere tilsynschef og chefkonsulent i Arbejdstilsynet, Hasse Mortensen. Foto: S. Rahman.

Den vurdering er overlæge ved arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital, Jane Frølund Thomsen enig i. Hun vurderer til daglig arbejdsrelaterede sygdomme ved blandt andre værftsarbejdere i Danmark.

“Ved flammeskæring er der en sikkerhedsrisiko. Man bruger ren ilt, og det er sprængfarligt, hvis gnisterne kommer i forbindelse med den rene ilt, særligt hvis gnisterne kommer i nærheden af gasledningerne. For hvis isoleringen bliver brændt af ledningerne, og der kommer fri ilt ud, så er der en alvorlig eksplosions- og brandfare”, fastslår Jane Frølund Thomsen.

At værftsarbejderne overhovedet kan komme i så farlig en situation, når Mærsk er til stede på værftet, undrer Peter Hasle.

“Mærsk kræver, at værftet skal lave en plan for, hvordan de vil foretage ophugningen forsvarligt. Men det ser det ikke ud til, de har lavet en plan. Den ville for eksempel indeholde, at gasslanger er hængt op, så de ikke kan skæres over. Samtidig er der er en lang række adgangsveje, som skal laves mere sikre og afmærkede, hvis man havde sådan en plan. Så enten er der ikke en plan, ellers bliver den overhovedet ikke overholdt”, siger Peter Hasle og tilføjer samtidig sin bekymring for, at værftsarbejderne fortæller, de ikke kender deres rettigheder og ingen kontrakt har på deres arbejde.

“Når medarbejderne ikke har en kontrakt, så vil de ikke være i stand til at sige fra, hvis de oplever at forholdene er uforsvarlige”.

 

“Det kan være en livstruende situation”

Hasse Mortensen fortsætter sin gennemgang af billederne og zoomer ind på en værftsarbejder, der holder et gaskabel, mens hans kollega skærer i en plade metal få centimeter væk. Gnisterne springer i en stor bue mod gaskablerne, mens Maersk Wyoming, med en iturevet stævn, tårner op bag arbejderen. Han er iklædt en stribet skjorte, og han bærer hverken maske, svejsebriller eller høreværn.

Livsfare. “Jeg har næsten ikke ord for, hvor galt det kan gå de arbejdere, hvis gasslangerne beskadiges eller antændes,” siger tidligere tilsynschef og chefkonsulent i Arbejdstilsynet, Hasse Mortensen. Foto: S. Rahman.

 

“De flammeskærer i sort stål, der er overfladebehandlet – og de har ingen åndedrætsværn på. Det er virkelig giftig røg, de står og indånder. Samtidig bærer han ikke flammehæmmende beklædning, men derimod en udefinerbar skjorte, der er letantændelig. Det kan være en livstruende situation, hvis gnisterne rammer ham på skjorten”, fastslår Hasse Mortensen.

Nogle af arbejderne, som Danwatch har talt med, fortæller, at de bruger et hvidt mundbind, når de svejser inde i skibene på Shree Ram. Men et mundbind er langt fra nok til at holde farlige gasser ude, fortæller Jane Frølund Thomsen.

“Et mundbind beskytter nærmest ikke og tilbageholder slet ikke de skadelige gasser og heller ikke ret meget af røgen. Røgen kan samtidig indeholde formalin, når det er malede overflader, og vi ved, at formalin kan give lungekræft, for det er et kræftfremkaldende stof. Men der skal en vis koncentration til”, konstaterer Jane Frølund Thomsen.

 

Direkte ned i lungerne

De indiske værftsarbejdere ophugger skibene ved at skære en revne i skroget for derefter at flå hver del i mindre stykker. Processen kaldes flammeskæring. Arbejderne bruger et apparat, der mixer ilt og gas, som giver en flamme på op til 1500 grader. Og den proces frigiver en række skadelige stoffer og indebærer et enormt støjniveau, fortæller Hasse Mortensen.

”Når du flammeskærer i sort stål, frigiver det mikroskopiske partikler og gasser, der er særdeles farlige at indånde. Samtidig er der et støjniveau, der medfører permanente høreskader, hvis du ikke bruger høreværn. Det kan derfor have fatale sundhedsskadende effekter på kroppen, hvis du ikke er tilstrækkeligt beskyttet,” konstaterer Hasse Mortensen, der har et særligt godt kendskab til sikkerhedsudstyr i shippingbranchen.

3M N95 8210. “Den maske er ikke tilstrækkelig til at beskytte mod partikler og røg fra flammeskæring,” siger Hasse Mortensen, tidligere tilsynschef og chefkonsulent i Arbejdstilsynet. Enkelte medarbejdere på Shree Ram værftet havde netop denne type maske på, når de arbejdede med flammeskæring. Foto: S. Rahman.

Vi fortæller ham, at de åndedrætsværn, som enkelte af medarbejderne på Shree Ram havde på, når de arbejdede med flammeskæring, var af typen 3M N95 8210.

