Nyhed

Kommuner risikerer at servere kaffe dyrket under slavelignende forhold

10. mar 2016

Kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold er blevet solgt via mellemhandlere, som forsyner leverandører til danske kommuner og regioner. Flere af kaffeleverandørerne kan ikke garantere, at deres kaffe er fri for bønner plukket under slavelignende forhold.

Danske pædagoger, socialrådgivere og sagsbehandlere risikerer at drikke kaffe fra brasilianske plantager, hvor arbejderne pukler under dét, der i brasiliansk lov defineres som slavelignende forhold. Dét viser Danwatchs undersøgelse af varekæden for de leverandører, der sælger kaffe til danske regioner og kommuner.

Flere af kaffeleverandørerne handler med mellemhandlere, som indrømmer at have solgt kaffe fra plantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejderne fra såkaldt slavelignende arbejdsforhold. Det vil f.eks. sige gældsslaveri eller nedværdigende indkvarteringsforhold uden senge og adgang til rent drikkevand.

To af kommunernes kaffeleverandører indrømmer direkte over for Danwatch, at de ikke kan garantere, at den kaffe, de sælger til kommunerne, er fri for bønner plukket under slavelignende forhold.

Har solgt kaffe fra plantager med slavelignende forhold

Danske kommuner og regioner køber hvert år kaffe for tocifrede millionbeløb. Danwatch har gennemgået alle offentlige udbud af kaffe fra januar 2012 til marts 2015 over en værdi af 500.000 kr. Udbuddene omfatter 37 danske kommuner, samtlige regioner og en lang række andre offentlige institutioner.

Brasiliansk kaffe bliver i nogle tilfælde plukket af arbejdere, som har måttet sove på gulvet og som ikke har haft adgang til rent drikkevand. Foto: Maurilo Clareto Costa.

Gennemgangen viser, at langt størstedelen af kontrakterne er vundet af kaffeleverandørerne BKI foods, I.M. Frellsen, Peter Larsen Kaffe og Merrild Coffee Systems/Merrild Professional, som i dag har skiftet navn til JDE Professional. Alle fire selskaber har købt kaffe fra en eller flere mellemhandlere, der har solgt kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold.

De tre brasilianske mellemhandlere Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda (Outspan), Tristão Companhia de Comércio Exterior (Tristão) og Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) bekræfter således alle over for Danwatch at have handlet med kaffeplantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejdere fra slavelignende forhold.

Outspan har leveret kaffe til alle de fire offentlige kaffeleverandører: BKI foods, I.M. Frellsen, Peter Larsen Kaffe og JDE, mens Tristão og Cooxupé også har leveret kaffe til BKI foods og JDE.

KL: Vi har ingen politik på området

Danwatch har henvendt sig til Kommunernes Landsforening (KL) for at spørge, hvordan KL har det med risikoen for, at kommunerne køber kaffe, der er plukket under slavelignende forhold.

“Det har KL ingen mening om. Det har vi ingen politik på. Det er nogle beslutninger, kommunerne må træffe selv. Det går vi ikke ind og regulerer”, siger chefjurist i KL, Karsten Thystrup.

Kommunernes Landsforening har imidlertid politik på en lang række andre områder, og Danwatch ville derfor gerne have spurgt KL’s formand, Martin Damm (V), om ikke KL burde have en politik og f.eks. lave anbefalinger for kommunale indkøb af kaffe. Martin Damm har imidlertid ikke ønsket at svare på Danwatchs spørgsmål.

Chefjurist i KL Karsten Thystrup slår dog fast, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at kommunerne stiller krav om, at deres kaffe ikke må være produceret under slavelignende forhold.

JDE: Kan være endt i vores kaffe

En af de store leverandører til kommunerne er JDE Professional (tidligere Merrild Professional/Merrild Coffee Systems), som mellem januar 2012 og marts 2015 har indgået kontrakter om at levere kaffe til over 20 danske kommuner.

JDE Professional ejes af den internationale kaffekoncern Jacobs Douwe Egberts (JDE), som indrømmer, at de kan have solgt kaffe fra plantager med slavelignende forhold.

JDE oplyser, at de køber den brasilianske kaffe, som de leverer til danske offentlige institutioner, fra mellemmænd, og at firmaet ikke kender navnene på de enkelte plantager, som kaffen stammer fra.

