Om Fonden Danwatch

Danwatch er stiftet som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål, og fondens bestyrelse, der er fondens højeste myndighed, består af syv medlemmer.

CVR: 3117 2969

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Vagn Jelsøe, Vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk (formand)
Karen Gahrn, Redaktør, Datagraf
Steen Vallentin, Lektor, ph.d., Copenhagen Business School
Thomas Hundsbæk, Kommunikations- og kampagnechef, Mellemfolkeligt Samvirke
Troels Yde Toftdal, Politisk rådgiver, Folkekirkens Nødhjælp
Line Barfod, Advokat, Solhvervsfonden

Stiftere

Danwatch er stiftet af:

  • Forbrugerrådet Tænk
  • Mellemfolkeligt Samvirke
  • Folkekirkens Nødhjælp
  • Solhvervsfonden
  • WWF

Nogle af disse støtter  vores drift med årlige donationer på 25.000 kroner, som bruges på husleje, forsikring og IT-udstyr.

Den rådgivende forsamling

Alle organisationer, fonde og personer som ønsker at arbejde aktivt for at fremme Fonden Danwatchs mission kan optages som medlemmer i den rådgivende forsamling. Den rådgivende forsamling rådgiver og hjælper Fonden Danwatch med sin udvikling. Dette foregår gennem medlemsbidrag og gennem direkte eller indirekte økonomisk støtte, netværksaktivitet eller ved at synliggøre Danwatch for andre fonde. Den rådgivende forsamling kan derudover diskutere fondens opgaver efter oplæg fra bestyrelsen.

Medlemmer af den rådgivende forsamling:

Amnesty International

FN-Forbundet

Plan Danmark

Verdens Skove

Fondens uddelingspolitik er, at Fonden uddeler fortrinsvis til journalistiske projekter i overensstemmelse med Fondens formål. Herunder egne projekter af betydelig væsentlighed, som det ikke er muligt at opnå ekstern finansiering til. Læs mere om Fonden Danwatch i vores årsrapport og i skema til lovpligtig redegørelse for god fondsledelse.