Nyhed

Avocadoen i supermarkedet tager vand fra lokalbefolkningen

19. mar 2017

Avocadoproduktionen i Chile dræner vandressourcerne, så lokalbefolkningen nu mangler vand. I området, hvor de fleste af Chiles avocadoer bliver dyrket, er der opstået en regulær kamp om retten til vandet. Mindst én dagligvarekæde vil ændre deres indkøbspolitik for avocadoer fra området.

Danskerne er vilde med avocadoer, og i løbet af de sidste 10 år er Danmarks import af avocadoer mere end fordoblet. Men avocadoer er eksotiske frugter, som kræver meget vand. En stor andel af avocadoerne i de danske supermarkeder stammer fra Chile, som er en af verdens største eksportører af avocadoer.

I Chiles største avocadoproducerende provins, det tørkeplagede Petorca, hvor klimaet  er varmt og tørt, er avocadoerne ekstra tørstige. Generelt kræver det i snit 70 liter vand at producere en avocado, men i Petorca-provinsen kræver en avocado mere end fire gange så meget vand – hele 320 liter. Når du putter en chilensk avocado i din indkøbskurv, risikerer du derfor, at den er produceret på en måde, som har kostet dyrt for lokale chilenere.

Læs undersøgelsen ‘Avocadoerne og det store vandtyveri’ i sin fulde længde her.

Dansk avocadoimport er fordoblet

Der er sket en stor stigning i danskernes forbrug af avocadoer.

I 2015 importerede Danmark 14.000 ton avocadoer, hvilket er mere end en fordobling siden 2005. Det viser tal fra Danmarks Statistik.  Den stærkt stigende interesse for at købe avocadoer gør sig gældende i hele EU og også i USA.

Kilde: Danmarks Statistik

Efter avocadoplantagerne er rykket ind i Chiles Petorca-provins, er floderne tørret ud, småbønder har mistet deres levegrundlag, og lokalbefolkningens brønde er tørret ud, så de nu er afhængige af at få leveret vand i lastbiler.

Ifølge menneskerettighedsadvokat og professor ved Universidad Diego Portales i Santiago, Matias Guiloff har lokalbefolkning i Petorca-provinsen fået overtrådt deres menneskeret til vand.

“Vi taler om mennesker, der på daglig basis konfronteres med vandmangel, og som er nødt til at få vand bragt med lastbiler. Jeg mener ikke alene, at det påvirker deres mulighed for at leve et liv med værdighed. Det påvirker også deres mulighed for at videreføre deres traditionelle familielandbrug”, siger han.

På grund af Chiles vandlov, hvor vandrettigheder er privatiseret, og vand anses for at være en vare underlagt privat ejendomsret, har avocadoplantagerne i Chiles Petorca-provins lovligt kunnet tømme floderne for vand. Men en række avocadoplantager er også blevet beskyldt for vandtyveri af lokale interessegrupper og lokalpolitikere i Petorca. Ifølge det chilenske undersøgende medie CIPER og domsudskrifter, som Danwatch er i besiddelse af, har flere også modtaget domme for forskellige former for brud på vandloven.

Befolkningen i Petorca-provinsen lider på grund af vandmangel

Avocadoplantager dømt for brud på vandloven

Som eksempel er avocadoplantagen, Sociedad Agrícola Los Graneros, blevet idømt en bøde for uautoriseret udvinding af grundvand, viser et domsudskrift fra 2011. En anden avocadoplantage, Agrícola Pililén, er ligeledes blevet dømt for at have udvundet vand ved en højere hastighed end den tilladte – over 600% højere – samt for at have udvundet vand fra et sted, de ikke havde tilladelse til, ifølge en domsudskrift fra 2013. En talsperson for Agrícola Pililén bekræfter over for Danwatch, at Agrícola Pililén har modtaget dommen og betalt den dertilhørende bøde, men afviser, at der er tale om ulovlig udvinding af vand.

“Vi benægter ikke at have fået en bøde for mindre forseelser, der er knyttet til DGA [den chilenske vandmyndighed, red.], men vi benægter til fulde, at der skulle eksistere en hvilken som helst form for dom imod Agrícola Pililén Ltda. i forhold til at have begået vandtyveri og på den måde have påvirket tredjeparters rettigheder”, skriver Ana María Cerda Lecaros fra Agrícola Pililén i et svar til Danwatch.

Osvaldo Jünemann Gazmuri, ejer af Sociedad Agrícola Los Graneros, benægter heller ikke at have modtaget dommen og betalt bøden, men skriver i et svar til Danwatch, at dommen blev tildelt for en administrativ fejl.

“Denne dom, selvom den er negativ, er ikke en dom for vandtyveri, da det, der sanktioneres er udvinding af grundvand fra et ureguleret punkt. Forskellen er, at dommen ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt Sociedad Agrícola Los Graneros Ltda. udvandt mere vand, end hvad, der var tilladelse til, men at den gjorde det fra et punkt, der var forskelligt fra det angivne, hvilket udgjorde en administrativ fejl, som er diametralt anderledes fra vandtyveri”, konkluderer han i det 21-sider lange svar.

Avocadoer fra dømte plantager sælges til Danmark

Danwatch kan dokumentere, at avocadoer, som er produceret på plantagerne Agrícola Pililén og Sociedad Agrícola Los Graneros, er blevet eksporteret til Danmark.

