Nyhed

Myndigheder stopper skrotning af Mærsk-skib

12. nov 2016

Nye ejere ser ud til at have skjult oplysninger om farlige kemikalier og
muligt radioaktivt materiale i skibet.

Miljømyndighederne i Bangladesh har standset skrotningen af det tidligere Mærsk-fartøj ’Producer’.

Ophugningen får ikke lov at fortsætte, før myndighederne har undersøgt, om skibets tanke og kilometervis af rørsystemer rummer stoffer, som er farlige for miljøet og de arbejdere, som uden forsvarligt sikkerhedsudstyr var i gang med at skille skibet ad, oplyser Masud Karim, direktør i miljøministeriet i Bangladesh.

Om artiklen

Artiklen er skrevet af John Hansen, graverchef ved Dagbladet Politiken. Artiklen er blevet til på baggrund af et tæt research-samarbejde mellem John Hansen og Norma J. Martinez fra Danwatch.

Artiklen er en del af undersøgelsen Mærsk og det livsfarlige affald i Bangladesh, som er er udgivet i samarbejde med Dagbladet Politiken og TV 2.

Artiklen er bragt i Politiken d. 13.11.2016.

Det selskab, som Mærsk og en partner solgte fartøjet til, har tilsyneladende givet forkerte oplysninger til myndighederne i Bangladesh ved at erklære, at ’Producer’ er fri for farlige stoffer.

Før salget fik Mærsk lavet en rapport til køberen, som fortæller, at der stadig er farlige stoffer i skibet. Men rapporten er ikke fulgt med skibet til Bangladesh.

’Producer’ har de seneste 18 år ligget fast ved et oliefelt i Nordsøen som en flydende installation, hvor olien fra undergrunden blev bearbejdet og oplagret. Der blev brugt tonsvis af kemikalier om bord, og olien kan have bragt naturligt forekommende radioaktive stoffer, primært uran, med op fra undergrunden.

De radioaktive stoffer kan samle sig på indersiden af de mange rør, som olien løber igennem, og der blive koncentreret så meget, at strålingen når et niveau, så den kan udgøre en risiko for de arbejdere, som skal skille rørene ad.

Det oplyser David Ulfbeck, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Han understreger, at han ikke har kendskab til forholdene på ’Producer’, men udtaler sig generelt på baggrund af viden om forekomsten af radioaktivt materiale på boreplatforme.

 

Solgte til største skrotformidler

På det primitive værft på Chittagongstranden i Bangladesh, hvor ’Producer’ blev bragt til ophugning, er der ingen faciliteter til at håndtere giftige kemikalier eller radioaktivt materiale, og der udleveres ikke beskyttelsesudstyr til arbejderne, som ofte møder i klipklapper og shorts.

Mærsk og en partner solgte ’Producer’ i april i år til et anonymt selskab. Politiken og Danwatch kan afsløre, at bag det anonyme selskab står verdens største formidler af skibe til skrotning, som samtidig er den største leverandør af ophugningsmodne fartøjer til de primitive værfter på stranden i Bangladesh.

Alligevel siger Mærsk, at ’Producer’ blev solgt til fortsat drift. Og Mærsk siger også, at en klausul i købekontrakten skulle sikre, at hvis fartøjet alligevel skulle skrottes, så var køberen forpligtet til at gøre det under forsvarlige forhold. Hvilket betyder, at Bangladesh burde være udelukket som skrotplads. Ifølge Mærsk rummer kontrakten fortrolighedsbestemmelser som forhindrer Mærsk i at dokumentere oplysningerne.

Køberen, det amerikanske selskab GMS, har ikke svaret på spørgsmål fra Politiken og Danwatch.

I en skriftlig kommentar til den nye miljøsag om skibet i Bangladesh fremhæver Mærsk, at man forsøgte at standse ophugningen, da det blev opdaget, at det skulle ske “under kritisable forhold i Chittagong. Vi finder det glædeligt, hvis myndighederne i Bangladesh med deres undersøgelse kan bidrage til en ophugning af North Sea Producer (skibets navn da Mærsk ejede det, red.) til internationale acceptable standarder«.

Mærsk oplyser samtidig, at man har »afbrudt alle kommercielle bånd med køber og dennes selskaber«.

