Nyhed

Billige indeksfonde investerer i klyngebomber og atomvåben

23. feb 2015

Store indeksfonde, der anbefales af eksperter, investerer i klyngebomber samt atomvåben og krænker dermed FN-konventionerne.

Sammendrag af artikler fra www.finans.dk d. 13. februar 2015

Flere store indeksfonde har penge investeret i bl.a. klyngevåbenfabrikanter som General Dynamics og atomvåbenproducenter som Lockheed Martin og United Technologies. Indeksfonde og ETF’er – internationale børsnoterede indeksfonde, udbydes af bl.a. Sparinvest og Nordea Invest, og de anbefales af bl.a. Forbrugerrådet til private investorer frem for de langt dyrere aktivt forvaltede fonde, som bankerne tjener godt på.

Men investorer risikerer at købe aktier, der overtræder FN’s våbenkonventioner, dokumenterer det digitale erhvervsmedie Finans.dk i dag. De store ETF’er investerer i indeks til lavpris. Hvis indekset består af bæredytige aktier, får investorerne bæredygtighed. Hvis indekset består af verdens største aktier, får investorerne dem, uanset hvilke FN-konventioner de måtte overtræde.

Danwatch direktør, Jesper Nymark, pointerer, at både investeringsforeninger og pensionskasser er forpligtet til at overholde internationale konventioner og retningslinjer for ansvarlige investeringer, og lade deres kunder vide, hvordan de sikrer, at de investerer etisk forsvarligt. Til Finans.dk siger han:

»De, der har etiske retningslinjer for deres investeringer, som de aktivt forvalter, er et bedre valg end dem, der undlader at screene deres investeringer for krænkelser af menneskerettigheder, CO2-aftryk eller uetiske våben, hvilket er det rene cowboyland,« siger Jesper Nymark og tilføjer:

»Hermed vil man også som forbruger kunne stille dem til ansvar og stille krav om forandring, når deres investeringer viser sig at være uetiske.«

Valg mellem etik eller større afkast

Forbrugerrådet, der indtil nu har anbefalet indeksfonde, mener ikke det er rimeligt, at forbrugerne skal vælge mellem etik og investeringsstil. Til Finans.dk siger seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, Troels Holmberg:

»Danskerne skal ikke vælge mellem etik og investeringsstil. De enkelte forbrugere har ikke en chance for selv at gennemskue det her. Og det koster ikke mange kroner at sortere de værste virksomheder fra. Danske investeringsforeninger bør garantere, at den screening er foretaget i alle indeksafdelinger, og det samme bør de banker, der tilbyder kunderne ETF’er,« siger Troels Holmberg.

Den manglede screening er en logisk følge af, at fondene spejler et indeks, påpeger Professor Carsten Tanggaard fra Institut for Finansiering ved Aarhus Universitet, der er blandt fortalerne for de billige ETF’er og indeksfonde frem for de langt dyrere aktivt forvaltede investeringsforeninger.

»Sådan må det nødvendigvis være, når man som investor vælger at fokusere på omkostningerne og gå benhårdt i indeks. Disse virksomheder er ikke ulovlige. Hvis man først begynder at vælge virksomheder fra som mindre etiske, stiger omkostningerne, og fonden får sværere ved at matche indekset,« siger Carsten Tanggaard.

(Artiklen er uddrag fra artiklerne Billige indeksfonde investerer i klyngebomber og atomvåben og Pas på investering i det rene cowboyland bragt i det digitale erhvervsmedie Finans.dk d. 23.02.2015)

DanWatch undersøger, hvordan danske pengeintitutter og pensionskasser bidrager til rettighedskrænkelser og fødevarespekulation. Se temaet Sultens Spekulanter.

TemaSultens spekulanter

Danske banker tjener på sult

FokusFødevarer

Fødevareproduktion i u-lande er tæt knyttet til forbruget af mad i udviklede lande. I 2050 skal kloden brødføde 9 milliarder mennesker, hvilket stiller store krav til fødevareindustriens virksomheder og investorers samfundsansvar. DanWatch ser på konsekvenserne af vores forbrug i de fattigste lande.