Nyhed

Miljøministeren kaldt til endnu et samråd om Mærsk-sagen

15. dec 2016

Efter to timers samråd om Mærsk-sagen, mener oppositionen ikke, de har fået fyldestgørende svar fra Miljøministeren, Esben Lunde Larsen, i sagen om de tre Mærsk-skibe, der nu skrottes i Indien og Bangladesh under kritisable forhold. Derfor kalder partierne ministeren til samråd igen.

Det stod i går klart, at miljøministeren, Esben Lunde Larsen, ikke ser grund til, at undersøge Mærsk nærmere i sagen om de tre Mærsk-skibe, der lige nu skrottes på strande i Indien og Bangladesh under stærkt kritisable forhold, og hvor der i det ene tilfælde kan være tale om ulovlig eksport af farligt affald. Det redegjorde Esben Lunde Larsen for i går ved et åbent samråd. Oppositionspartierne mente dog ikke at der, efter to timers samråd, var fuld afklaring i sagen. Derfor indkalder de ministeren til nyt samråd.

Gårsdagens samråd sker på baggrund af Danwatchs undersøgelse, Mærsk og Det Livsfarlige Affald, der afslørede livsfarlige arbejdsforhold for de arbejdere, der lige nu skrotter tre Mærsk-skibe på strande i Indien og Bangladesh. Undersøgelsen blev udgivet sammen med TV2 og Politiken i oktober, hvorefter SF opfordrede miljøministeren til at politianmelde Mærsk og undersøge, om der var tale om ulovlig eksport af farligt affald til Bangladesh.

Intet grundlag for politianmeldelse

Miljøministeren finder ikke grundlag for en dansk politianmeldelse af Mærsk, men påpeger, at der kan være tale om ulovlig eksport af farligt affald i sagen om olieskibet North Sea Producer, der blev trukket til skrot fra Storbritannien til Chittagong-stranden i Bangladesh. Ophugning af North Sea Producerer er midlertidigt indstillet, da Miljømyndighederne i Bangladesh efter Danwatchs afsløringer blev bekendt med, at Mærsk-skibet ikke var blevet miljøgodkendt før, det blev sejlet op på stranden. Miljømyndigheder er nu i gang med at undersøge, om skibet er renset eller om det indeholder farlige stoffer og radioaktivitet, som forekommer i olieskibe. Miljømyndighederne oplyser til Danwatch, at de forventer at afslutte undersøgelsen inden årets afslutning.

Miljøstyrelsen vurderer dog, at ansvaret ikke ligger hos Mærsk, men hos køberen af skibet, der sendte det til skrot på et værft i Bangladesh. North Sea Producer blev købt af Janata Steel-værftet i Chittagong, der hverken lever op til Hong Kong konventionen eller til Mærsks egne standarder for forsvarligt ophug.

På baggrund af mistanken om mulig ulovlig eksport af farligt affald har miljøministeren taget kontakt til sin britiske kollega: “Og bedt hende om at være opmærksom på sagen”, oplyser miljøministeren. Det blev dog fastslået under samrådet, at regeringen vil ikke gå yderligere ind i sagen.

Regeringen har ingen holdning til beaching

Beaching var et centralt emne under samrådet. Kort fortalt handler beaching om, at de kolossale containerskibe med høj fart sejles op på en strand, hvorefter de skrottes delvist manuelt. Undervejs skrabes bundmaling af, der i det store og hele skylles ud i havet. FNs særlige rapportør for farligt affald har til Danwatch sagt, at beaching ikke er muligt at gøre bæredygtigt for miljøet.

Alligevel vil miljøministeren hverken anbefale eller fraråde danske rederier at anvende beaching. Derimod bakker ministeren op om EU-forordning for skibsophugning og Hong Kong konventionen for forsvarlig skibsophug, der  af eksperter kritiseres for at være for vag.

Under samrådet blev ministeren gentagne gange bedt om at oplyse, hvad hanville gøre for at forhindre, at danske skibe bliver ophugget på strande i stedet for i tørdok, hvor arbejdsmiljø og håndtering af farligt affald kan sikres.

Ministeren blev også bedt om at forklare den danske holdning til EU-regler for skibsophugning, som stiller strengere krav til skibsophugning end den endnu ikke-ratificerede Hong Kong konvention. EU-forordningen vil gøre det sværere for værfter, der anvender den såkaldte beaching-metode at komme med på EU’s liste over værfter, som europæiske rederier vil blive krævet at anvende.

Afventede kritik

Allerede før Danwatchs afsløringer om Mærsks nye strategi om at sende skibe til skrot på Alang i Indien, forberedte Rederiforening miljøministeren på, at der ville komme kritik af, at Mærsk nu vælger at bruge værfter, der anvender beaching. Det afslørede et brev, som Politiken fik aktindsigt i oktober.