“Den maske er ikke tilstrækkelig til at beskytte mod partikler og røg fra flammeskæring. Masken er specifikt beregnet på at beskytte mod støv. I røg fra flammeskæring vil der kunne forekomme partikler, som er op til 1000 gange mindre end i støv. Så hvis masken ikke er i stand til at blokere for så små partikler, så passerer de jo direkte ned i lungerne på den udsatte arbejder,” siger den tidligere tilsynschef og påpeger, at særligt gasserne er farlige, hvis du ikke har den tilstrækkelige beskyttelse.

En af de førende eksperter i Danmark på netop gas er Dansk Gasteknisk Center, der er ejet af blandt andre Dong. De udfører rådgivning og måling indenfor gasanvendelsesområdet og ved en hel del om netop de gasser, som Hasse Mortensen taler om.

“Kulilten binder sig omkring 250 bedre end ilt til de røde blodlegemer og reducerer ved indånding blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen. Derved hindres iltoptagelsen i kroppens celler. Netop derfor er indånding af selv meget små mængder farlig, og risikoen ved vedvarende indånding af selv små mængder er derfor yderst risikabel, da længere tids eksponering af CO (kulilte,red.) kan give hjerneskader,” oplyser Dansk Gasteknisk Center via deres oplysningsside naturgasfakta.dk.

 

Konventionsbrud

For at undgå at udsætte værftsarbejderne for fare har Mærsk lavet deres såkaldte standard. Standarden bygger på Hong Kong-konventionen, fortæller Mærsk. En international konvention udarbejdet af FN’s maritime organisation (IMO) for at fremme sikker og miljømæssigt forsvarlig ophugning af skibe. Denne konvention er et minimum for Mærsk for overhovedet at gå ind i et samarbejde med et værft. Men når det ser ud til, at Mærsks egen standard ikke håndhæves, hvordan ser det så ud med opfyldelsen af konventionen på Shree Ram?

Hong Kong Konventionen om sikkerhedsudstyr

Skibsophugningsanlæg skal sikre tilgængelighed og vedligeholdelse af personligt sikkerhedsudstyr og tøj. Arbejderne skal benytte sikkerhedsudstyret, når aktiviteterne kræver det.

Konventionen nævner som sikkerhedsudstyr:

 • Hovedbeskyttelse
 • Ansigt- og øjenbeskyttelse
 • Hånd- og fodbeskyttelse
 • Åndedrætsværn
 • Høreværn
 • Beskyttelse mod radioaktiv forurening
 • Beskyttelse mod fald
 • Passende tøj

Kilde: Hong Kong-konventionen

En af de få personer i verden, der har gennemanalyseret Hong Kong-konventionen, som Shree Ram værftet skulle leve op til, er Kanu Jain, der forsker i skibsophug ved Delft University of Technology i Holland. Han er ved at afslutte sin ph.D i netop skibsophug, hvor han blandt andet har brugt en stor del af sin forskning på at studere ophugningsmetoder.

Kanu Jain har kigget billederne fra Shree Ram igennem og han er enig i eksperternes vurdering af de farlige situationer. Han understreger samtidig, at der ses klare brud på netop Hong Kong-konventionen, som han samtidig vurderer som en svag konvention.

“Det ser ud til, at arbejderne mangler både åndedrætsværn og beskyttelsesbriller mens de udfører flammeskæring. Det er et direkte brud på regulation 22 omkring arbejdernes sikkerhed og træning i Hong Kong-konventionen”, fastslår Kanu Jain, der sammen med professor J. J. Hopmann fra samme universitet har skrevet en videnskabelig artikel om netop Hong Kong-konventionen.

Peter Hasle har ligeledes gennemgået Hong Kong-konventionen, og han når til samme konklusion som Kanu Jain.

“Hong Kong-konventionen beskriver, at arbejderne skal bære passende påklædning, hvor Mærsk selv er mere specifik i deres krav. Men jeg må bare konstatere, at arbejderne mangler sikkerhedsbriller, sikkerhedsveste, flammehæmmende tøj og så videre. Så værftet lever bestemt ikke op til kravet om passende påklædning,” fastslår professoren.

FN’s maritime organ IMO, der har udarbejdet konventionen ønsker ikke at svare på, om Shree Ram lever op til konventionen. De oplyser i en mail, at konventionen ikke er trådt i kraft og at Indien ikke engang har ratificeret konventionen. Det er derfor det private auditeringsbureau, ClassNK, der har certificeret værftet. Det har de gjort efter deres egne standarder, som de selv vurderer, er i tråd med konventionen. Certificeringen er altså ikke en officiel IMO-certificering og ClassNK ønsker ikke at kommentere på Danwatchs dokumentation for brud på konventionen:

ILO's retningslinjer for sikkerhedsudstyr ved ophugning af skibe

 • Beskyttelsesudstyr og beskyttelsestøj bør stilles til rådighed og vedligeholdes af arbejdsgiveren uden egenbetaling for arbejderne.
 • Retningslinjerne nævner som personligt sikkerhedsudstyr  bl.a. hovedbeskyttelse, ansigts- og øjenbeskyttelse, hånd- og fodbeskyttelse, åndedrætsværn og beskyttelse mod fald.

