Nyhed

Kapital strømmer ud af udviklingslande

10. maj 2010

I en ny rapport sætter Concord Danmark og DanWatch fokus på det faktum, at utilstrækkelige skatteregler er med til at holde Ghana og andre udviklingslande med store naturressourcer fast i fattigdom.

Sammen med paraplyorganisationen Concord Danmark, der arbejder for fattigdomsbekæmpelse på EU-niveau og er den danske platform for Concord Europe, der repræsenterer 1600 udviklings- og nødhjælpsorganisationer i Europa, har DanWatch udgivet en ny rapport om mineindustrien i Ghana. I denne rapport, der med en række anbefalinger tager tråden op fra DanWatch-rapporten ”Forbrugsfest på Afrikas regning”, sættes der fokus på, hvordan kreative skatteregnskaber og manglende skatteregler er med til at fastholde Ghana på listen over de mindst udviklede lande i verden, selv om landet er Afrikas andenstørste leverandør af guld.

Rapporten ”Golden Profits on Ghana’s Expense – An example of incoherence in EU policy” beskriver, hvordan det er muligt for multinationale mineselskaber at høste store indtjeninger på Ghanas rige undergrund uden, at den lukrative minedrift tilfører landet hårdt tiltrængte midler til udvikling. Idet der ikke er krav om årsregnskaber på landebasis, kan de multinationale selskaber flytte deres profit ud af udviklingslandene og til diverse skattely, uden at det er muligt at opdage. Dette koster hvert år Ghana millioner i tabte skatteindtægter.

I følge ny research mistede Afrika i årene fra 1970 til 2008 et beløb svarende til 854 milliarder amerikanske dollars i kapital-flugt, et beløb der kunne have dækket hele regionens samlede gæld, og de ulovlige kapitalstrømme ud af udviklingslande er nu otte gange højere end den samlede globale u-lands-bistand.

Trods det faktum at Lissabon-traktaten fastslår, at EU på alle politikområder skal tage hensyn til målsætningen om at udrydde fattigdom, har EUs regnskabslovgivning vist sig at være utilstrækkelig. Concord Danmark opstiller derfor følgende anbefalinger i rapporten:

Årsregnskaber på landebasis, såkaldt ”country-by-country reporting”, bør implementeres i europæisk og international regnskabslovgivning. Dette vil gøre det muligt at vurdere, hvor de multinationale selskaber har deres overskud, og således skabe et grundlag for en retfærdig skatteopkrævning.
Sanktioner mod usamarbejdsvillige skattely og deres brugere bør implementeres.
Kapacitetsopbygning af skatteopkrævning i udviklingslande bør implementeres i EUs udviklingsværktøjer og landestrategier.
Bekæmpelse af illegale kapitalstrømme fra udviklingslande skal være obligatorisk i EUs arbejdsprogram omkring sammenhæng i udviklingspolitikken, ”Policy Coherence for Development ”, og i bestræbelser på at nå millenniumudviklingsmålene.
EU-renteskattedirektivet anvendelsesområde bør udvides til at inkludere automatisk udveksling af information angående indtægt og renteindtægt for alle juridiske enheder inklusiv multinationale selskaber.

UndersøgelseMineselskaber spinder guld på skattehuller

Internationale mineselskaber misbruger jorden og Ghanas lempelige skattelov.

TemaForbrugsfest på Afrikas regning

Fattige taber på eksport af råstoffer

RelateredeNyheder

Skattekroner kan udeblive i Kenya trods markant stigning af udenlandske investeringer

De udenlandske investeringer ruller ind i Kenya, som lige nu når rekordhøje beløb. Men eksperter i skat vurderer, at det vil betyde øget skatteundvigelse og dermed færre skattekroner til Kenya.

Ghanas guld giver flere ulemper end fordele

Ifølge lokale kilder er guldfirmaers skattebidrag i Ghana er så begrænset, at det ikke modsvarer guldudvindingens ulemper i form af forurening og fattigdom.