Undersøgelse

Billig IT – Kinesiske arbejdere betaler prisen

Arbejdsforholdene hos DELL, der er storleverandør til danske kommuner, er yderst kritisable. Staten og kommunernes indkøbsservice, SKI, stiller i deres kontrakter krav om overholdelse af en række etiske standarder. Det er dog ikke altid, at disse overholdes.

Arbejdstid på op til 74 timer om ugen, trusler om bøder for at lave fejl, tvunget overarbejde og en løn, der er langt under den lokale mindsteløn i Kina, er virkeligheden hos DELL’s underleverandører i de kinesiske provinser Guangdong og Jiangsu. Her indånder arbejderne dagen lang kemiske dampe, mens de samler komponenterne til de computere, der blandt andet havner på statens og kommunernes skriveborde i Danmark. DanWatch har været i Kina og tale med fabriksarbejdere fra fire af de fabrikker, der leverer til DELL. DanWatch’s findings understøttes af en rapport fra China Labor Watch.

”Det er ikke uden menneskelige omkostninger, når elektronikfirmaerne slås om at levere computere så billigt som muligt, og når vores offentlige indkøbere går efter de billigste varer på markedet. Vores undersøgelse viser, at forholdene hos DELLs leverandører både er i strid med ILO konventioner, arbejdslovgivningen i Kina og DELLs egne politikker på området,” siger Eva Hesse Lundström, direktør for DanWatch.

SKI stiller som udgangspunkt ikke krav om dokumentation

SKI, Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S, der varetager indkøb af computere til det offentlige, underskrev så sent som i februar 2013 en kontrakt på 50 mio. med DELL. SKI stiller krav om, at leverandørerne skal overholde national lovgivning og de 10 FN-principper formuleret i Global Compact, herunder eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold, men efterspørger som hovedregel ikke dokumentation for det, fordi DELL i sine aftaler med SKI forpligter sig til at oplyse om eventuelle overtrædelser af f.eks. arbejdstagerrettigheder i produktionen af varer til SKI.  De 18 kommuner, der indgår i miniudbuddet er: Brøndby, Faxe, Frederiksberg, Holbæk, Kalundborg, København, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Ringkøbing-Skjern, Slagelse, Sønderborg, Tønder, Tårnby, Viborg og Vordingborg.

”Alle vores leverandører har underretningspligt. Det betyder, at de er forpligtet til at oplyse, hvis de har kendskab til forhold, der misligholder den kontrakt, de har indgået med os. Alle SKI’s leverandør er på tro og love forpligtet til at overholde vores CSR-krav, hvormed vi sikrer en betydelig opmærksomhed fra virksomhedernes side herpå, da det er alment kendt, at SKI håndhæver sine kontrakter,” forklarer SKI’s adm. direktør Signe Lynggaard Madsen og tilføjer “men det er klart, at vi selvfølgelig også reagerer på mistanker som denne.”

DELL finder selv brud på egne standarder

Det er langtfra kun DanWatch’s og China Labour Watchs undersøgelse, der viser, at arbejdsforholdene hos DELL’s underleverandører er under al kritik. Præsenteret for DanWatch’s undersøgelse, fortæller Deborah Albers, Principal Social Strategist hos DELL, at der fornyligt er blevet lavet audits hos tre af de fire leverandører, som indgår i DanWatch’s rapport. Her fandt den amerikansk ejede elektronikvirksomhed selv forhold, der strider mod de standarder, som DELL har tilsluttet sig via Electronic Industry Citizen Coalition (EICC), der er en koalition af elektronikfirmaer, som sætter fokus på CSR i industrien.

“I de fleste audits var der forhold, som ikke stemmer overens med EICC’s Code of conduct, derfor vil vi lave nogle tiltag, der kan rette op på de forhold. Hvis der er forhold, som DanWatch har belyst, som ikke er inkluderet i de fund, vi selv har gjort under vores audits, vil vores Supply Chain Social & Environmental Responsibility (SCSER) team undersøge dem,” siger Deborah Albers og fortæller, at der senere på året vil blive foretaget audits hos den fjerde leverandør.