Kilde: www.ilo.org: “Safety and health in shipbreaking: Guidelines for Asian countries and Turkey”

 

“ClassNK har i december 2015 tildelt Shree Ram Vessel Scrap Pvt. Ltd. (grund 78) en erklæring om overensstemmelse med Hong Kong-konventionen. Erklæringen betyder, at ophugningsværftet på den givne grund har kapacitet, struktur og kompetencer, samt at en plan for ophugningsværftet er på plads, for at kunne operere i overensstemmelse med Hong Kong-konventionen, men vi er ikke i en position, hvor vi kan kommentere på den daglige drift på de enkelte værfter.”

 

“Der kan være huller i osten”

I pressemeddelelser og i flere interviews fortæller Annette Stube, hvor tilfreds man er med samarbejdet med Shree Ram og den standard de er kommet op på. I en udtalelse til branchesitet Søfart.dk den 8. juni 2016 er hun citeret for følgende.

“Udviklingen i Alang de seneste år har betydet, at en række certificerede værfter nu er i stand til at leve op til vores standarder for ophugning.”

Udmeldingerne fra eksperterne om de farlige forhold på Shree Ram forelægger vi for Mærsk i et interview i slutningen af september. Men her er tonen blevet en anden.

“Shree Ram er ikke fuldstændig perfekte. Der er mangler. Du kan sikkert også finde huller i osten i forhold til Hong Kong-konventionen – men de er certificeret.  Derudover har vi et team på yarden, som er der fuld tid, og hvis de ser noget, så kan de stoppe arbejdet, og det har de gjort et antal gange. De er specialuddannet til det her” udtaler Annette Stube.

At Mærsk faktisk er til stede på værftet kommer bag på professoren Peter Hasle, efter han har gennemgået dokumentationen på værftet.

“Det pålægger Mærsk et voldsomt stort ansvar. Hvis de er til stede og ser disse ting uden at gribe ind, så fortæller de dermed den lokale ledelse og medarbejdere, at de farlige situationer er acceptable,” siger professoren.

 

Skibsdele transporteres ud fra værfterne. Foto: S. Rahman.

Mærsk erkender fejl

Det ansvar erkender Mærsk at have. Og derfor indrømmer Mærsk også i interviewet med Danwatch, at der skal rettes op på tingene.

“Vi har fundet få eksempler på, at der ophugges uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Dette er ved at blive udbedret af værftet. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, hvis udstyret ikke bæres.  Heller ikke når der er tale om enkeltstående tilfælde. Det er en af de punkter om sikkerhedsudstyr, værftet er i gang med at udbedre,” beklager Annette Stube.

Da Danwatchs team besøgte værftet og arbejderne i august, fandt teamet ingen medarbejdere med en kontrakt. De arbejdede på Mærsks skibe, men havde aldrig set en kontrakt og kendte ikke deres rettigheder som arbejdere.

Handi Assad og hans tre kolleger arbejder blandt andet med at skille skibsmotorerne ad inde i skibene på Shree Ram, og de har aldrig set nogen kontrakt.

Har I fået udleveret nogle papirer, da I startede med at arbejde? Noget hvor der står skrevet, hvad I skal have i løn, hvor meget i skal arbejde og hvad jeres arbejdsopgaver er?

“Nej”, svarer de hver især.

Er I sikre?

“Ja”, lyder det enstemmigt.

Adah Advika er lige blevet ansat for en måned siden, og han har heller ikke set en kontrakt endnu.

Da du startede med at arbejde på skibet med den store stjerne, gav din arbejdsgiver så nogle papirer omkring dine arbejdsopgaver, din løn og hvordan din arbejdstid vil være?

“Jeg har ikke fået noget. Men jeg blev fotograferet for at kunne få et adgangskort til værftet,” siger Adah Advika.

Adah Advikas kollega Sunil Akani har arbejdet på Shree Ram siden 2011. Og til spørgsmålet om, om han har nogen papirer på sit arbejde, svarer han.

“Nej, ingenting. Kun mit adgangskort.”

De samme svar får Danwatch fra resten af arbejderne.

Mærsk indrømmer igen i interviewet, at der er ting på værftet, som der ikke har været i orden.

“De kontraktuelle forhold er et af de forhold, som ikke var fuldstændig i orden da vi startede vores samarbejde med Shree Ram, og som fornyligt er blevet bragt i orden,” siger Annette Stube.

 

Dårlige hospitaler

Vi har samtidig spurgt Mærsk, hvorfor de går ind i en af verdens farligste industrier uden at have en plan for, hvordan værftsarbejderne skal kunne blive behandlet ved ulykker. Særligt hvis de kommer ud for en alvorlig ulykke, nu hvor det viser sig, at der er alvorlige brister i sikkerheden på Shree Ram.

“Vi kan ikke være og er ikke tilfredse med det niveau hospitalerne i Alang har. Det er et område, hvor der skal ske fremskridt, og vi er i dialog om dette med både myndigheder og donorer. Det er dog et område, hvor det kommer til at tage tid at sikre de nødvendige standarder,” siger Annette Stube.

