Nyhed

Yngler din opsparing i ulovlige bosættelser?

20. nov 2012

Danske pensionskasser og investeringsforeninger investerer i stor stil kundernes opsparinger i ulovlige israelske bosættelser. FN’s særlige rapportør anbefaler frasalg, men investorerne mener ikke, at det er vejen frem.

Danskere, der sparer op i pensionskasser eller investeringsforeninger, har med stor sandsynlighed penge stående i virksomheder, der støtter de israelske bosættelser på besat palæstinensisk land. En ny undersøgelse foretaget af DanWatch viser nemlig, at landets ti største pensionskasser og otte største investeringsforeninger har henholdsvis 1,125 og 1,135 milliarder kr. stående i virksomheder, der bidrager til opførelsen og driften af de ulovlige bosættelser.

De israelske bosættelser er flere gange blevet erklæret i strid med folkeretten af FN, og der er enstemmig enighed i EU om, at de er ulovlige. Derfor kan pensionskasser og investeringsforeninger ikke sidde kritikken overhørig, forklarer Steen Vallentin, lektor på CBS og ekspert i ansvarlige investeringer.

“Når der er tale om brud på folkeretten, FN-konventioner eller menneskerettigheder, så er der ingen vej udenom. Selskaberne bliver nødt til at forholde sig til problemet og spørge sig selv: Hvor går grænsen? Vil vi virkelig være med til at støtte det her formål?”, siger han.

Investorer afviser ansvar – men FN’s rapportør er uenig

Pensionskasserne og investeringsforeningerne forklarer over for DanWatch, at deres investeringer lever op til FN’s principper for ansvarlige investeringer, og at aktiebeholdningerne løbende vurderes ud fra principperne i Global Compact. Global Compact er FN’s initiativ for virksomheder, der forpligter sig til at leve op til grundlæggende standarder indenfor menneskerettigheder, miljø, antikorruption og arbejdstagerrettigheder.

Men i en nylig rapport understreger Richard Falk, FN’s særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i de palæstinensiske områder, at principperne i Global Compact ikke er forenelige med virksomhedernes involvering i bosættelserne. Derfor opfordrer Falk til at “boykotte, frasælge og sanktionere virksomhederne, indtil de bringer deres forretninger i overensstemmelse med de internationale love og standarder”.

Thomas Torp, der er kommunikationsdirektør i Danmarks største pensionskasse PFA, indrømmer, at der er et problem, men han mener ikke, at frasalg vil rykke noget.

“Vi anerkender fuldt ud, at der væsentlige etiske problemer forbundet med investeringer i virksomheder, der opererer på Vestbredden”, udtaler han til DanWatch. “Men vores udgangspunkt er, at vi som investorer ikke løser nogen problemer ved at sælge ud af aktierne. Vi mener, at vi bidrager bedst ved at bedrive aktivt ejerskab og forsøge at påvirke de her virksomheder.”

Thomas Torp bekræfter overfor DanWatch, at PFA i øjeblikket har verserende sager overfor nogle af virksomhederne. Han afviser dog at oplyse, hvilke det drejer sig om.

Byggemaskiner, infrastruktur og overvågning

Pensionskasserne og investeringsforeningerne har store summer investeret i virksomheder, der har leveret byggemaskiner og cement til opførelsen af bosættelserne og muren på Vestbredden. Også banker med filialer i bosættelserne og leverandører af telekommunikation, infrastruktur og sikkerhedsydelser figurerer på listen.

Den israelske våbenproducent Elbit er en af de mere kontroversielle investeringer: Elbit står bag et specialudviklet overvågningssystem langs muren, der er dømt ulovlig af Den internationale Domstol. Dette har fået nogle danske pensionskasser til at ekskludere selskabet, ligesom også den statsejede norske pensionskasse Oljefondet har gjort. Alligevel har Danmarks tredjestørste pensionskasse, Sampension, investeret knap tre millioner kr. i Elbit.

TemaForretning på forbudt land

Danske virksomheders investeringer i ulovlige bosættelser

FokusKonflikt & Sikkerhed

Verdens krige og konflikter er big business. DanWatch har eks. dokumenteret handel med varer fra besat land, investeringer i konventionsomfattede våben og statsobligationer i undertrykkende regimer.