”Det er en lang og kompleks varekæde med anslået 260.000 kaffedyrkere og trods vores bedste indsats, er det muligt, at kaffe fra kaffeplantager i Brasilien med dårlige arbejdsforhold har fundet vej ind i vores varekæde”, skriver JDE i et svar til Danwatch.

JDE erkender derfor, at selskabet ikke kan garantere, at selskabets kaffe er fri for bønner dyrket under slavelignende arbejdsforhold:

”På grund af måden kaffe bliver handlet på, kan vi ikke garantere, at der ikke er nogen arbejdsrelaterede problemer på hver eneste kaffeplantage i Brasilien, som sælger kaffe til kooperativer, mellemhandlere og i sidste ende til os”.

Læs: Kaffe plukket under slavelignende forhold er endt hos store eksportører af brasiliansk kaffe

Læs: Arbejderne fik papirsedler i stedet for løn

Læs: Sov på kaffesække på gulvet

Peter Larsen Kaffe: Ingen garantier

JDE er ikke den eneste kaffeleverandør til kommunerne, som er ude af stand til at garantere, at deres kaffe er fri for bønner plukket under slavelignende forhold. Det gælder også Peter Larsen Kaffe, som har leveret kaffe til 16 danske kommuner i perioden fra 2012-2015.

Peter Larsen Kaffe har bl.a. købt kaffe til kommunerne fra den brasilianske mellemhandler Outspan, som bekræfter at have købt kaffe fra en plantage, hvor myndighederne har befriet arbejderne fra slavelignende forhold.

Adspurgt om Peter Larsen Kaffe kan garantere mod, at virksomheden har videresolgt kaffe fra plantagen med de slavelignende forhold til danske offentlige institutioner, skriver Peter Larsen Kaffe:

”Det er vanskeligt at stille 100 procent garantier, når man arbejder i områder som disse. Det, vi kan garantere, er, at vi stiller høje krav til de leverandører, som vi vælger at samarbejde med”.

Frellsen vil først ikke svare

En kaffearbejder trækker klædet med kaffebær, hun netop har plukket langs jorden. Foto: Maurilo Clareto Costa.

Virksomheden I.M. Frellsen har i 2012 – 2015 leveret kaffe til 13 kommuner. I.M. Frellsens administrerende direktør, Henrik Frellsen, oplyser i første omgang i en mail til Danwatch, at I.M. Frellsen ikke ønsker at deltage i Danwatchs undersøgelse og svare på spørgsmål om I.M. Frellsens etiske retningslinjer eller spørgsmål om, hvorfra kaffen, I.M. Frellsen leverer til kommunerne, stammer.

Da Danwatch konfronterer I.M. Frellsen med, at nogle af de største eksportører af kaffe fra Brasilien har købt kaffe fra plantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejdere fra slavelignende forhold, oplyser I.M. Frellsen imidlertid, at de bl.a. importerer kaffe fra Outspan. Og Outspan bekræfter at have købt kaffe fra en navngiven plantage med slavelignende forhold.

”Vi har derfor udbedt os en redegørelse”, skriver I.M. Frellsen i et svar til Danwatch: ”I denne har de bekræftet, at vi ikke har modtaget råkaffe fra ovennævnte farm”.

BKI kender ikke plantagerne kaffen stammer fra

Danwatchs undersøgelse omfatter også kaffeleverancer til samtlige danske regioner, som køber kaffe på en fælles kontrakt med BKI foods. Aftalen mellem BKI foods og regionerne er med en anslået værdi på 45 millioner kroner i perioden 2014-17 den største enkeltstående offentlige kaffekontrakt.

I kontrakten med regionerne, som Danwatch har fået aktindsigt i, forpligter BKI foods sig til at overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneske- og arbejdstagerrettigheder.

“Dette indebærer bl.a., at hverken leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører må benytte sig af konventionsstridig børne- og voksenarbejdskraft”, hedder det i kontrakten mellem BKI foods og regionerne.

Ikke desto mindre viser Danwatchs undersøgelse, at BKI foods køber kaffe til regionerne fra tre mellemhandlere, som tidligere har solgt kaffe fra plantager, hvor de brasilianske myndigheder har fundet slavelignende arbejdsforhold.