Hen over de næste fem år vil Mærsk spare godt en millard kroner ved at skrotte deres skibe på Alang i stedet for de mere anerkendte værfter i eksempelvis Kina, som virksomheden hidtil har brugt. Vi ville derfor gerne have haft svar på, hvor mange af de penge Mærsk helt konkret har investeret i Alang, når de var vidende om, at forholdene var kritisable og krævede investeringer for at sikre arbejdernes sikkerhed.

“Vi ønsker ikke at opgive størrelsen på vores hidtidige investeringer på Shree Ram og i Alang-området. Vi har overvejende investeret i auditering og rådgivning, mens Shree Ram har investeret kraftigt i strukturelle forbedringer på værftet,” konstaterer bæredygtighedschefen.

Skibsophug. Det er svært at gå en meter uden at støde på vraggods eller metalrester fra værfterne. Foto: S. Rahman.

Ligsynet

Efter vores interview med de ti arbejdere skete der en faldulykke på et af naboværfterne til Shree Ram. Lægerne på Bhavnagar Hospital fortæller, at en arbejder faldt ned i en tank og blev fundet et par timer senere. Livløs. En del af arbejderne, som vi interviewede, kendte den afdøde særlig godt og vi mødte dem ved ligsynet på Bhavnagar Hospital et par dage senere. De var tavse, da de bar deres ven gennem korridoren ved kapellet. Et par sorte fødder stak ud under tæppet, da de løftede liget ind i en ambulance. Arbejderne var tavse, men inden de satte sig ind i ambulancen for at køre deres ven mod kapellet, fortalte de, at de håber, de er mere heldige, end han var.

Mærsk har ikke svaret på, hvornår de forventer, at Shree Ram lever op til alle Mærsks standarder.

Værftet Shree Ram har heller ikke ønsket at kommentere på Danwatchs dokumentation.

Værftsarbejderne og lægerne er anonymiseret af hensyn til mulige repressalier fra værftet eller eller arbejdere. Deres rigtige navne er kendt af redaktionen.

Mærsk afskaffer farligt affald i Indien uden at kende konsekvensen

2

Mærsk vil spare en milliard kroner på at skrotte sine skibe på en forurenet strand i Indien. Interesseorganisation kritiserer, og miljøeksperter forudser udslip af farlige kemikalier. Mærsk erkender, at de ikke kender omkostningerne for miljøet.

Skibet Maersk Wyoming retter sin blå stævn mod stranden Alang på den indiske vestkyst. Det er i slutningen af maj 2016, og solen lyser på den syvtakkede Mærsk-stjerne, mens kaptajnen presser skibet op i fart.

En flok mennesker står og filmer på stranden, mens det 20.000 tons tunge skrog pløjer sig gennem vandet med stævnen rettet mod dem. På kort tid er skibet oppe i fart, og kaptajnen forsøger at manøvrere skibet ind mellem to skibsvrag på stranden. Man hører lyden af skrogets bund, der kurer over havbunden, og på sekunder borer det tre fodboldbaner lange stålskib næsen i sandet og lægger sig til at dø.

Beaching i Alang, Indien

Indiens Alang-strand er sammen med Chittagong-stranden i Bangladesh verdens største aftager af skibe til skibsophug. I Alang benyttes ‘beaching’-metoden.

 • Skibene sejles op mod stranden ved høj hastighed, når tidevandet er på sit højeste og strander. Når tidevandet trækker sig tilbage, kan ophugningen foregå.
 • Når et skib er strandet, tømmes det først for væsker og gasser, samt for alt maskineri og inventar, der kan genbruges og videresælges.
 • Derefter ophugges selve skibsskroget manuelt ved hjælp af skærebrændere. Her skæres store blokke løs og falder typisk ned på sandbunden.
 • Herfra transporteres de enten op mod værftet ved brug af spil eller kran eller skæres i mindre stykker og trækkes op ved manuel kraft.
 • Når de mindre stykker er på land skæres og sorteres de igen i mindre stykker, hvorfra de kan videresælges til valsning eller omsmeltning.

Kilder: Intertidal Zone Study, Litehauz ApS (oktober 2015), Asolekar, Shyam og Anan Hiremath: Significant steps in ship recycling vis-a-vis wastes generated in a cluster of yards in Alang: A case study (september 2014), Sakar, Dibyendu et. al An Integrated Approach to Environmental Management (2015).

De næste mange måneder skal skibet hugges op på værftet Shree Ram ved Indiens vestkyst. Det sker på en åben strand mellem hundredvis af andre skibe, der forurener miljøet med farligt affald.

 

Mærsk sadler om

Fire måneder tidligere meddeler Mærsk den 11. februar 2016 i en pressemeddelelse, at man har valgt at indgå et samarbejde med et ophugningsværft i Indien for at spare penge på ophugning af virksomhedens skibe. Tidligere har Mærsk kun fået ophugget få skibe om året, og det er foregået på moderne værfter i Tyrkiet og Kina. Nu oplyser selskabet, at de kan spare op mod én milliard kroner over fem år ved at flytte ophugningen til Indien. Det er mere økonomisk rentabelt, oplyser selskabet, der over de næste fem år også vil have et betydeligt større antal skibe, der skal hugges op, bl.a. på grund af overkapacitet i shippingbranchen.