Danwatchs kortlægning af varekæden viser, at nogle af de største dagligvarekæder i Danmark, som Dansk Supermarked, Lidl og Aldi, sælger eller har solgt avocadoer fra Chiles Petorca-provins, men de oplyser, at de ikke har købt fra de dømte plantager.

Rema 1000 ved ikke med sikkerhed, om de tidligere har solgt avocadoer fra Petorca-provinsen, og Dagrofa har ikke ønsket at svare på, om de sælger eller har solgt avocadoer fra Petorca-provinsen.

Danwatch har derfor spurgt en række af de største kæder af dagligvarebutikker i Danmark, om de har købt avocadoer fra de to avocadoplantager. Halvdelen af dagligvarekæderne har svaret, at de ikke har købt avocadoer fra de pågældende plantager. Men hverken Aldi, Lidl eller Dagrofa (Spar-, Meny- og Kiwibutikker) har ønsket at svare på, om de har købt avocadoer fra Agrícola Pililén og Sociedad Agrícola Los Graneros. Aldi understreger, at de ikke oplyser nogen af deres leverandører. Lidl oplyser dog imidlertid, at de har købt avocadoer fra eksportøren Cabilfrut, som er ejet af de samme ejere som Agrícola Pililén.

Supermarkeder kan presse leverandører

Ifølge professor ved Copenhagen Business School (CBS), Andreas Rasche, som forsker i virksomheders samfundsansvar, har dagligvarekæder mulighed for at lægge pres på deres leverandører af avocadoer.

“Supermarkederne kan kontakte deres leverandører og spørge, om de kan garantere, at avocadoerne, de køber og videresælger, ikke stammer fra områder med vandmangel”, siger han. Ifølge Andreas Rasche har leverandørerne et direkte ansvar og er medskyldige i menneskerettighedskrænkelser, hvis de, selvom de kender til problemerne, køber avocadoer fra et vandknapt område som Petorca-provinsen. Supermarkedernes ansvar er ifølge Andreas Rasche mere indirekte, da de sælger titusindvis af produkter, og det i praksis kan være vanskeligt for dem at monitorere varekæden for hvert enkelt produkt.

“De store dagligvarekæder kan lægge pres på mellemhandlerne af avocadoer og på den måde sørge for, at der bliver taget et ansvar ned igennem varekædens led af leverandører”, siger Andreas Rasche.

Flere af dagligvarekæderne kendte ikke til problemerne før Danwatchs undersøgelse, men Dansk Supermarked vil nu ændre indkøbspolitik og Aldi har efterfølgende ændret indkøbspolitik.

“Vi er i dialog med vores leverandør om denne problemstilling og diskuterer p.t., hvordan vi fremover kan sikre os, at vi ikke medvirker til mangel på vand”, skriver Aldi.

Højtstående politikere ejer plantagerne

På trods af at nogle avocadoplantager er blevet idømt bødestraffe for brud på vandloven, fortsætter vandtyveri i Petorca-provinsen, ifølge en lang række kilder som Danwatch har interviewet i Chile, bl.a. Petorcas borgmester, Gustavo Valdenegro.

“Vi har kæmpet i lang tid mod de ulovlige dræn. Politikerne siger, at de vil gøre noget ved dem, men problemet er, at plantageejerne er forbundet med politikerne”, siger borgmesteren.

Flere af avocadoplantagerne, som er blevet dømt for brud på vandloven i Petorca-provinsen, tilhører højtprofilerede personer i Chile. En af dem tilhører Chiles tidligere indenrigsminister, Edmundo Pérez Yoma, som er blevet dømt for ulovligt at have ført vandrør fra en brønd uden for hans plantage og gennem et flodleje, uden tilladelse fra myndighederne.

Edmundo Pérez Yoma bekræfter, at der er problemer med ulovlig vandudvinding i Petorca-provinsen, men afviser, at hans avocadoplantage har udvundet vand ulovligt.

“Jeg kan på det kraftigste afvise, at Agrícola Cóndor (Edmundo Pérez Yomas avocadoplantage, red.) nogensinde har udvundet vand ulovligt. Anklagen om det ulovlige byggeri (i floden, red.) var ikke for at udvinde vand ulovligt, men for at installere et rør fra en brønd”, skriver den tidligere indenrigsminister i et skriftligt svar til Danwatch.

Danwatch har forsøgt at få en kommentar fra brancheforeningen for plantageejere og landmænd i Petorca-provinsen, Agropetorca, som mange store avocadoplantager i Petorca-provinsen er medlemmer af, men har ikke modtaget svar.

Denne nyhed er baseret på en uafhængig Danwatch undersøgelse. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med Danwatchs etiske principper og internationale presseetiske retningslinjer. Juridisk rådgiver: menneskeretsadvokat Poul Hauch Fenger. Undersøgelsen er støttet økonomisk af Danida.

Dokumentation

UndersøgelseAvocadoerne og det store vandtyveri

Vandkonflikter er hverdag i Chiles største avocadoproducerende provins, Petorca. Floderne er tørret ud, og lokalbefolkningens menneskeret til vand bliver overtrådt. Avocadoer fra plantager, som er blevet dømt for brud på vandloven, er blevet eksporteret til Danmark.

RelateredeNyheder

Dødstrusler mod aktivist i kølvandet på Danwatchs avocado-undersøgelse

Chilensk aktivist er i sidste uge blevet truet på livet efter at have medvirket i Danwatch-undersøgelse om avocado produktion og vandtyveri i Chile. “Fuldkommen utilstedeligt”, siger supermarkederne, der hidtil har købt avocadoer i Chile.