Danwatch har spurgt BKI foods til de tre problematiske mellemhandlere, og virksomheden har i første omgang oplyst, at de ikke kender navnene på de enkelte plantager, hvorfra deres kaffe til regionerne i sidste ende stammer.

Først efter henvendelsen fra Danwatch har BKI foods spurgt de tre mellemhandlere til de enkelte plantager med slavelignende forhold, som indgår i Danwatchs stikprøve. På den baggrund afviser virksomheden nu, at de skulle have leveret kaffe fra fire konkrete plantager med slavelignende forhold til regionerne.

”BKI har ikke kendskab til, at BKI skulle have leveret kaffe til regioner eller offentlige institutioner, der er produceret under slavelignende forhold”, skriver BKI foods videre i et svar til Danwatch.

Regioner stiller krav

Regionernes kaffeleverandør køber altså i udgangspunktet deres kaffe fra mellemhandlere, som tidligere har handlet med kaffeplantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejderne fra slavelignende forhold. Og virksomheden gør det vel at mærke uden at kende de enkelte plantager, hvor kaffen er dyrket.

Samtidig anerkender andre kaffeleverandører, som køber kaffe fra selvsamme mellemhandlere, at der er risiko for, at kaffe fra plantager med slavelignende forhold kan være endt i deres kaffe.

Danwatch har derfor spurgt indkøbschef i Region Syddanmark, Annette Bjørn, som er ansvarlig for regionernes fælles kaffeaftale med BKI foods, hvordan regionerne har det med risikoen for, at deres kaffe kan være plukket under slavelignende forhold.

Brasiliansk kaffe bliver på nogle plantager plukket af arbejdere, som lever under slavelignende forhold. Foto: Maurilo Clareto Costa.

“Det er der jo ikke nogen, der kan være interesseret i”, siger hun:

“Vi stiller en række krav i vores udbudsmateriale, som netop har til hensigt at se på disse forhold, og vi tager også action, når der kommer sådan en henvendelse som den her. Så tager vi kontakt til vores leverandører for at afklare, om de har fået kaffe leveret fra nogle af de pågældende steder”.

Da BKI foods ikke har fået leveret kaffe fra de fire konkrete plantager med slavelignende forhold, mener Annette Bjørn, at BKI foods har levet op til de krav, som regionerne stiller i kontrakten.

I fremtiden forventer hun dog, at der kommer til at ske en ændring i regionernes kaffeindkøb. Da det er en rammeaftale regionerne har indgået med BKI foods, har regionerne mulighed for at ændre forbruget af kaffe, så de f.eks. køber mere certificeret kaffe, hvor der stilles krav til arbejdsforhold og er forskellige kontrol- og overvågningsmekanismer.

“Der er lagt op til, at man med tiden kan ændre sit forbrug af kaffe og have fokus på mere bæredygtig kaffe. Det er der sådan set ikke noget i kontrakten, der taler imod, og jeg tror også, at vi vil komme til at se, at der sker sådan en bevægelse, og at vi rykker os”, siger Annette Bjørn.

Problemet er langt større

Selvom Danwatchs undersøgelse viser, at kaffe fra plantager med slavelignende forhold ad flere forskellige veje kan være endt i danske offentlige kaffekopper, afdækker undersøgelsen kun en lille flig af problemets virkelige omfang.

For det første har Danwatch kun haft mulighed for at foretage en stikprøvekontrol, hvor vi har kortlagt varekæden for nogle enkelte af de kaffeplantager, hvor de brasilianske myndigheder har befriet arbejdere fra slavelignende forhold. For det andet har de brasilianske myndigheder langt fra ressourcer til at afdække alle de problemer, som findes på kaffeplantagerne.

”Kun cirka halvdelen af de sager, hvor arbejdere anmelder slavelignende forhold, bliver inspiceret. De sidste 50 procent bliver aldrig nået af myndighederne”, siger lederen af den internationale arbejdsorganisation (ILO’s) særlige program for bekæmpelse af tvangsarbejde i Brasilien, Luiz Machado.

Danwatchs dokumentation

      Danwatch deltog under høsten i juli 2015 i en inspektion, hvor 17 mænd, kvinder og børn blev befriet fra slavelignende forhold på en kaffeplantage i Minas Gerais, Brasilien. Arbejderne var ifølge de brasilianske myndigheder ofre for menneskehandel.