“Med flere skibe, der fremtidigt skal ophugges, er de nuværende omkostninger for bæredygtigt skibsophug ikke fortsat mulige. Mærsk er fast besluttet på at bruge sin indflydelse til at skabe mere ansvarlige muligheder for ophug og genbrug af skibe og bekendtgør hermed en forpligtelse til at hjælpe udvalgte ophugningsværfter i Alang med at opgradere deres faciliteter og metoder, så de overholder Mærsks standarder,” skriver Mærsk i en pressemeddelelse.

Fire måneder senere lander containerskibene Maersk Wyoming og derefter Maersk Georgia på Alang-stranden i Indien. En strand, der er kendt for sin massive forurening med farligt affald. I 30 år har alverdens skibsredere sendt deres udtjente skibe til Alang, hvor fattige værftsarbejdere med håndkraft har hevet skibene fra hinanden, ofte med døden til følge. Den historik er Mærsk klar over – og de har sat sig for at ændre den.

“Der er blevet observeret løbende forbedringer i forholdene på ophugningsværfterne i Alang over de sidste par år, og i dag er i alt fire Alang-værfter blevet certificeret efter den Internationale Søfartsorganisation og Hong Kong-konventionens standarder. Efter flere besøg på de opgraderede værfter i Alang i 2015, har Mærsk konkluderet, at ansvarlig skibsophug kan fremskyndes i området, hvis der gribes ind nu,” udtaler Mærsk i samme pressemeddelelse fra februar 2016.

Vragrester. Kæmpe blokke ligger mast sammen på jorden på Shree Ram værftet. Foto: S. Rahman.

Danwatch har besøgt strandene i Alang i august 2016 for at dokumentere forholdene og de ændringer, som Mærsk har bebudet. Vi har fået adgang til værftet Shree Ram, hvor Maersk Wyoming og Maersk Georgia bliver hugget op – og vi har interviewet adskillige værftsarbejdere, der arbejder på netop Mærsks skibe. Vi har gået både Mærsk og Shree Ram efter i sømmene – for er 60 siders ophugningspolitik og en urattificeret konvention fra FN nok til at ændre 30 års forurening til bæredygtighed?

 

En fortrolig rapport

Vi modtog en fortrolig rapport. En rapport, der er betalt af Mærsk selv og udarbejdet af et af de mest respekterede konsulenthuse i shippingbranchen, Litehauz. Dateret til 5. oktober 2015 – otte måneder før Maersk Wyoming borede sin næse ned i det mudrede sand ved Alangs kyst. “Litehauz – Intertidal Zone Study” står der med et marineblåt logo i midten og et rødt anker i højre side. Det er 41 siders hardcore viden, der opsummerer stort set alt forskning, der vedrører de miljømæssige påvirkninger ved disciplinen at kaste et skib op på en strand og flå det fra hinanden – krydret med interview med eksperter i branchen.

Den er den eneste af sin slags, som Mærsk har fået udarbejdet, fortæller de selv i et senere interview med Danwatch. Og den danner tilsyneladende grundlaget for, at Mærsk har valgt at indkassere en millardfortjeneste ved at lade sine skibe ophugge i Indien og ikke under mere kontrollerede forhold i eksempelvis Kina.

Vi dykkede ned i rapporten.

Den beskriver i grove træk, hvordan man hidtil og nu ophugger skibe på strandene i Bangladesh, Pakistan og Indien. Den gennemgår et utal af tungmetaller og skadelige kemikalier, som udledes fra skibene, og som er målt i omgivelserne omkring værfterne. Helt specifikt udpensler rapporten, at netop metoden med at sejle skibet op på stranden med fuld kraft har et af de mest skadende effekter på miljøet, fordi store mængder bundmaling her skrabes af. Bundmaling med kemikalier, hvis formål det er at slå dyreliv og planter ihjel.

Hertil kommer, står der i rapporten, at skibene opskæres midt i tidevandszonen, hvor vandet skyller ind og ud af skibene. Tidevandsforskellen i Alang er hele 13 meter, og når vandet stiger, skyller det gennem skroget og tager olierester, kemikalier og spildevand med sig ud. Og den slags blottes især, når skotter og rør bliver skåret op, som de gør. Rapportens forfattere konkluderer samtidig, at der ikke er udviklet nogen teknologier endnu, der realistisk set kan løse det problem.

“At undgå problemet ved at rense alle rør før opskæring ser ikke ud til at være muligt. Mere fundamentale og dyre ændringer i metoden for ophugning i tidevandszoner ville indebære at bygge konstruktioner, der ville tillade skibet at blive løftet op af kraner, og flytte den flydende del til områder med uigennemtrængelige gulve. En indsats for at udvikle og gennemføre en mulig teknologi skønnes at vare et-tre år og koste betydelig mere end 100.000 euro (cirka 750.000 DKR, red.),” lyder rapportens konklusion.