I det amerikansk ejede elektronikfirmas egen CSR-rapport fra juni 2013 står der bl.a., at i  61 % af de anmeldte audits, som DELL selv har foretaget hos deres underleverandører, blev der rapporteret om overarbejde, og i 18 % af besøgene blev det påpeget, at sikkerheden ikke var i orden.

SKI afkræver forklaring DELL

Selvom DELL i sine egne audits dokumenterer, at arbejdsvilkårene på deres fabriker ikke lever op til deres egne eller SKI’s krav, har de indtil nu ikke underrettet SKI om det. Og SKI har ikke læst  DELL’s offentligt tilgængelige CSR-rapport. I stedet har SKI bedt DELL om at dokumentere, at virksomheden lever op til sin aftale med SKI om at overholde de krav, der fremgår af kontrakten mellem SKI og DELL:

”DanWatch’s rapport rejser nogle mistanker, som vi tager meget alvorligt. Vi vil bruge den kommende tid på at studere rapporten nærmere. Vi sætter vores CSR-krav meget højt. Vi har derfor allerede bedt de omtalte leverandører om at dokumentere, at de varer, de sælger gennem vores aftaler, lever op vores CSR-krav, herunder til FN’s Global Compact og ILO konventionerne,” siger SKI’s adm. direktør Signe Lynggaard Madsen.

Kontrakten kan opsiges

SKI vil nu se på den dokumentation, som DanWatch har fremlagte, og vurdere hvilke skridt, der skal tages:
“Når vores leverandører vender tilbage, vil vi vurdere sagen samlet. I yderste konsekvens kan det føre til en opsigelse af aftalerne, hvis leverandørerne ikke får bragt forholdene i orden, men det er for tidligt at drage konklusioner,” siger Signe Lyngaard Madsen.

DownloadUndersøgelse

Dokumentation

Dato: 1. nov 2013

Bag OmUndersøgelsen

Undersøgelsen 'Billig IT - Kinesiske arbejdere betaler prisen' er en del af et 3-årigt projekt, hvor en række EU-lande er gået sammen om at arbejde for bedre arbejdsforhold i elektronikindustrien.

Undersøgelsen er udgivet på engelsk under titlen 'IT workers still pay the price for cheap computers' og er finansieret af EU og Danida.

TemaDødelig IT

IT-arbejdere i Asien betaler prisen for billige computere til Europa

FokusTeknologi

Produktion af IT koster dagligt millioner af arbejdere i Asien deres helbred og rettigheder. DanWatch har undersøgt krænkelser af mennesker og miljø i teknologiens vugge til grav fra udvinding af mineraler over produktion af telefoner og tablets til afskaffelse af IT, E-Waste.

NyhederBillig IT – Kinesiske arbejdere betaler prisen

Teater udstiller købers paradis

Danskerne elsker smartphones. De fleste ved godt, at telefonerne bliver produceret under elendige arbejdsvilkår - så hvorfor lader vi det fortsætte? Det forsøger teaterstykket “Købers Paradis - Fortællinger fra varelageret” at svare på og bruger direkte Danwatchs rapport til formålet.

Dell og HP kræver stop for tvangspraktik efter Danwatch-undersøgelse

Efter Danwatch har dokumenteret, at brug af praktikanter i HP, Dell og Lenovos produktion overtræder både kinesisk lov og internationale konventioner om tvangsarbejde, beder Dell og Hewlett Packard (HP) nu deres leverandør, Wistron, om at indstille brugen af praktikanter midlertidigt.

IT-arbejdere betaler prisen for Apple Watch

Arbejdernes Internationale kampdag fejres i dag over hele verden, men på fabrikken der producerer de nye, eksklusive Apple ure beretter ny rapport om horrible arbejdsforhold.