Nyhed

Kræftsyge IT arbejdere har udsigt til minimal kompensation

22. apr 2015

Efter mange års intens tovtrækkeri lovede Samsung Electronics sidste år kompensation til alvorligt syge fabriksarbejdere. Men Samsungs kriterier for kompensation er så snævre, at kun et fåtal vil modtage erstatning fra elektronikgiganten.

I Sydkorea kræver hundredvis af arbejdere kompensation af Samsung Electronics for de livstruende sygdomme, de mener er forårsaget af deres arbejde på virksomhedens fabrikker.

Der er i dag registreret mindst 265 tilfælde af alvorligt syge Samsung-arbejdere, hvis diagnoser sættes i direkte forbindelse med de giftige kemikalier, der bruges i Asiens IT produktion, viser nye tal fra den sydkoreanske organisation ‘Supporters for the Health and Rights of People in the Semiconductor Industry’ (SHARPS).

Samsung Electronics har tidligere udtrykt dyb sympati med ofrene og deres pårørende, og lovet at betale kompensation til alle berørte. Nu viser et notat fra virksomheden, som det sydkoreanske medie Hankyoreh21 er kommet i besiddelse af, at det højst er 3 ud af 10, der lever op til  Samsungs skrappe standarder for kompensation.  Det vækker ærgrelse hos formand og talsperson for SHARPS, Dr. Jeong-ok Yoo Kong:

“Samsung er ved at forpasse en unik mulighed for at gøre det rette. I stedet for at kompensere ofrene og påtage sig ansvaret for deres sygdomme forsøger de nu at bringe dem til tavshed ved at yde en mindre kompensation til udvalgte ofre,” siger Dr. Kong.

Som formand for organisationen, der monitorerer alle sagerne og repræsenterer ofrene i deres dialog med elektronikgiganten, har hun daglig kontakt til  de kræftramte medarbejdere og deres pårørende.

“Vi får hver dag henvendelser fra bekymrede pårørende, der er bange for at deres syge eller afdøde familiemedlemmer ikke vil få kompensation,” fortæller hun.

Uden håb om kompensation

Den 16. januar 2015 fremlagde Samsung et kompensationsforslag på et mæglingsmøde med repræsentanterne for de medarbejdere, der i dag er diagnosticeret med sygdomme, der angiveligt er relateret til deres arbejde ved virksomhedens fabrikker. I notatet skriver Samsung blandt andet, at kompensationen vil afhænge af “arbejdernes bidrag til virksomhedens udvikling.”

Ifølge Hankyoreh21 afhænger retten til kompensation i øvrigt af tidspunktet for deres ansættelse, ansættelsens varighed og sygdommens karakter, hvor Samsung på forhånd udelukker ti af de i alt 15 forskellige sygdomme, SHARPS har registeret blandt de medarbejdere, der kræver kompensation.

Hvis forslaget bliver virkelighed, vil det betyde, at de ofre der lider af sygdomme som eksempelvis kræft i æggestokkene eller skjoldbruskkirtlen samt multipel sclerose vil blive nægtet kompensation. Derudover er forslaget kun møntet på de 163 medarbejdere, der har arbejdet på virksomhedens mikrochip-fabrikker og ikke de medarbejdere, der arbejder i andre og lige så udsatte grene af produktionen.

Hankyoreh21 har fået adgang til sagerne og sorteret dem ud fra de foreslåede kriterier. Og opgørelsen viser, at kun tre ud af ti lever fuldstændigt op til Samsungs standarder. Det er absurd, lyder kritikken fra Dr. Jeong-ok Yoo Kong, der som formand for SHARPS har daglig kontakt med ofrene og indgående kendskab til de mange sager:

“Standarderne er ikke begrundet med noget juridisk eller videnskabeligt argument, men ene og alene defineret af Samsungs ledelse for at minimere antallet af ofre med ret til kompensation,”siger Dr. Kong.

Hun hæfter sig især ved, at Samsungs kompensation kun er møntet på de fabriksarbejdere, der har arbejdet på virksomhedens egne fabrikker og ikke for deres underleverandører.

“Dermed ekskluderer de den allersvageste gruppe og dem der er i den mest desperate situation,” siger hun.

En giftig industri

I 2014 skrev DanWatch om de to kvinder,Yumi Hwang og Suk-young Lee, der arbejdede ved det samme samlebånd ved linje 3 på Samsung Electronics’ Giheung fabrik i Sydkorea. I 2003 blev Suk-young diagnosticeret med en ondartet hjernesvulst, og i 2007 blev Yumi diagnosticeret med den aggressive kræftform akut myeloid leukæmi.

Yumi Hwang

Begge kvinder er nu døde af deres sygdomme – længe inden Yumi Hwangs forældre i 2014 fik rettens ord for, at den aggressive kræftform var forårsaget af datterens arbejde med giftige kemikalier på Samsung Electronics’ Giheung fabrik.

De er blot to eksempler i rækken af Samsung fabriksarbejdere, der i en alt for tidlig alder må kæmpe med nedsat frugtbarhed og sygdomme som kræft, leukæmi og multipel sklerose, der alle sættes i forbindelse med de kemikalier, der bruges i Asiens IT produktion. Alene i produktionen af tablets og mobiltelefoner bruges mellem 500-1000 forskellige kemikalier, blandt dem mange kræftfremkaldende opløsningsmidler som arsenik og tungmetaller som bly og cadmium.

Seong-ok Lee arbejdede i 10 år sammen med Suk Young Lee ved samlebånd 3. Da DanWatch mødte hende i maj 2014 fortalte hun om arbejdsforholdene på fabrikken:

“Ingen fortalte mig om, hvad det var for kemikalier, jeg arbejdede med, eller om farerne ved jobbet,“ sagde Seong-ok Lee, der kort efter hun var stoppet på fabrikken blev diagnosticeret med kræft i skjoldbruskkirtlen, en sygdom hun lever med i dag.