For Mærsk kommer ’Producer’-sagen ubelejligt, fordi den er dukket op samtidig med at Mærsk forsøger at overbevise om, at rederigiganten opretholder høje standarder om forsvarlig ophugning af skibe, samtidig med at Mærsk er begyndt at sende sine skibe til skrotning på udvalgte værfter på åben strand i Indien. En praksis Mærsk indtil i år har taget skarpt afstand fra.

Samtidig med balladen i Bangladesh bekræfter miljømyndighederne i Storbritannien uden at ville uddybe det, at de undersøger, om salget af det tidligere Mærsk–skib, som lå i havn i England, da Mærsk solgte det, var en overtrædelse af EU-regler om eksport af farligt affald. Det kan være tilfældet, hvis Mærsk i virkeligheden vidste, at ’Producer’ skulle slæbes direkte til skrotning. Det siger Mærsk nej til, men nye oplysninger rejser tvivl om Mærsks hidtidige forklaring.

Mærsk afviser at kende til den britiske undersøgelse.

»Skulle vi blive kontaktet af det britiske miljøministerium, vil vi selvfølgelig være behjælpelig i det omfang det er muligt«, lyder det i en skriftlig kommentar.

 

Læs mere om Danwatch og Politikens nye afsløringer i sagen her.

UndersøgelseMÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD I BANGLADESH

Danwatch kan igen dokumentere, at endnu et Mærsk-skib lige nu bliver skrottet på et livsfarligt værft - denne gang i Bangladesh, hvor forholdene er langt værre end i Indien. Arbejdere flammeskærer i bare fødder og uden beskyttelse mod farlige gasser. Mærsk fralægger sig ansvaret, men selskabet erkender over for Danwatch, at de har svigtet.

UndersøgelseMÆRSK OG DE LYSSKY AFTALER

Mærsk pressede en tysk skibsejer til at sende 14 skibe til livsfarlige værfter i Bangladesh og Indien, alt imens selskabet brystede sig af at være frontløber på bæredygtighed. Det viser fortrolige dokumenter, som Danwatch nu bringer frem i lyset. Mærsk erkender over for Danwatch, at de ikke burde have indgået aftalen.

UndersøgelseMÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD I INDIEN

Danwatch har været i Indien og kan afsløre, at Mærsk får ophugget skibe under farlige forhold. Værftsarbejdere udsættes for giftig røg og bærer ikke det nødvendige sikkerhedsudstyr. Eksperter i arbejdsmiljø kalder ophugningen uforsvarlig og frygter for arbejdernes liv.
Mærsk vil over de næste fem år tjene én milliard kroner ved at sende deres skibe til kritiserede værfter i Indien frem for respekterede værfter i Kina. Mærsk valgte Indien, og Danwatch fulgte efter.

RelateredeNyheder

Miljøminister giver opposition indsigt i korrespondance

Oppositionen fastholder pres på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sagen om ophugning af danske skibe, efter Danwatch sidste år dokumenterede, at Mærsk-skibe ender på strand-værfter i Indien og Bangladesh.

Miljøministeren kaldt til endnu et samråd om Mærsk-sagen

Efter to timers samråd om Mærsk-sagen, mener oppositionen ikke, de har fået fyldestgørende svar fra Miljøministeren, Esben Lunde Larsen, i sagen om de tre Mærsk-skibe, der nu skrottes i Indien og Bangladesh under kritisable forhold. Derfor kalder partierne ministeren til samråd igen.

Mærsks hovedpine i Bangladesh

Hvordan havnede det tidligere Mærskskib Producer på stranden i Bangladesh?
Nye oplysninger rejser tvivl om Mærsks forklaringer, og lokale myndigheder har grebet ind.

Dansk Aktionærforening kritiserer Mærsk for skibsophug på farlige værfter

De seneste afsløringer af Mærsk-skibe der ophugges i Indien og Bangladesh, får nu også Dansk Aktionærforening til at rejse kritik af shipping-giganten.

Mærsk ophugger skibe på farligt værft i Indien

Mærsk har sendt to skibe til skrot på et værft i Indien, der af eksperter betegnes som farlig. Kræft, lemlæstelse og død på grund af manglende sikkerhedsudstyr kan være en fare for de ansatte, vurderer eksperter i arbejdsmiljø, der har set Danwatchs dokumentation. Mærsk erkender problemerne.