   Danwatch er i besiddelse af mere end 15 fortrolige rapporter fra det brasilianske beskæftigelsesministerium, som beskriver fund af slavelignende forhold på brasilianske kaffeplantager.

   Ofte kender kaffeleverandørerne ikke selv de plantager, som de køber kaffe fra. Danwatch har derfor forsøgt at spore kaffens vej fra plantagerne med de slavelignende forhold via kooperativer og mellemhandlere til de kaffeleverandører, der sælger kaffe til kommuner og regioner.

   Danwatch har gennemgået alle offentlige udbud af kaffe fra januar 2012 til marts 2015 over en værdi af 500.000 kr. Udbuddene omfatter 37 danske kommuner, samtlige regioner og en lang række andre offentlige institutioner.

   Danwatch er i besiddelse af dokumenter fra retssager, udklip fra kaffekooperativers udgivelser, eksportdokumenter etc., som beskriver, hvordan kaffe fra plantager med slavelignende forhold, er blevet videresolgt.

   Danwatch har sendt surveys til brasilianske kaffekooperativer, internationale kaffeeksportører og kaffevirksomheder, der sælger kaffe til det offentlige Danmark, for at dokumentere, hvor kaffen fra plantagerne med slavelignende forhold er endt.

   På den baggrund kan Danwatch dokumentere, at kaffen, offentligt ansatte drikker, risikerer at stamme fra plantager med slavelignende forhold.

Dokumentation

UndersøgelseBitter kaffe

Danwatch har besøgt Brasiliens største kaffeproducerende stat, Minas Gerais, hvor halvdelen af Brasiliens kaffe bliver dyrket. Vi har besøgt kaffeplantager, interviewet kaffearbejdere, fagforeninger, eksperter og lokale myndigheder.

Danwatch har været med politiet og det brasilianske beskæftigelsesministerium på inspektion på en brasiliansk kaffeplantage, hvor 17 mænd, kvinder og børn, som var ofre for menneskehandel, blev befriet fra slavelignende forhold. To børn på henholdsvis 14 og 15 år havde arbejdet med at plukke kaffe på plantagen.

RelateredeNyheder

Nyt undervisningsmateriale fra Danwatch: Moderne slaveri i din kaffekop

Danwatch udgiver nyt, gratis undervisningsmateriale til folkeskolens 8.-9. klasser i samfundsfag. ‘Moderne slaveri i din kaffekop’ har fokus på den globale kaffeindustri, og skal være med til at gøre fremtidens forbrugere mere kritiske og bæredygtige.

Danwatch-rapport fører til politisk høring i Brasilien

Onsdag var repræsentanter fra kaffeindustrien i Brasilien samlet til en høring om de slavelignende arbejdsforhold på kaffeplantager, som Danwatch afslørede tidligere i år.

Udenrigsministeren i samråd efter Danwatch-afsløringer

Christian Juhl (EL) indkalder udenrigsminister Kristian Jensen (V) i åbent samråd på baggrund af Danwatch-undersøgelse, der dokumenterer slavelignende arbejdsvilkår i den brasilianske kaffeindustri

Brasiliansk kaffe sprøjtes med livsfarlige pesticider

I Brasilien må kaffe sprøjtes med pesticider, der er forbudt i Danmark og EU, fordi de er ekstremt giftige og sygdomsfremkaldende. Mange arbejdere påfører pesticiderne uden tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr, og pesticidforgiftning er udbredt. Selv drikkevandet indeholder spor af de farlige pesticider.

Slavelignende arbejdsforhold hos leverandører til verdens største kaffevirksomhed

Kaffegiganten Nestlé erkender at have købt kaffe fra to plantager, hvor myndighederne i 2015 greb ind og befriede arbejderne fra slavelignende arbejdsforhold. Ligesom konkurrenten Jacobs Douwe Egberts har Nestlé desuden købt kaffe af mellemhandlere, som har handlet hos plantager med slavelignende arbejdsforhold. Kaffe produceret under slavelignende forhold kan også være endt hos andre store spillere på kaffemarkedet.

Film: Kaffearbejdere påfører pesticider uden beskyttelse

Francisco Paulo Pereira plejede at påføre pesticider på en kaffeplantage i Minas Gerais i Brasilien uden beskyttelsesudstyr. I dag er han meget syg og kan ikke mærke jorden under sig, når han går. Hør ham fortælle om, hvordan han lærte at bruge pesticider ved at læse etiketten på flaskerne.

