Nyhed

Landbruget kender intet til misdannelser

26. okt 2011

Flere store danske virksomheder med politikker om bæredygtighed er involveret i brugen af Argentinsk soja. Alligevel kender de ikke til mistanken om, at den massive sprøjtning med glyphosat kan give misdannelser hos nyfødte.

De landbrugsvarer, der er fremstillet med argentinsk round-up ready soja fra DLG, er svinekød fra Danish Crown, mælk fra Arla og ægfra DanÆg. Det er nemlig konventionelle mælkekøer, svin og æglæggende høns, der får GMO-soja fra Argentina i deres foder.

Det er nogle af dansk landbrugs største virksomheder, der er involveret i brugen af soja fra Argentina. Flere af dem har politikker om at tage hensyn til mennesker og miljø som en del af deres forretning. Ingen af dem har imidlertid hørt om problemet med oversprøjtning med glyphosat og mistanken om, at det kan give fosterskader og andre sygdomme, siger de til DanWatch.

DLG: Glyphosat anset for mest skånsomt

Torben Harring, direktør i DLG, har som udgangspunkt anset forbruget af glyphosat i Argentina for at være uproblematisk:

“Så vidt jeg ved, er glyphosat et af de mest testede og mest miljøskånsomme plantebeskyttelsesmidler. Implementeringen af ‘good farming practices’ vinder udbredelse i Argentina og omfatter efter min viden mere end 70 procent af Argentinas landbrugsareal,” siger Torben Harring.

Han har heller ikke hørt om, at glyphosat kan medføre fosterskader. Han anerkender, at man må handle, hvis der kommer ny viden frem:

“I udgangspunktet må vi have tillid til den omfattende forskning, der gennemføres i forbindelse med myndighedsgodkendelser af plantebeskyttelsesmidler, men det er klart – hvis der opstår fosterskader, så er der en udfordring. I mit hoved er glyphosat ét af de mest miljøskånsomme midler, men hvis der kommer ny viden frem, så må man agere anderledes.”

Torben Harring vil dog ikke gå enegang, men peger på, at myndigheder og producenter må samarbejde omkring af afklare dette hurtigst muligt. DLGs samarbejde med deres europæiske brancheorganisation er en af vejene, hvorved der kan lægges pres på en afklaring.

“Vi er en lille aktør. Vi har brug for at indgå i en større sammenhæng for at flytte det her,” siger Torben Harring.

Arla fokuserer på bæredygtighed generelt

Sanne Vinther, CSR-rådgiver hos Arla, har heller ikke konkret kendskab til kritikken af glyphosat.

“Arla har en mere overordnet strategi i forhold til at sikre bæredygtigt indkøb af foder. Målet for Arla er, at soja i foderet til Arlas mælkekøer skal være bæredygtig i 2020,” siger Sanne Vinther.

Hun kan ikke svare på, om den soja, Arla vil indkøbe i fremtiden, tager højde for problemerne med glyphosat.

Hun fortæller dog, at Arla også vil se på alternativer til soja-foder, fordi der også er udfordringer med bæredygtig soja, blandt andet skovrydning.

I lighed med DLG vil Arla ikke gå enegang.

“Når det gælder grænseoverskridende problemer, så skal vi arbejde sammen,” siger Sanne Vinther.

DANÆG vil drøfte sprøjtefly

DANÆGs Koncernchef Morten Hellesen har sendt følgende kommentar til DanWatch:

“DANÆG har ikke været opmærksom på den pågældende problemstilling i Argentina omkring, at der sprøjtes gift ud fra fly på fodermarkerne. DANÆG vil tage dette op til drøftelse med vores foderstofleverandører, så vi i fællesskab kan finde en etisk løsning på problemstillingen.”

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Danish Crown før deadline.

TemaLandbrugets giftige bagside

Misdannelser er prisen for æg og bacon

FokusFødevarer

Fødevareproduktion i u-lande er tæt knyttet til forbruget af mad i udviklede lande. I 2050 skal kloden brødføde 9 milliarder mennesker, hvilket stiller store krav til fødevareindustriens virksomheder og investorers samfundsansvar. DanWatch ser på konsekvenserne af vores forbrug i de fattigste lande.