Nyhed

Danwatch får 5 millioner til projekt om global fødevaresikkerhed

9. jun 2015

Udenrigsministeriets CSR Pulje bevilger 5 millioner kroner over tre år til undersøgende journalistik om stater og virksomheders sociale ansvar for globale fødevaresikkerhed. Projektet skal oplyse danske forbrugere, virksomheder og skoleelever samt kapacitets-opbygge ngo’er og journalister i Syd.

Retten til mad er titlen på Danwatchs projekt, der gennem de næste tre år skal afdække krænkelser af mennesker og miljø i lavindkomstlande.

Retten til mad handler om, at 1 ud af 9 mennesker på kloden sulter på trods af, at lige adgang til mad er en menneskeret. Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) produceres der allerede mad nok til alle på kloden. Samtidig er et relativt lille antal multinationale selskaber ansvarlige for global fødevareproduktion, og mange af disse virksomheder forpligter sig til at tage et samfundsansvar. Retten til mad vil undersøge, hvorvidt disse virksomheder og stater lever op til deres samfundsansvar.

I Udenrigsministeriets faglige begrundelse for tilsagn om støtte lyder det:

“Projektet har høj grad af relevans.  Relevant at sammenholde virksomheders politikker med reel praksis i forhold til vagthundsfunktionen. Det er samtidig et område, som der ikke hidtil har været tilstrækkelig fokus på i DK og som kan føde ind til, at sager kan behandles i mæglings- og klageinstitutionen”.

Anerkendelse af journalistisk dokumentation
Direktør i Danwatch, Jesper Nymark, ser først og fremmest Udenrigsministeriets bevilling som en anerkendelse af den undersøgende journalistiks betydning for social samfundsansvar:

“Vi er glade for, at Udenrigsministeriet prioriterer den undersøgende journalistik i deres arbejde med virksomheders sociale ansvar i lavindkomstlande. Det giver os som uafhængigt medie og researchcenter arbejdsro, og vi får mulighed for at fortsætte arbejdet med at dokumentere langt mere omfattende, når stater og virksomheder i den globale fødevareindustri krænker mennesker og miljø”, siger Jesper Nymark.

Kapacitetsopbygning og undervisningsmateriale til folkeskolen
De journalistiske undersøgelser skal dels formidles til forbrugere og virksomheder gennem mediesamarbejder med større danske medier og dels direkte til virksomheder gennem brancheorganisationer og branchespecifikke medier.

Udover journalistiske undersøgelser bliver nye tiltag for Danwatch at udarbejde undervisningsmateriale til afgangselever i folkeskolen, herunder film, opgaver og dilemmaspil i et interaktivt kort på Danwatchs hjemmeside. Endelig skal bevillingen til Retten til mad anvendes til i langt højere grad at kapacitetsopbygge journalister, ngo’er, fagforeninger og andre aktører i den globale fødevareindustri indenfor journalistisk dokumentation og CSR.

Evt. spørgsmål eller yderligere information rettes til info@danwatch.dk