Du risikerer at drikke kaffe dyrket under slavelignende forhold

Brasiliens kaffeindustri har massive problemer med slavelignende arbejdsforhold, livsfarlige pesticider og manglende beskyttelsesudstyr. Danwatch har konfronteret nogle af verdens største kaffevirksomheder med ulovlighederne. Flere indrømmer, at de reelt ikke har styr på, om kaffe fra problematiske plantager ender i deres produkter. Og kaffegiganten Nestlé medgiver at have købt kaffe fra to plantager, hvor myndighederne i 2015 befriede arbejdere fra slavelignende forhold.

Film: Kaffearbejder kunne ikke rejse fra plantagen

For fem år siden blev migrantarbejderen Wellington Antonio Soares og hans søn befriet af myndighederne fra slavelignende arbejdsforhold på en kaffeplantage i Minas Gerais, Brasilien. Arbejderne fik ulovligt lav løn og måtte leve med deres børn blandt store bunker affald. Selvom arbejderne ønskede at forlade plantagen, kunne de ikke, da de ikke havde råd til busrejsen hjem. Hør ham fortælle om forholdene på plantagen her.

Foto: Kaffearbejdere bliver befriet

Danwatch var med på en inspektion, da de brasilianske myndigheder befriede 17 mænd, kvinder og børn fra slavelignende forhold på en kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais. Ifølge Beskæftigelsesministeriets inspektionsrapport var arbejderne ofre for menneskehandel. De plukkede kaffe uden løn, mens de oparbejdede gæld til plantageejeren. I høstsæsonen i juli og august 2015 befriede de brasilianske myndigheder i alt 128 arbejdere fra slavelignende vilkår. Se billeder fra inspektionen her.

Film: På inspektion med de brasilianske myndigheder

Danwatch var med på en inspektion, da de brasilianske myndigheder befriede 17 mænd, kvinder og børn fra slavelignende forhold på en kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais. Ifølge Beskæftigelsesministeriets inspektionsrapport var arbejderne ofre for menneskehandel. De plukkede kaffe uden løn, mens de oparbejdede gæld til plantageejeren. I høstsæsonen i juli og august 2015 befriede de brasilianske myndigheder i alt 128 arbejdere fra slavelignende vilkår. Se filmen fra inspektionen her.

Kaffeplantager i Brasilien bruger akut toksiske pesticider

I Brasilien må kaffe sprøjtes med pesticider, der er forbudt i Danmark og EU, fordi de er ekstremt giftige og sygdomsfremkaldende. Mange arbejdere påfører pesticiderne uden tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr, og pesticidforgiftning er udbredt. Hør kaffearbejderen Elisabete Vitor da Costa fortælle, at kaffearbejderne ikke ved, hvordan de skal omgås de farlige pesticider.

Film: Kaffearbejdere skal underskrive blanke dokumenter

40-50 procent af kaffearbejderne i Brasilien arbejder uden en formel kontrakt, der giver dem ret til pension og sygedage. Hør kaffearbejderen Elisabete Vitor da Costa fortælle om, hvordan hun under kaffehøsten i 2014 var nødsaget til at underskrive blanke dokumenter i stedet for at modtage en officiel kontrakt.

Pesticidforgiftning er udbredt hos kaffearbejdere

Brugen af ekstremt giftige pesticider fører til pesticidforgiftning og kræver dødsofre i kaffestaten Minas Gerais, hvor kaffearbejdere bruger pesticider uden beskyttelsesudstyr. De nyeste tal fra Brasiliens nationale toksikologiske informationssystem, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) viser, at der i 2012 blev registreret 21 dødsfald i Minas Gerais som følge af forgiftning med pesticider anvendt i landbruget. I alt blev der i 2012 registreret 817 tilfælde af forgiftning med landbrugspesticider i kaffestaten Minas Gerais. Kaffeplukkeren Marluce Silva Braz oplevede at hendes hud på hænderne begyndte at brænde og fik væskefyldte blærer, som til sidst udviklede sig til kødsår, når hun høstede kaffe. Hør hende fortælle, hvordan pesticiderne ødelagde hendes hænder, selvom hun ikke engang påførte dem selv.