Georgia og Wyoming. De to 20.000 tons tunge skibe troner over de andre skibe, som de ligger side om side i tidevandszonen. Skibene opskæres vertikalt. Her har Wyoming fået skåret stævnen af. Foto: S. Rahman.

At skibet opskæres med flammeskærere udgør også en alvorlig miljørisiko, står der i den marineblå rapport. Når skibet ligger i vandkanten, kan det kun skæres op indefra. Den giftige maling, der beklæder skibets ydersider, bliver brændt af og frigiver farlige partikler ud i atmosfæren. Malingsflager og smeltet stål løber samtidig ud i havmiljøet.

Der findes ikke noget fysisk værn, der kan forhindre det, konstaterer Litehauz-rapporten. Det skønnes, at der for et skib på 10,000 ton vil blive afbrændt to-tre tons maling og over 120 tons stål vil blive smeltet væk og tabt – blot fra flammeskæring i tidevandszonen. Det er altså for et skib, der kun er halvt så stort som Maersk Georgia eller Maersk Wyoming. Også det vil kræve både økonomiske investeringer og tage et-tre år at finde en løsning på, fastslår rapporten.

Vi er forvirrede. Hvordan kan verdens største containerrederi træffe en beslutning om at sende sine skibe til Alang blot otte måneder efter denne rapports konklusioner om, at der skal millioninvesteringer og ny teknologi til, før alvorlige miljøpåvirkninger kan undgåes? Og som i øvrigt vil tage mellem et-tre år at gennemføre?

 

FN’s særlige rapportør: Betingelserne tillader det simpelthen ikke

Vi satte et møde op med FN og fik fat i Baskut Tuncak. Han er FN’s særlige rapportør for konsekvenserne for menneskerettigheder af miljømæssig forsvarlig håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer og affald. Vi spurgte ham, hvorvidt  man miljømæssigt forsvarligt kan ophugge et skib på en strand i 2016?

Beaching kan i sagens natur ikke gøres på en miljømæssig forsvarlig måde,” siger Baskut Tuncak. “Betingelserne tillader det simpelthen ikke. Skibe er i sig selv så giftige, at udledningerne er betydelige. Jeg ser beaching-metoden som meget bekymrende, fordi  giftige kemikalier bliver udledt direkte i miljøet.”

Han er bekendt med, at der foregår en udvikling i Alang, men understreger, at han hverken har besøgt eller inspiceret værfterne endnu. Men ud fra sin rolle som særlig rapportør, der skal monitorere og rapportere om farlige stoffer og affald til FN, konstaterer han:

“I betragtning af de typer af kemikalier, der er involveret i at samle et skib, som findes ombord og som så til sidst frigives, når skibet afmonteres, finder jeg det meget svært at forestille mig en situation, hvor beaching finder sted på en miljømæssig forsvarlig måde.”

Til venstre: Slagger. På Shree Ram værftet er der tydelige tegn på, at stål er blevet opskåret direkte på ubeskyttet jord, hvorfra frigivne stoffer kan udledes direkte i miljøet.
Til højre: På ubeskyttet jord. Plader fyldt med maling- og kemikalierester stablet på Shree Ram værftet. Ifølge Mærsks egne standarder, er det ikke tilladt at opbevare beskidte plader direkte på ubeskyttet jord. Foreholdt disse billeder, mener Mærsk, at er disse plader rene. Foto: S. Rahman.

 

En investering i viden

Med en markant skepsis fra FN’s særlige rapportør og nogle opsigtsvækkende konklusioner i rapporten fra Litehauz, tager vi derfor fat i Mærsk for at forstå, hvordan det kan være  forsvarligt at benytte værfterne i Alang. Selskabet oplyser, at deres ryk til Alang skal ses som en investering i at afdække, hvordan skibsophug på strande kan foregå på en måde, der er mindre skadeligt for miljøet.

“Det er første gang skibe ophugges i Alang under så kontrollerede forhold, som det er tilfældet med Georgia og Wyoming,” siger Annette Stube, der er bæredygtighedchef hos Mærsk.

Vi sidder på 6. sal på Mærsks kontorer ved Esplanaden og delegationen af Mærskfolk tæller  deres pressechef, en bæredygtighedschef og en chefrådgiver.

“Miljøpåvirkningen ved denne metode er minimeret, men da det er første gang, det udføres, er der selvsagt ingen studier, der kan dokumentere den præcise påvirkning,” fortsætter Annette Stube.

Hun fortæller, at Mærsk vil gennemføre et miljøpåvirkningsstudie for at afklare den præcise påvirkning af deres aktiviteter. Resultaterne vil blive delt med offentligheden i starten af det nye år.

Det vil vi gerne dykke lidt længere ned i. For Litehauz-rapporten anbefaler jo netop, at der investeres stort, med både tid og penge, før man kan begynde at ophugge skibe forsvarligt på strande.

Til det svarer Annette Stube, at rapporten helt overordnet peger på, at der er nogle problemer i Alang, som skal løses, for at skibsophug her kan gøres ansvarligt. Og det har de taget til sig i Mærsk på forskellige måder.

