Undersøgelse

Kullets forbandelser

En stor del af det kul, vi forbruger i Danmark, stammer fra én mine i Colombia, hvor udvindingen af kul medfører sygdom, forurening og fattigdom.

Kul anvendes i dag til at producere næsten 40 procent af verdens elektricitet. Det er almindeligt kendt, at kul er en af de energikilder, der belaster klimaet mest; men det er en overset omstændighed, at selve udvindingen af kul også har alvorlige negative konsekvenser for miljø og mennesker, der lever i nærheden.

Sygdom og tvangsforflyttelser

Danmark forbruger over 7 millioner tons kul om året, og Colombia er den næststørste leverandør af kul til Danmark. I 2008 dækkede Columbia 27 procent af Danmarks samlede kulforbrug svarende til 2 millioner tons.
Vores kulindkøb i Colombia stammer fra én mine – Cerrejón-minen – som igennem årtier har været årsag til, at den lokale befolkning er blevet tvangsforflyttet og efterladt i fattigdom, uden kompensation for frataget jord, levebrød og ejendele. Kuludvindingen forurener samtidig nærmiljøet så meget, at lokalbefolkningen bliver syg og jorden ufrugtbar.

En mine i ‘verdensklasse’

Mange af arbejderne i Cerrejon-minen er plaget af sygdomme og oplever samtidig ringe sikkerhed og dårlige arbejdsforhold. Både fagforeningen og naboerne til minen har oplevet dødsfald, som de tilskriver forurening fra minen.
DONG og Vattenfall er Danmarks to eneste producenter af kulstrøm og står for det samlede danske indkøb af kul. Begge har politikker for social ansvarlighed, der stadfæster, at de har et medansvar for deres leverandøres etiske adfærd. Alligevel køber de begge kul fra Cerrejón-minen.
Vattenfall besøgte minen i 2007 og vurderede, at minen er i ”verdensklasse”. DONG har aldrig besøgt Cerrejon-minen.

DownloadUndersøgelse

Dato: 20. jan 2010

Bag OmUndersøgelsen

Undersøgelsen 'Kullets Forbandelser' bygger blandt andet på et feltstudie til La Guajira, Columbia. Undersøgelsen er finansieret af Danida.

TemaKullets Forbandelse

Vores kulforbrug forurener i Colombia

FokusOffentligt Indkøb

Staten og kommunerne køber årligt ind for et trecifret milliardbeløb og er derfor potentiel drivkraft for bæredygtig udvikling. DanWatch undersøger sociale og miljømæssige effekter i varekæderne bag det offentlige forbrug, og hvilke krav offentlige indkøbere stiller til deres leverandører.

NyhederKullets forbandelser

DONG udelod kritik af mine i notat til Folketinget

DONG må endnu engang stå på mål for kritik omkring storleverandøren Cerrejón-minen i Colombia. Det sker efter P1 Dokumentar har fået adgang til en rapport, der dokumenterer en række kritiske arbejdsforhold, som DONG udelod i notater til Folketinget.