Læs DanWatch temaet her

Forskere advarer

Overhyppigheden af kræftsygdomme blandt IT industriens fabriksarbejdere er veldokumenteret, men sammenhængen mellem de mange sygdomstilfælde og arbejdsforholdene i IT produktionen er fortsat omdiskuteret.

Yumi Hwang, Suk-young og Seong-ok Lee arbejdede alle ved det samme samlebånd på Samsungs Giheung fabrik i Seoul. I 2012 offentliggjorde en række universitetsforskere en artikel i tidsskriftet ‘International Journal of Occupational and Invironmental Health’, baseret på undersøgelser af 17 sydkoreanske fabriksarbejdere fra Samsungs Giheungs elektronikfabrik, der alle var diagnosticeret med kræft.

Forskerne anbefalede, at de 17 medarbejdere straks skulle beskyttes mod yderligere eksponering for de kemikalier, der blev anvendt i produktionen. Men konklusionen lød også, at det ville kræve yderlige research at dokumentere sammenhængen mellem kræfttilfældene og produktionen – bla. fordi Samsung ikke havde givet undersøgelsesteamet adgang til at undersøge arbejdsforholdene på fabrikken. Forskernes anbefaling til Samsung var dog klar:

Dokumentation

“Vi mener, at en ændring af virksomhedens kultur og politik er nødvendig. Virksomheden må skabe en forebyggelsespolitik, respektere arbejdernes ret til oplysning om de kemikalier, de udsættes for, og virksomheden bør følge forsigtighedsprincippet og undlade brug af kemikalier, der kan være til alvorlig fare for arbejdernes helbred,” lyder det i artiklens konklusion.

Samsung nægter ansvar

Samsung Electronics fraskriver sig ethvert retligt ansvar, men efter massivt pres fra medarbejdere, pårørende og en række civilsamfundsorganisationer kom virksomheden  d. 14. maj sidste år med en officiel beklagelse og løfter om at yde alvorligt syge medarbejdere “en passende kompensation”:

“Flere af arbejderne på vores fabrikker har lidt af leukæmi og andre alvorlige sygdomme, og flere af dem er omkommet. Vi skulle have taget hånd om problemet tidligere,  og vi beklager af hjertet, at vi ikke har gjort det og giver en dybfølt undskyldning”,  sagde vicepræsident i Samsung Electronics Kwon Oh-hyun på et pressemøde .

Alligevel afviser han og virksomhedens øvrige ledelse fortsat at anerkende sygdommene som arbejdsrelaterede. Kompensationen bliver dermed set som et velgørenhedsbidrag, der skal hjælpe de syge og deres pårørende, men ikke som et udtryk for, at Samsung Electronics bærer et særligt ansvar. I notatet beskrives kompensationen ifølge Hankyoreh21 som “consolation benefits” (‘trøste ydelser’ red.), der skal “mindske lidelserne for de tidligere medarbejdere og deres pårørende.”

Det vækker undren hos SHARPS formand Dr. Jeong-ok Yoo Kong:

“På den ene side nægter man at anerkende sygdommene som arbejdsskader, hvilket ville give ofrene retligt krav på erstatning. På den anden side stiller man krav om at ofrene for at få kompensation skal kunne dokumentere, at sygdommene er relateret til deres arbejde på Samsungs fabrikker,” siger hun og uddyber:

“Hvis samsung fastholder, at kompensationen er et udtryk for velgørenhed må de kompensere alle de medarbejdere, der lider af kræft og andre kroniske sygdomme uden at stille særlige krav.”

Trods flere henvendelser har det ikke været muligt, at få en kommentar fra Samsung Electronics, der forventes at komme med det endelige forslag til kompensation i juni. Dr. Kong håber, at Samsung dermed vil sætte punktum i et smertefuldt kapitel i virksomhedens lange historie:

“Økonomisk kompensation kan ikke bringe de døde tilbage, men vi håber, at Samsung vil påtage sig ansvaret og komme med konkrete forebyggende tiltag, så vi kan forhindre, at flere bliver syge af arbejdet på virksomhedens fabrikker”,  siger hun.

Ud af de 265  sygdomsramte medarbejdere er 101 døde, uden at de pårørende har modtaget kompensation fra Samsung Electronics.

UndersøgelseIT med livet som indsats

Livsfarlige arbejdsvilkår for Asiens IT-arbejdere

TemaDødelig IT

IT-arbejdere i Asien betaler prisen for billige computere til Europa

FokusTeknologi

Produktion af IT koster dagligt millioner af arbejdere i Asien deres helbred og rettigheder. DanWatch har undersøgt krænkelser af mennesker og miljø i teknologiens vugge til grav fra udvinding af mineraler over produktion af telefoner og tablets til afskaffelse af IT, E-Waste.

RelateredeNyheder

Danwatch udgiver undervisningsmateriale

Når 4.-7. klasse på mandag begynder i skole, kan der komme bæredygtigt forbrug på skoleskemaet. For hvordan er vores mobiltelefoner, tøj og fødevarer egentlig produceret? Danwatchs første undervisningspakke om fødevareproduktion, menneskerettigheder og forbrug er nu tilgængeligt for skolelærere.

“Ingen fortalte mig, at kemikalierne var kræftfremkaldende”

38-årige Seong-ok Lee har ligesom mange af sine kollegaer fået kræft efter at have arbejdet på en af Samsungs fabrikker. Samsung har undskyldt over for ofrene, men virksomhedens udspil til kompensation indeholder så strenge krav, at Seong-ok Lee og mange andre må kigge langt efter en erstatning.