Nyhed

Rejer bliver pillet af børn og tvangsarbejdere

4. apr 2014

Børnearbejde, tvang og bestikkelse er dagligdagen i varmtvandsrejeindustrien i Thailand, hvor størstedelen af arbejderne er migranter fra Burma.

Ved mundingen af Tha Chin Klong floden i den Thailandske Golf ligger den travle havneby Samut Sakhon. Over et kæmpe areal er små, mellemstore og store fabrikker placeret side om side, hvor rejerne pilles, pakkes og lastes. Næsten alle opdrættede og vildtlevende rejer kommer en tur igennem Samut Sakhon, inden de ender hos forbrugerne. Det har skabt et massivt behov for billig arbejdskraft og har gjort byen til en vigtig destination for migranter fra Burma.

”Hovedet og skallen fjernes, og indvoldene tages ud,” forklarer 14-årige Perdana, der forlod skolen efter 5. klasse og er en af de mange burmesiske migranter, som er blevet smuglet over grænsen for at arbejde på en rejefabrik i Samut Sakhon.

“Mine forældre har boet og arbejdet i Thailand i 9 år, min mor sendte mig over grænsen for et år siden. Hun har brug for, at jeg arbejder, så hun kan betale vores gæld. Nogle gange arbejder vi fra fem om morgenen til seks om aftenen. Det gør mig meget træt, og min krop er øm den næste dag,” fortæller Perdana, der udfører arbejdet stående.

Perdanas ven, 16-årige Yin Mong, er på en anden rejefabrik, hvor der også arbejder børn under den lovpligtige minimumsalder på 15 år.

“På min arbejdsplads arbejder der børn på 12 år. De tjener det samme som resten af os, fordi vi aflønnes pr. kilo. Når de store forsendelser kommer ind, arbejder vi fra fem om morgenen til syv om aftenen,” fortæller Yin Mong.

Udnyttelse af billig arbejdskraft

Børnearbejde er dog langt fra det eneste brud på arbejdstagerrettigheder, der sker på rejefabrikkerne i Samut Sakhon. En stor del af forarbejdningen af rejer til eksport sker på uformelle fabrikker, hvor migrantarbejderne, der udgør 90 procent af fiskeindustriens arbejdsstyrke, ikke er beskyttet mod tvangsarbejde, vold og uforklarlige og ulovlige fradrag af deres løn.

Phil Robertson, vicedirektør i den asiatiske afdeling af Human Rights Watch, påpeger, at misbrug af migrantarbejdere er udbredt.

“Den thailandske fiskeindustri har længe været stærkt afhængig af migrantarbejdere, der får en lav løn og kan arbejde døgnet rundt, når det er nødvendigt, ” siger han.

Skønsmæssigt er kun 70.000 af de 200.000 til 400.000 af migrantarbejderne i Samut Sakhon lovligt registreret. I betragtning af de konstante trussel om politichikane, vold og deportation tør arbejderne ikke at sige deres chefer imod og tør ikke at henvende sig til myndighederne, fordi de er indvandret illegalt.

Human Rights Watch rapporterer, at også de registrerede migranter udsættes for vold og trusler og ikke er herre over deres egen skæbne. Da migranternes juridiske status er bundet til deres ansættelse, har arbejdsgiverne ukontrollabel magt og kan tilbageholde arbejdernes ID eller nægte at underskrive de papirer, som er nødvendige for lovligt at skifte job.

Bag om temaet Store rejer - store problemer

DanWatch har været i Thailand og Ecuador for at dokumentere forholdene i produktionen af store varmtvandsrejer.

Undersøgelsen er finansieret af Forbrugerrådet Tænk og sammenslutningen af forbrugermagasiner ICRT.

Regeringen skal træde i karakter

Tuomo Poutiainen er projektleder hos den internationale arbejdsorganisation ILO på området vedrørende børnearbejde, tvangsarbejde og velfærd hos migrantarbejdere. Han fortæller, at både industrien og den thailandske regering anerkender, at børnearbejde, tvangsarbejde og menneskehandel er et problem i branchen.

“Den thailandske regering behøver ikke at opfinde nye love, men skal sikre en passende juridisk dækning gennem de eksisterende. Der er også et stort behov for at motivere de lokale myndigheder til at retsforfølge overtrædere og uddanne arbejdstagere og arbejdsgivere i, hvad der er minimumsstandarder i branchen,” siger han.

På grund af korruption og et lavt niveau af retshåndhævelse, når det kommer til beskyttelse af migranter, er det ifølge Phil Robertson ikke en simpel opgave at bekæmpe de yderst kritisable arbejdsforhold i Thailand.

“På den ene side vil man opretholde orden og sikkerhed, og samtidig udnytter man fordelene ved sårbare og lavtlønnede migrantarbejdere. Det lokale politi håndhæver den nuværende struktur i kontrollen af migrantarbejderne, samtidig med at de profiterer på dem gennem et systematisk bestikkelsessystem, hvor de lokale betjente hver måned opkræver et gebyr pr. udokumenteret migrantarbejder ” forklarer han.

TemaStore rejer – store problemer

Børnearbejde, tvangsarbejde og vold i rejeproduktionen

FokusFødevarer

Fødevareproduktion i u-lande er tæt knyttet til forbruget af mad i udviklede lande. I 2050 skal kloden brødføde 9 milliarder mennesker, hvilket stiller store krav til fødevareindustriens virksomheder og investorers samfundsansvar. DanWatch ser på konsekvenserne af vores forbrug i de fattigste lande.