Nyhed

Q&A: Hvad skal Danwatch med Digital News Initiative (DNI)?

25. feb 2016

Danwatch har som eneste danske medie netop modtaget 50.000 euro eller knap 373.000 kr fra Google DNI Innovation Fund til at finansiere projektet ‘Open Supply Chain’. Det er en bevilling til udvikling af tegningerne til en interaktiv platform, der skal kortlægge produkters vej fra produktionsland til forbrugere. Bliv klogere på, hvad det indebærer her.

Hvad er DNI Innovation Fund?

DNI Innovation Fund er en fond, der har til formål at støtte innovative nyhedsprojekter. Det vil sige nye, digitale måder at arbejde med og formidle nyheder på. Et udvalg på 13 medlemmer, hvoraf 10 er eksperter fra Europas nyhedsmedier, og tre er fra Google, vælger hvilke projekter, der skal have støtte. Kriterierne er bla. innovativ brug af teknologi, bidrag til produktion af mere original journalistik og en bæredygtig forretningsmodel. Over de næste tre år vil fonden uddele mere end en milliard kroner uden betingelser til større og mindre projekter.

Hvorfor har Danwatch fået penge?

Det må man spørge DNI om. Vi mener selv, at vi har et spændende og innovativt projekt med Open Supply Chain. Og det bekræftede det fondsmedlem, der interviewede os vedrørende vores ansøgning.

Danwatch arbejder for gennemsigtighed – vi vil have alle oplysninger om menneskerettigheder, miljøpåvirkning og arbejdsforhold frem i lyset, så borgere og forbrugere kan træffe oplyste valg. Men det er både tids- og ressourcekrævende for journalister at researche varekæder for et produkt. I nogle tilfælde er data offentligt tilgængeligt, eks. handels- og logistikdata. I de fleste tilfælde er data om varekæder beskyttet af producenter, mellemhandlere og indkøbere af konkurrencemæssige hensyn.

Det skal de have lov til, når det kommer til priser og kvalitet osv. Men ikke når det handler om påvirkninger af mennesker og miljø.

Hvad går projektet ud på?

Open Supply Chain handler om indsamling af data om produkters rejse fra producent til supermarked både fra eksempelvis vores egne journalister og researchere, der har indsamlet bunkevis af varekædedata siden 2007 – men også fra brugere og vores mange samarbejdspartnere i verden.

På et interaktivt kort skal du kunne klikke på en kaffebønne i Etiopien og læse, hvis der er sket krænkelser af menneskerettigheder eller miljøpåvirkning i produktionen af kaffebønnen. Dernæst skal du kunne se, hvor bønnerne rejser hen – og i hvilke supermarkeder, den ender.

Hvad skal de 50.000 euro bruges til?

Pengene er bevilget til at udvikle tegningerne til en prototype. Det lyder lidt kedeligt, men det største arbejde ligger i at udvikle en open source platform, hvor vi både kan gøre data tilgængeligt for alle – og samtidig kan sikre kvaliteten ved præcis kategorisering og verificering.

Hvilke andre projekter har fået støtte?

128 projekter fra 23 europæiske lande har fået fordelt 200 millioner kroner i støtte. Blandt andet skal det spanske Eldiario.es udvikle en ny forretningsmodel, hvor de identificerer læsere med nicheinteresser og opfordrer dem til at finansiere særlige historier om netop deres hobby. Det tyske Spectrm bruger Messenger til at formidle nyheder direkte til læseren fra udgiveren. Generelt er Tyskland og Spanien sammen med Storbritannien og Frankrig blandt de lande, der har fået mest støtte.

Læs mere

Google giver 50.000 euro til Danwatch til ‘Open Supply Chain project’