I brevet  skriver Rederiforeningens direktør, Anne H. Steffensens, til miljøministeren, at Rederiforeningen forventer, “at dette vil afstedkomme en del kritik fra NGO’er osv., der vil stille spørgsmål ved (…) det etiske ved at indgå i et ophugningsprojekt på Alang”.

Rederiforeningen forsikrede samtidig ministeren om, at Mærsk ikke overtræder loven, og “at Rederiforeningen også mener, at det fuldt ud er etisk forsvarligt (…). Jeg håber at du – i fald du skulle blive spurgt af pressen eller andre – vil støtte op om denne linje”.

Miljøministeren ønskede ikke at udtale sig om det interne brev. Senere udtalte han til Politiken, og det gentog han igen under samrådet i går, at han ikke forholder sig til Mærsks metoder, men at regerings holdning er, at “skibe skal ophugges under forsvarlige forhold, så de ikke udgør en unødvendig fare for menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet”.

Pia Olsen Dyhr, SF, der havde stillet ministeren 18 spørgsmål forud for samråd, siger til Danwatch:

“Man må sige at ministeren har svaret på en del spørgsmål, men jeg synes, at det, der står tilbage, er at finde ud af, hvorvidt regeringen vil bakke op om EU’s liste over, hvilke værfter, man må bruge indenfor EU. Det er ret væsentligt at få svar på om regeringen støtter beaching eller ikke støtter beaching”, siger Pia Olsen Dyhr til Danwatch og tilføjer:

“I SF mener vi, at regering burde opfordre Mærsk og Rederiforeningen, til at  tage afstand fra beaching”.

Den socialdemokratiske miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, mangler ligeledes afklaring fra ministeren:

“De svar, vi har fået, gør os ikke klogere på, om ministeren vil kæmpe miljøets sag i forhold til, hvilke regler danske og andre europæiske rederier skal handle efter, når de ophugger skibe. Vi er skuffede over, at Esben Lunde Larsen som miljøminister ikke er mere optaget af at ophugningen af skibe sker på den mest miljørigtige måde. Man skulle synes, at det var ministerens meget klare prioritering, men det synes jeg ikke er afspejlet i den måde, han har håndteret denne sag”.

UndersøgelseMÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD I INDIEN

Danwatch har været i Indien og kan afsløre, at Mærsk får ophugget skibe under farlige forhold. Værftsarbejdere udsættes for giftig røg og bærer ikke det nødvendige sikkerhedsudstyr. Eksperter i arbejdsmiljø kalder ophugningen uforsvarlig og frygter for arbejdernes liv.
Mærsk vil over de næste fem år tjene én milliard kroner ved at sende deres skibe til kritiserede værfter i Indien frem for respekterede værfter i Kina. Mærsk valgte Indien, og Danwatch fulgte efter.

UndersøgelseMÆRSK OG DET LIVSFARLIGE AFFALD I BANGLADESH

Danwatch kan igen dokumentere, at endnu et Mærsk-skib lige nu bliver skrottet på et livsfarligt værft - denne gang i Bangladesh, hvor forholdene er langt værre end i Indien. Arbejdere flammeskærer i bare fødder og uden beskyttelse mod farlige gasser. Mærsk fralægger sig ansvaret, men selskabet erkender over for Danwatch, at de har svigtet.

UndersøgelseMÆRSK OG DE LYSSKY AFTALER

Mærsk pressede en tysk skibsejer til at sende 14 skibe til livsfarlige værfter i Bangladesh og Indien, alt imens selskabet brystede sig af at være frontløber på bæredygtighed. Det viser fortrolige dokumenter, som Danwatch nu bringer frem i lyset. Mærsk erkender over for Danwatch, at de ikke burde have indgået aftalen.

RelateredeNyheder

Miljøminister giver opposition indsigt i korrespondance

Oppositionen fastholder pres på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sagen om ophugning af danske skibe, efter Danwatch sidste år dokumenterede, at Mærsk-skibe ender på strand-værfter i Indien og Bangladesh.

Miljøminister i Mærsk-sag: “Jeg er et tillidsmenneske”

Esben Lunde Larsen har fortsat tillid til, at danske skibsredere “helt af sig selv” vil handle ansvarligt på trods af, at Danwatch for nylig har afsløret Mærsk i at benytte nogle af verdens værste strande til skibsophug.

Mærsks hovedpine i Bangladesh

Hvordan havnede det tidligere Mærskskib Producer på stranden i Bangladesh?
Nye oplysninger rejser tvivl om Mærsks forklaringer, og lokale myndigheder har grebet ind.

Myndigheder stopper skrotning af Mærsk-skib

Nye ejere ser ud til at have skjult oplysninger om farlige kemikalier og
muligt radioaktivt materiale i skibet.

Dansk Aktionærforening kritiserer Mærsk for skibsophug på farlige værfter

De seneste afsløringer af Mærsk-skibe der ophugges i Indien og Bangladesh, får nu også Dansk Aktionærforening til at rejse kritik af shipping-giganten.