Hun fremhæver her en metode, som skal imødekomme problemet med spredning af malingrester og kemikalier, der opstår, når skibsdelene ramler ned mod strandbunden med stor kraft. I stedet forsøger man, at lade skibe fungere som sin egen opbevaring:

“Da vi kom til Alang, foregik ophugningen sådan, at når store stykker blev hugget af skibet, faldt de direkte ned i tidevandszonen. På det værft, som vi arbejder sammen med, falder stykkerne i stedet ind i skibet. Med undtagelse af forende og bagende, hvor det endnu ikke kan lade sig gøre,” fortæller Annette Stube.

At prøve sig frem

Mærsk vil altså bruge ophugningen af deres skibe i Alang til at undersøge, hvordan miljøpåvirkningerne kan minimeres, og til det har de udviklet en række forslag og metoder. De er alle beskrevet i flere eller færre detaljer i Mærsks 60 siders lange ophugningspolitik og dækker blandt andet over at rense malingen væk fra de indre skæringslinjer og at tildække det bare sand mellem skib og værft.

For at få flere perspektiver på Mærsks forslag til at løse miljøudfordringerne, ringede vi til Rafet Kurt. Han er lektor på Center for Flådearkitektur og Maritim Teknologi på Strathclyde Universitet i Skotland, et universitet, der er anerkendt for forskning i skibsophug. Rafet Kurt forsker selv i ophugningsindustrien verden over. Han er blandt andet en del af EU-forskningsprojektet DIVEST, der fokuserer på optimering og tekniske løsninger i skibsophug, og som blandt andet citeres i Litehauz-rapporten.

Vi forelagde ham nogle af de metoder, som Mærsk beskriver dem, og bad ham forholde sig til dem.

“Foranstaltninger, som at lade stykkerne falde ned i skibet eller at tildække sandet, lyder for mig som en tilgang, hvor man bare prøver sig frem. Det vil være vanskeligt at kontrollere fuldt ud. Derfor bør en undersøgelse med flere eksperter være påkrævet, før man begynder at gennemføre sådanne foranstaltninger,” fortæller Rafet Kurt, som også er involveret i forskellige komitéer om bæredygtigt skibsophug under FN.

Han fortsætter: “Når man forsøger at mindske risici i skibsophug, er det vigtigt, at man søger den nødvendige ekspertise. Dårligt udtænkte forbedringer kan føre til, at man bare skaber endnu flere risici”.

Besparelse. Henover de næste fem år vil Mærsk spare godt en milliard kroner ved at skrotte deres skibe på Indiens strande i stedet for de værfter med højere standarder i Kina og Tyrkiet, som de tidligere har benyttet. Foto: S. Rahman.

“Beaching ville aldrig være tilladt i Danmark”

I Bruxelles sidder Patrizia Heidegger. Hun er administrerende direktør i interesse- organisationen Shipbreaking Platform, der arbejder for bæredygtigt skibsophug. I deres optik betyder det, at ophug på strande bør standses helt. Hun har fulgt Mærsks beslutning om at sejle udtjente skibe til Alang tæt.

“Mærsk plejede at være blandt de førende, når det kom til bæredygtigt skibsophug”, siger Patrizia Heidegger over Skype, “og de plejede at være stolte af kun at benytte faciliteter, der ikke lå på strande. Nu vender de ganske enkelt det blinde øje til, hvor alvorlige miljøpåvirkningerne er ved beaching,” siger hun og opremser en lang række risikofaktorer, der findes, når man skærer skibe op på strande; giftig maling, slagger, metalskrot, rust og plast.

“Og så ignorerer Mærsk fuldstændig forureningen fra bundmaling,” fortsætter hun. “Beaching ville aldrig være tilladt i Danmark og accepteres heller ikke af EU”.

Hun er frustreret over Mærsks udmelding, som hun ser som drevet af økonomiske interesser, pakket ind i tomme løfter om at forbedre forholdene på stranden.

“Det er verdens største skibsejer, og når de tager sådan en beslutning, burde de lave langtidsinvesteringer i innovation og tekniske løsninger, der ville kunne bidrage til et ægte paradigmeskift i måden, som skibe ophugges på i Alang. Hvis deres mål virkelig er at gøre den indiske ophugningsindustri bæredygtig, hvorfor investerer de så ikke deres fortjeneste i at bygge faciliteter, der netop ikke ligger på stranden?”

 

Mærsk vil ikke dele opgørelse over farligt affald

Da teamet fra Danwatch stod på stranden i Alang tilbage i august 2016, sejlede to fiskerbåde forbi de blå Mærsk-skibe. Sandsynligvis på vej ud for at skaffe dagens fangst. De lokale fiskere har længe været plaget af forureningen fra ophugningsværfterne, der har gjort det svært for dem overhovedet at fange fisk. Og når de gør, ved de ikke, om fiskene er forgiftede.

Vi har derfor spurgt Mærsk, om de ikke vil fortælle os, hvilken form for farligt affald, deres to skibe indeholder. Men Mærsk ønsker ikke at dele deres opgørelse over farligt affald, en såkaldt IHM, fordi den indgår i deres kontrakt med værftet Shree Ram.

“Vi deler af princip ikke kontrakter med offentligheden” siger Annette Stube.

Vi har efterfølgende spurgt Mærsk, om lokalbefolkningen ikke har krav på at vide, hvad Mærsks skibe indeholder af farligt affald, som kan blive udledt i miljøet. Det spørgsmål har Mærsk heller ikke ønsket at besvare. Det sker, selvom Mærsk erkender, at bundmalingen på skibene indeholder tungmetallet kobber, der er giftigt for miljøet. Og at denne bundmaling skrabes af, når det sejles op på stranden.

 

Forgifter nærmiljøet

Vi tog derfor kontakt til Jakob Strand, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Han er uddannet miljøbiolog med speciale inden for forekomst og effekter af miljøgifte i havmiljøet. Vi spurgte ham, hvad påvirkningerne er på miljøet, når man sejler et skib op på en strand for at ophugge det.

“Påvirkningen af miljøet er meget markant. Når man skærer i malingen, så gør man flagerne med de giftige stoffer mindre, og de forsvinder derved ned i sandet og ud i nærmiljøet. Malingsflagerne, der skrabes af, fungerer som en form for depot. Så i mange, mange år frem, vil de langsomt forgifte nærmiljøet. Og det vil fordeles i hele fødekæden,” siger seniorforskeren og kommenterer på beaching-metoden, hvor skibet skraber hen ad havbunden for at komme op på land:

“Selvfølgelig medfører ophugningsprocessen en øget udskilning af maling, når man trækker et skib gennem havbunden.”

Uden fortegnelsen over det farlige affald i skibene har vi svært ved at vide, hvordan Mærsks skibe påvirker miljøet i Alang præcist. Vi spurgte derfor Jakob Strand, om kobberet i Maersk Wyoming og Maersk Georgias bundmaling har nogen særlig påvirkning på miljøet ved Alang.

“Ved høje koncentrationer bliver det meget giftigt. Man bruger kobber som træbeskyttelse, som svampemiddel og i alle mulige andre sammenhænge. Det slår liv ihjel ved høje koncentrationer. Og i bundmalinger kan man godt finde op til 40 pct kobber. Det er altså et særligt giftigt tungmetal”, siger forskeren og tilføjer:

“Når Litehauz skriver, at der tabes to-tre  tons maling af ved et 10.000 tons tungt skib, så er det en meget stor mængde. Vi taler jo om flere hundrede kilo, og det, vil jeg mene, er store mængder, der kan forurene markant. Det medfører, at der vil være akut giftige effekter i  nærmiljøet.”

Hos Mærsk er man enig i, at miljøeffekterne af beaching gennem tiden har forårsaget en enorm forurening. Og Mærsk håber da også på, at deres skibe fremadrettet vil forurene meget mindre, så miljøbelastningen bliver mindre. Om det virker, ved Mærsk ikke, fortæller Annette Stube.

“Vi ved, at den måde, man har gjort det på gennem årtier i Alang, laver en forfærdelig forurening. Hvis man kører processerne, som vi gør nu, er der så en miljømæssig virkning af det, som er uforsvarlig, eller ej? Det ved vi ikke endnu,” siger Annette Stube og ser frem til at vise resultaterne af Mærsks undersøgelser af ophugningen.

 

Arbejdere på Shree Ram værftet tager et hvil i skyggen af vragrester. Luftfugtigheden er høj og dagstemperaturen ligger på cirka 30 grader.

Dokumentation

Styrk Danwatch

Donationer fra privatpersoner og fonde gør en verden til forskel for os, og dit bidrag er med til at sikre, at vi fortsat kan sætte fokus på menneskerettigheder og miljø i globalt perspektiv.

Du kan blive bidragyder enten via et engangsbeløb med Mobile Pay tlf.: 81550076, et fast månedligt eller årligt beløb. Vi takker for dit bidrag.

Bag Om Undersøgelsen

3

Denne undersøgelse er lavet i samarbejde med Dagbladet Politiken.

Danwatch har siden januar undersøgt, hvordan udtjente skibe bliver ophugget rundt i verden. Størstedelen af verdens flåde ophugges under kritisable forhold og med en negativ påvirkning af miljøet og mennesker.

Mærsk har de seneste år undgået de udskældte ophugningsværfter på strande i Pakistan, Bangladesh og Indien, men sendte i maj og juni 2016 to skibe til ophugning i Indien. Mærsk påstår, at forholdene er forbedret, og at det indiske værft Shree Ram i Alang lever op til Mærsks standarder. Mærsk afviste i første omgang at give Danwatch adgang, så Danwatch rejste selv til Indien i de første uger af august 2016. På stranden i Alang brugte teamet fem dage på at interviewe arbejdere fra Shree Ram, dokumentere faciliteterne samt skaffe en invitation til at besøge værftet.

Undersøgelsen er støttet økonomisk af Danida.

DownloadUndersøgelse

1

“Fortæller du om problemerne, bliver du fyret”

2

Mærsk afskaffer farligt affald i Indien uden at kende konsekvensen

3

Bag Om Undersøgelsen